Kultur

Orubbliga ligger orden

Vittnesmål tillhör de konceptuella diktböcker som hyser en sorts två-för-en-kvalitet, då texterna i sig och berättelsen om hur de kom till är likvärdigt spännande att tänka på och att arbeta med som läsare.
I översättaren Ulf Karl Olov Nilssons efterord står det om hur Charlez Reznikoff (1894-1976), då han arbetade på bokförlag med en encyklopedi för jurister, slogs av att han skulle börja gå igenom ofantliga mängder domstolsprotokoll, och sedan utifrån en kraftigt reducerande metod, stryka och arrangera dessa historiska handlingar till dikt. Ett arbete som är sin egen dikt: transkriberingen, upptäckterna och urvalsprocesserna i de handlingar som agerar facit till senare historieskrivning.
Resultatet är en poesi som ter sig lika öppen som saklig och hård. Frilagd, skulle man kunna kalla den:
Scener ur familjelivet
När de berättade för hennes man
att hon hade älskare
var allt han svarade:
en av dem
kanske har en cigarr
och sätter eld på ladan
Man vet att det finns en utförligare berättelse – Hur straffades mannen? Vad föregick denna ordväxling? – men den lösryckta sakligheten, denna brutala lilla del, är kanske framförallt sin egen våldsamma klarhet. Då omständigheter och följder utelämnas på ett språk som är institutionernas korrekta och nyanslösa, blir de skrämmande scenerna inte i första hand suggestiva eller absurda, utan framförallt ointagliga. Icke tolkningsbara. Intakta. Orubbliga ligger orden på pappret. Ovärderade ter sig händelserna i dikten.
Dikterna är sakliga beskrivningar av vägen till hur ansikten, bakhuvuden och andra delar av kroppen deformeras och äckliggörs av olyckor och brott. Våldsglimtar ur USA:s brottshistoria. Och just vetskapen om att dessa scener är anteckningar från domstolsdokument påminner om ett annat våld, i en större kropp än individens: I vems arkiv sparas de historiska dokumenten? Vem författade dem och vems historia är egentligen möjlig att minnas?
Detta tunna lilla häfte, utgivet av norska bokförlaget Attåt, är ett kort urval, då det amerikanska originalet uppgår till 550 sidor. Man kan bara hoppas att Ulf Karl Olov Nilsson eller någon annan fortsätter att föra över dessa skrämmande precisa texter till svenska.

Vittnesmål – Amerikas Förenta Stater (1885-1915)

Charlez Reznikoff
Översättning Ulf Karl Olov Nilsson
Forlaget Attåt
Gå till toppen