2016-12-10 Min Käre
Vår Vän
Arne
Hansson
* 28 november 1933
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Laholm 
5 december 2016
Laila
Mikael med familj
Roger med familj
Du fattas oss, 
men finns i våra hjärtan.
2016-12-10 Vår käre Pappa,
Morfar och Farfar
Arne
Hansson
* 28 november 1933
har stilla insomnat
Laholm
5 december 2016
Jerry och Ingrid
Carina
Anette
Ingela och Berny
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Stilla, så stilla 
gick solen ner
Slut är den långa
arbetsdagen
Strålande ögat ej mer 
mot oss ler
Hjälpande handen ej
räckes mer
Det ljusa och vackra
förbliver
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Förslövs kyrka
måndagen den 2 januari 
kl. 11.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk på Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
2016-12-10 Vår älskade
Siw Ahlberg
* 6 mars 1945
har idag stilla
insomnat
Båstad
den 6 december 2016
PETER
Suzanne
Helene och Jonas
Filip, Simon, Hanna
Jessica och Mattias
Erik, Oscar
Gisela och Alexander
Julia, Elias
Övrig släkt och vänner
Du är som solen, månen
och stjärnorna - 
alltid med oss
Begravningsceremonin
äger rum i
Församlingshemmet 
Östra Karup måndagen
den 19 december kl. 10.30. 
Efter akten inbjudes 
till minnesstund på 
Hotel Riviera. 
Anmälan om deltagande
göres senast torsdagen
den 15 december till 
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
Istället för blommor
tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
Varmt tack till ASIH och
Palliativa Enheten
Helsingborg för god och
kärleksfull omvårdnad.
2016-12-10 Vår käre
Gösta
Bengtsson
* 3 september 1926
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Hjärnarp 
1 december 2016
Lars och Ilena
Vännerna
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Hjärnarps kyrka
tisdagen den 20 december
kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmäl Ert
deltagande till Svenssons
Begr.byrå tel 0431-135 20
senast den 19 december.
2016-12-10 ekam edakslä niM
 appap råV
flU  tsivK
* 62 rebmevon  8391
 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i
 32 rebmevon  6102
 ATTOL
 
reteP hco eiraM-esoR
 saerdnA ,acirE
 
ekciM hco attoL
 kirneH ,eniloraC
 
nafetS hco lidoB
 salciN ,nitraM
 
tkälS hco rennäv
 iv rä sso moni snatsnogåN
 .snammasllit ditlla
netsnäjtsdugsgninvargeB 
sbokaJ t:S i mur regä 
 ned negadsit llepak
 .00.11 .lk rebmeced 02
 .tå iv sjliks netka retfE
 
 åp anräg knäT
 nednofgnuL träjH
 004288-0020 nofelet
2016-12-10 Vår käre Far, 
Morfar och
Gammelmorfar
Min Fästman
Edvin Jarup
* 22 januari 1922
† 6 december 2016
Birgitta
Lena
Karin och Ola
Camilla
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Barnbarnsbarnbarn
Lillan
Släkt och vänner
Många blev åren 
Du vandrade här
Så trogen så verksam 
i tiden
Nu mättad av ålder 
förunnat Dig är
Få njuta av 
den eviga friden
Begravningen äger rum i
Helsingborgs
Krematoriekapell
torsdagen den 22
december kl. 15.00. 
Efter akten inbjudes till
Linneaträdgården.
Anmälan om deltagande
till Mellqvist
Begravningsbyrå på 
tel. 042-21 74 62 senast 
den 20 december. 
Ett varmt tack till
personalen på Åbräddens
äldreboende för 
god omvårdnad.
2016-12-10 Vår älskade
Hulda
Ljungberg
* 19 april 1914
har idag flyttat 
till sitt himmelska hem
i stor kärlek bevarad
Klippan 
den 6 december 2016
LENNART, KARIN
med familjer
Jesus sade: 
Jag är uppståndelsen 
och livet
Den som tror på mig
skall leva om han än dör
JOH. 11:25
Begravningsgudstjänsten
äger rum i 
Gråmanstorps kyrka 
torsd. 29 dec. kl. 14:00. 
Efter akten inbjuds 
till minnesstund, 
anmälan om deltagande
till Klippan Ljungbyheds
Begravningsbyrå 
tel. 0435-10406 senast
torsd. 22 dec. kl. 15:00.
Tänk gärna på 
EFS-Mission 
bg.nr. 900–9903.
Varmt tack till 
personalen på Väpnaren
för god omvårdnad.
2016-12-10 edakslä råV
niraK 
 nergtluH
* 41 rebotko  5291
 tanmosni allits rah
 grobgnisleH
 1 rebmeced  6102
yoR hco dirgnI
 nrabnraB
 nrabsnrabnraB
tkälS hco rennäv
 aträjh ttiD rav tmraV
 ennis ttiD ttalg hco
 tgilos hco tsujL
 .ennim ttiD resyl
netsnäjtsdugsgninvargeB 
akryk folO t:S i mur regä 
rebmeced 02 ned negadsit 
netka retfE .03.01 .lk 
dnutssennim llit sedujbni 
.temmehsgnilmasröf i 
div ednagatled mo ravS 
negilnäv nednutssennim 
073931-240 :let sunoF gnir 
relle 
es.sunof@grobgnisleh 
 .rebmeced 51 tsanes
 es.sunof åp adissennim eS
2016-12-10 Min Älskade Make
Vår käre Pappa 
och Farfar
Charles
Svensson
* 21 mars 1922
har stilla insomnat
Billesholm 
5 december 2016
BARBARA
Christer, Dariusz 
Dorota med familjer
Släkt och vänner
Tack för vad Du givit
Tack för vad Du var
Tack för ljusa minnen
som Du lämnat kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Norra Vrams 
kyrka fredagen den 
16 december kl. 11.00.
Efter akten inbjudes 
till Billesholms 
församlingshem.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Mellqvist Begravningsbyrå
tel. 042-581 20 eller
www.mellqvist.se
senast den 13 december.
2016-12-10 Min älskade Make 
Vår käre Far, Svärfar
Morfar och Farfar
Per Otto
Hanner
25 Augusti 1933
Har flyttat hem i tron
på Frälsaren
Lerberget
5 december 2016
Ingalill
Jörgen och Birgitte
Eva och Henrik
Gert och Mia
Adam, Isak
Elvira, Lovisa
Släkt och Vänner
Så älskade Gud världen
att han gav den
sin ende son, för att den
som tror på honom 
inte skall gå under 
utan ha evigt liv
JOH. 3:16
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brunnby kyrka
den 5 januari kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se 
senast den 2 januari. 
Valfri klädsel.
_________________
Tänk gärna på 
Hjärt och Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00.
2016-12-10 litreB  gnujL
* 92 sram 5491 
 egnilävtU
 † 62 rebmevon 6102  
 kirderF ,ettenaeJ
 rejlimaf dem
tkälS hco rennäv
 iv rä sso moni snatsnogåN
 .snammasllit ditlla
 regä negninvargeB
 ned negadsno mur
i 00.11.lk rebmeced 12 
netka retfE .akryk egniläV 
.dnutssennim llit sdujbni 
tre lämna negilnäV 
 llit ednagatled
tsanes ,412124-9070 .let 
 .rebmeced 61 ned
2016-12-10 Vår älskade
Birgit
Lindqvist
* 12 december 1929
har idag stilla
insomnat
djupt sörjd och saknad
av oss alla
Röstånga 1 december
2016
ÅKE
Thomas och Carita
Johan, Martin
Tack för våra lyckliga år
Begravningen äger rum
i Röstånga kapell
torsdagen den 15 december
kl.14.00.
Anmälan om deltagande
i den efterföljande
minnesstunden till
www.röstångabegr.se
eller 0435-91570
senast den 12 december.
Ett varmt tack till
personalen på ASIH
i Helsingborg
och Hemvården
för god omvårdnad.
2016-12-10 Vår älskade
Mariana
Meijer
* 22 november 1936
Stockholm
† 5 december 2016
Rydebäck
Älskad - Saknad
OLLE
Sven, Lollo, Ingrid
Isabelle, Sophie,
Alexander
Anders, André, Jens
Hans, Lily, Marcus,
Mattias
Så har vi vandrat 
Du och jag i kärlek, 
hand i hand
Så har vi delat varje dag
i våra drömmars land,
Vår lycka 
var vår rikedom,
nu har Du gått,
min hand är tom
Nu viskar jag de orden
De vackraste jag vet
Du var mitt allt på jorden
Mitt allt i evighet
_____
Mamma, där Du är
lyser alltid solen
En Mamma dör aldrig
Begravningen äger rum i
stillhet inom familjen.
I stället för blommor tänk
på Hjärt-Lungfonden 
bg: 909-1927 el. gåvoserv.
tel.nr. 0200-882400.
Tänd ett ljus för Mariana
på lundellbegravningar.se
2016-12-10 Vår älskade
Ing-Marie
Lindquist
* 1 april 1933
har haft ett rikt liv
och har idag lämnat
oss i sorg och saknad
Helsingborg
2 december 2016
Marie och Kaj
Sophie
Therese och Joacim
Barbro, Ann, 
John, Birgitta
med familjer
Släkt och vänner
Oroas ej, räds ej i
uppbrottstimman
En vänlig hand lugnt
ordnar båtens segel,
som för dig bort från
kvällens land till
dagens
Gå utan ängslan ner i
strandens tystnad,
den mjuka stigen
genom
skymningsgräset
PÄR LAGERKVIST
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sankta Maria
kyrka torsdagen den
5 januari kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
Lagmarks. Anmälan om
deltagande vid
minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se senast
den 2 januari. Tänk gärna
på ALS/Ulla-Carin
Lindquists Stiftelse
pg. 900049-8.
2016-12-10 Karin Ljungberg
f. Lindberg i Värnamo 5 februari 1945
Somnade stilla in i Nyhamnsläge
27 november 2016
Min Älskling och Bästa Vän
Vår Älskade Mor, Farmor
Svärmor, Syster och Svägerska
Lars
Carl
Arvid, Malte, Vilmer
Petter och Elin
Julian, Frans, Moa
Margareta och David
Erik, Mark
Leif och Gunilla
Kerstin och Ahmed
Släkt och vänner
Denna kropp är inte jag;
jag är inte fast i denna kropp,
jag är liv utan gräns, har aldrig fötts och aldrig dött.
Alltsedan tiderna utan begynnelse har jag varit fri.
Födelse och död är bara en dörr, 
genom den går vi in och ut.
Födelse och död är bara kurragömmalek.
Så le mot mig, ta min hand och vinka farväl
imorgon ska vi ses igen, eller kanske tidigare ändå....
Begravningsgudstjänsten äger rum i Brunnby kyrka
torsdagen den 12 januari kl. 13.00. Valfri klädsel. 
Efter akten inbjudes till Flickorna Lundgren, Skäret.
Anmälan om deltagande vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå tel. 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se senast den 8 januari.
Tänk gärna på Cancerfonden tel. 020-59 59 59.
2016-12-10 Vår älskade
Dixie Årman
* 27 juni 1924
† 4 december 2016
Stephan och Gunnel
Suzanna och Nils
med familjer
Släkt och vänner
Låt oss komma ihåg
våra vackra dagar,
de dagar vi var glada
då vi var många,
då solen sken,
då gömda fåglar sjöng
efter regnet
FLAUBERT
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium tisdagen 
den 20 december kl. 15.00.
Efter akten inbjudes till
Linneaträdgården.
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se 
senast den 16 december.
2016-12-10 Vår käre
Christer
Asthammar
* 8 april 1944
† 1 december 2016
Janet
Cilla, Robban
Mamma
Sven och Anette
med familj
Vänner
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
2016-12-10 Vår käre Far
och Farfar
Gösta
Sjöblom
* 4 september 1919
har idag stilla
insomnat
† den 6 december 2016
Jan och Lena
Lars och Camilla
med familjer
Stilla och god
har Du varit i livet
Stilla och tyst 
ifrån oss Du gick
Tack för all glädje
Du skänkt oss
Begravningen äger rum
inom familjen
Varm tack till personalen
på Ängslyckan
avd. Grönkulla för god
och kärleksfull omvårdnad.
2016-12-10 Vår kära syster, faster 
och svägerska
Gunilla 
”Ninna” 
Lidner-
Janneryd
* 23 juni 1941 
i Helsingborg
har lämnat oss i stor 
sorg och saknad
Halmstad 
11 november 2016
Lars, barn 
och barnbarn
Lillan och Lennart
Nu ska Du aldrig famnas 
mer i glädje och tröst 
och aldrig mer ska 
längtans sång få sjunga 
i Ditt bröst. 
Ett skepp styr ut och 
lämnar kvar till avsked 
dessa ord. 
Att älska och bli älskad 
är det största på vår jord
LASSE BERGHAGEN
Begravningen har ägt rum
2016-12-10 Vår älskade
Bo Sandin
* 11 mars 1941
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 4 december 2016
Siv
Jan och Anna
Josefine, Julia
Felicia och Robert
Dan och Gema
Dominik, Dilan
Syskon
Släkt och vänner
Från ungdomens dagar
med trofasta band
Livets väg vi tillsammans
vandrat fram
Delat glädje, bekymmer
och framtidstro
Tack härför, när Du lagt
Ditt huvud till ro
Vi saknar dig enormt
Begravningen äger rum
inom familjen.
I stället för blommor tänk
på Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-882400 
eller Cancerfonden 
tel. 020-595959.