Lars Johanssons blogg

Svagare sportintresse än jag trodde

I förra veckan konstaterade jag att den mest klickade sportartikeln på hd.se 2011 kom först på 16:e plats på 100 i topp-listan. Bland de hundra mest klickade artiklarna fanns bara tolv som handlade om sport.
Ett annat tecken på att vi kanske överskattar sportens betydelse fick vi strax före jul när vi skickade ut en enkät till vår läsarpanel. 600 personer svarade.
Enligt undersökningen har både börsen och serierna bättre läsning än artiklarna om våra elitlag Helsingborgs IF och Rögle.
23 procent svarade att de läser allt eller nästan allt om HIF, 36 procent män och tolv procent kvinnor.
Andelen som inte läser något eller nästan inget alls var 57 procent, fördelade på 43 procent för männen och 69 procent för kvinnorna.
Läsningen om Rögle var lägre. Bara 18 procent läser allt eller nästan allt., 27 procent för män och åtta procent för kvinnor.
58 procent läser inget eller nästan inget om Rögle. 38 procent av männen och 77 procent av kvinnorna är ointresserade.
Läsningen om Rögle är dock jämnare fördelad över hela NV-Skåne än HIF-läsningen, som är mer koncentrerad till Helsingborg.
Resultatsidorna på sporten har nästan enbart manliga läsare och då företrädesvis de som är äldre.
När det gäller nätet uppger 65 procent att de aldrig eller nästan aldrig följer sporten på hd.se, 50 procent av männen och 79 procent av kvinnorna.
Som jämförelse kan vi ta seriesidan i tidningen som alltid läses av 36 procent. Ytterligare 36 procent läser den ibland. Mest populär serie är Hälge som 47 procent ger betyget 4 eller 5.
Börsen intresserar 43 procent av våra läsare. Men det verkar vara en manlig domän. 58 procent av männen har ett börsintresse mot 28 procent för kvinnorna. Skillnaden är också stor när vi jämför åldersgrupper. I gruppen över 55 år är börsintresset mer än dubbelt så stort som i gruppen under 35. Och den lokala tidningen är fortfarande den främsta källan för att läsa om börsen och ta till sig kursinformation.
Undersökningen visar på kvantiteten av läsandet, men den säger inget om kvaliteten. Min bestämda uppfattning är att en stor del av sportläsarna är mycket intensivt intresserade av sport. För dem är våra sportsidor huvudorsaken till att de läser HD/NST eller hd.se.
All information som vi regelbundet får från vår läsarpanel hjälper oss att anpassa tidningen och webben efter läsarnas önskemål. Vill du vara med och påverka? Gå in på hd.se/lasarpanelen och anmäl dig.
Gå till toppen