Kultur

Regel-Sverige, elprisområdena och Kafka

Sverige styrs numera av regler i stället för av förnuft. Börsnoterade företag utnyttjar skatteregler och tjänar miljarder genom vad som på leksaksspråk kallas räntesnurror men som är rent fiffel. Riskkapitalägda vårdbolag förskingrar åter andra miljarder av skattepengar som skulle använts till äldreomsorg eller dagis – helt enligt reglerna. När apoteken säljs ut får det statliga Apoteksbolaget inte fungera alltför bra, det är mot reglerna. Skånetrafiken lägger ut anbud på Färdtjänst till taxibolag som måste trafikera sin verksamhet med undermåliga fordon eftersom anbudsreglerna framtvingar det. Och så vidare, i alla oändlighet.
Regelverk av det här slaget är byråkrati och bestäms av byråkrater. Några tjänar på det, andra förlorar. I de allra flesta fall har vanligt folk blivit de stora förlorarna.
Det senaste bisarra exemplet gäller de så kallade elprisområdena som gör elen dyrare i södra Sverige efter godtyckligt dragna gränser. Nu visar det sig att varken EU, regering eller riksdag har varit inblandad i besluten om elprisområden som bl a förvrider konkurrensen mellan företag på olika sidor om gränserna och gör elen dyrare för många konsumenter.
Myndigheten Svenska kraftverk och dess vd, förre moderate försvarsministern Mikael Odenberg (bilden), har fattat beslutet om elprisområdena.
– Vi har systemansvaret för el och i det ingår att vi måste hantera de flaskhalsar som av och till uppstår i elnätsöverföringen. Elområdesindelningen är det administrativa sätt på vilket vi hanterar flaskhalsarna, säger Mikael Odenberg till Sveriges radio.
Vad menar han egentligen? Plötsligt har sådant som hur mycket det blåser i Danmark påverkat elpriserna i södra Sverige. Hela avregleringen av elnätet syftade väl till att göra elen billigare för brukarna, inte tvärtom. Odenberg skjuter sig själv i foten och i flaskhalsen.
Värnamo elnäts vd Mattias Bexelius har nu överklagat Svenska kraftnäts indelning och fått prövningstillstånd av Kammarrätten. Gränserna och reglerna blir föremål för komplicerade juridiska processer. Samtidigt granskar konstitutionsutskottet om det finns någon laglig grund för Svenska kraftnäts beslut.
– Skulle en domstol anse att det här beslutet är olagligt så har Svenska kraftnät ett väldigt stort problem, men det är ett problem som Svenska kraftnät har skapat, säger Mattias Bexelius.
Kommer myndigheten att se till att felaktiga elpriser återbetalas om gränserna visar sig ha varit olagliga, kan man fråga sig.
Franz Kafka skulle ha känt igen de här byråkratiska regelprocesserna.
Gå till toppen