Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Gunnar Tegner till minne

Familj
Toppdelad
Tandläkare Gunnar Tegner, Helsingborg, har avlidit i en ålder av 101 år gammal. Hans närmaste är barnen Hans, Ragnar och Gunlög med familjer.

Gunnar Tegner föddes i Örebro, son till Stadsfogden Waldemar Tegner och hans hustru Lydia, född Stenius. Han blev student där 1929, cand.med dent. i Greifswald 1932 och tog tandläkarexamen i Stockholm 1937. Han hade privatpraktik i Katrineholm 1937–1945 och i Helsingborg från 1945.

Han var lärare vid Tandläkarhögskolan i Malmö 1948–1952, fick specialistkompetens i ortodonti 1954, tjänstgjorde som Länsortodontist i Kristianstad 1955–1956 , var aktiv i såväl styrelsen för Nordvästra Skånes Tandläkarförening som för Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet och blev Hedersledamot där 1981.

Annons:

Vid sidan av yrket blev släktforskning och framför allt manlig körsång Gunnar Tegners stora intressen. I sin släktforskning fängslades han särskilt av sin farfars, sjömansprästen i Liverpool, Per Gustaf Tegners oblida öde. Han blev under sin korta levnad Prinsessan Eugénies favoritpredikant. Hon var syster till sångarprinsen Gustaf och dotter till Oscar I. Per Gustaf blev ofta under sina Sverigebesök kallad till Prinsessan, både i Stockholm och till hennes villa ”Fridhem” på Gotland. Per Gustaf Tegner dog i en hjärtsjukdom, endast 39 år gammal.

Gunnar Tegners intresse för manskörsång började redan under studieåren vid Karolinska Läroverket i Örebro och fortsatte i Stockholms Studentsångarförbund under ledning av Einar Ralf. Detta ledde senare till bildandet av en egen kör, ”Tonfiskarna” i Helsingborg 1952. Den var ursprungligen tänkt som en kör för tandläkare och läkare i Helsingborg , men kom under åren att omfatta alla glada manskörsångare i hela västra Skåne.

Gunnars smittande entusiasm och sångarglädje förmedlades på ett särdeles elegant och chosefritt sätt till körmedlemmarna. Åtskilliga är de som genom honom lärt sig att ”sången ädla känslor föder”. Han lämnade anförarskapet och dirigentpinnen 1997 efter 45 år av oförliknelig sångarglädje.

Hans stora musikintresse har också tagit sig andra former. Förutom medlemskapet i andra sångarsammanhang såsom i bland annat ”SHT”och ”Ekumenerna”, har han också utgivit skrifter om Sångarprinsens produktion, allt från Studentsången till Prinsens egen begravningshymn, som denne skrev två år före sin död vid 25 års ålder.

De flesta av Gunnar Tegners gamla kolleger och sångarbröder är idag borta, men det finns ändå många som idag tänker på Gunnar med värme och som sänder honom sin ”Sangerhilsen”.

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Familj
blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post