Kultur

Israel förstör EU-projekt på Västbanken

Israel förstör biståndsprojekt på Västbanken finansierade av EU, rapporterar Sveriges Radio utifrån en sammanställning gjord av bland annat kristna Diakonia.
– För oss som arbetar med bistånd är det oacceptabelt när en stridande part förstör bistånd till civila. Enligt Genèvekonventionen är det jämförbart med krigshandlingar mot civilbefolkning och måste fördömas, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.
Sedan början av 2011 har över 60 EU-finansierade byggprojekt i det så kallade Område C på Västbanken förstörts, särskilt infrastruktur i palestinska byar: vattencisterner, solpaneler, brunnar och jordbruksbyggnader. Den israeliska ockupationsmyndigheten har utfärdat rivningsorder för ytterligare 110 EU-finansierade projekt, med motiveringen att projekten är olagliga och saknar bygglov.
Enligt den israeliska fredsrörelsen Peace now beviljades endast 91 byggnadstillstånd för palestinier i område C mellan 2001 och 2007. Under samma period byggdes 10 000 bostäder i israeliska bosättningar. Bosättningarna är kopplade till Israels elnät medan många näraliggande palestinska byar helt saknar el.
EU har gett bistånd till sol- och vindenergiprojekt på Västbanken till palestinska byar. Nu förstörs detta av israeliska myndigheter.
Bilden ovan visar Jamil al Najadahs barnbarn som står på resterna av det som finns kvar av deras bostad sedan israeliska myndigheter rivit det. Huset var en enkel byggnad som den brittiska biståndsorganisationen Oxfam försett dem med och som finansierats med EU-bistånd. Rivningen skedde 2011 i Dkeika, Hebron, på Västbanken i Area C som helt och hållet kontrolleras av Israel. Foto: Oxfam
Gå till toppen