Kultur

Moralism vs manga

En professionell översättare av mangaserier döms nu för innehav av barnpornografi även av Svea hovrätt. Visserligen sänker hovrätten dagsböterna och anser att brottet är ringa, men den obegripliga uppfattningen att tecknade bilder skulle kunna utgöra ett hot mot – och ett kränkande av barn över huvud taget, och inte bara av det barn som när det gäller fotografiska bilder faktiskt utnyttjas – kvarstår.
Det är svårt att se domen som något annat än ett begränsande av yttrandefriheten och en seger för moralistiska krafter som väljer att blanda bort korten när det kommer till att identifiera de verkliga problemen.
Ett trettiotal tecknade bilder på barn i utmanande situationer, sparade på en översättares hårddisk, kan omöjligen utgöra något allvarligt hot. Möjligen kan de utmana moraliska gränser, de kan skapa olust, oro, och hos en del äckel och avsky. Men frånsett religiösa tokskallar är det få som på allvar kan mena att sådant bör vara straffbart.
Genom användandet av sociala medier som följer amerikanska regelverk tvingas vi redan idag gå med på att nakenhet i sig är syndigt. Bilder som visar för mycket hud, ammande kvinnor, nakenhet, stämplas som osedliga och stötande. Brännmärkandet av mangateckningarna utgör en naturlig och skrämmande fortsättning på det som paradoxalt nog kan leda till mycket större problem. När allt som rör den mänskliga sexualiteten förpassas till skuggorna lär perversionerna och övergreppen bara växa sig allt starkare.
Och förresten, hur ska vi göra med alla dessa barn som när de drabbas av leda i svenska skolbänkar klottrar osedliga bilder i kollegieblock? Genom dagsböter skydda dem från sig själva?
Gå till toppen