2016-07-29 Vår käre
Bertil
Askman
* 10 maj 1931
har idag 
stilla insomnat
Helsingborg 
25 juli 2016
Ingrid
Birgitta och Poul Erik
Stefan och Charlotte
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Att finna varandra 
när livet är ungt
att följas till 
ålderdoms dagar
när livet är lätt
när livet är tungt
tillsammans med fröjd
detta draga
Var finns väl i livet 
för tvenne
en lott som kan liknas
vid denne
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium fredagen 
den 12 augusti kl. 13.00.
Diskret klädsel. Efter akten
inbjudes till minnesstund. 
Anmäl Ert deltagande till
Begr.byrån tel. 042-138499
senast den 10 augusti.
2016-07-29 Vår käre
Bert Weinitz
* 12 mars 1931
har stilla insomnat
Rekekroken 8 juli 2016
Gunvor
Yvonne, Gun, Åke
med familjer
Gravsättning har ägt rum
2016-07-29 Vår älskade Dotter,
Syster och Moster
Carina
Johansson
* 22 februari 1962
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Perstorp 21 juli 2016
Vera och Rolf
Ingrid och Bosse
Lina
Elin och Simon
Fabian och Lukas
Släkt och vänner
Du är solen, 
månen och stjärnorna
-Alltid med oss
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Perstorps kyrka
fredagen den 19 augusti 
kl. 11.00. Valfri klädsel. 
Efter akten skiljs vi åt.
2016-07-28 Min älskade Make
Min käre Far
Svärfar och Farfar
Börje
Hallberg
* 26 augusti 1935
har idag stilla
insomnat och lämnat
oss i stor sorg 
och saknad
Helsingborg 
19 juli 2016
Mariann
Per och Carina
Daniel, Adrian
Släkt och vänner
Min käre Börje
Har efter många 
år förlorat Dig 
men jag kommer 
snart efter
Begravningsakten äger
rum i Nya kyrkogårdens
kapell torsdagen 
den 11 augusti kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. 
Anmäl Ert deltagande till
Slottshöjdens Begr.byrå 
tel. 042-13 84 99 senast
den 9 augusti.
2016-07-28 SIRIUSBRÖDER
av alla grader anmodas
att bevista Broder
Börje
Hallbergs
begravningsakt i Nya
kyrkogårdens kapell
torsdagen den 
11 augusti kl. 13.00.
Samling 12.30. 
Klädsel mörk kostym. 
Anmäl Ert deltagande
till Begr.byrån tel. 
042-13 84 99 senast
den 9 augusti.
Siriusorden
Logen XI Regulus
2016-07-28 Vår kära Mor
Ulla Nilsson
* 1 september 1929
har stilla somnat in.
Sörjd och saknad av
oss, släkt och vänner.
Vemmentorp
23 juli 2016
Ulf
Maria och Staffan
Du var så god, 
Du var så glad
Du lämnar bara 
vackra minnen
Så svår är ändå 
denna dag
Så sorgsna våra 
sinnen
Men tack för allt 
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss 
alltid tänkt
Tack för våra lyckliga 
år tillsammans
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Strövelstorps
kyrka torsdagen den 
11 augusti kl. 11.00.
Därefter inbjudes till
Vemmentorp. 
Svar om deltagande vid
minnesstund till Begr.
byrån tel. 0431 - 135 20
senast den 9 augusti,
____________________
Varmt tack till personalen
på Åsbytorp, avd. Torpet
för vad ni gjort och betytt
för Ulla och oss.
2016-07-27 Vår vän 
och arbetskamrat
Lars Videll
har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad
Bjuv
13 juli 2016
Arbetskamraterna på Neova
2016-07-27 Vår älskade
Ingvar
Lindahl
* 1934-06-20
har lämnat oss i sorg
och saknad men i
tacksamt minne
bevarad
Örkelljunga 
2016-07-22
Mikael o Caroline
Nathalie
Släkt o vänner
Jag skall gå genom tysta
skyar,
genom hav av stjärnors
ljus,
och vandra i vita nätter
tills jag funnit min
Faders hus.
Jag skall klappa sakta på
porten,
där ingen mer går ut,
och jag skall sjunga av
glädje
som jag aldrig sjöng
förut.
DAN ANDERSSON
Begravningen äger rum 
inom familjen
Tack till personalen på
stroke avd.41 i Ängelholm
och Tallgårdens
korttidsboende för
kärleksfull och god
omvårdnad. Och tack till
alla som hälsade på far
under sjukdomstiden, det
gjorde honom glad.
2016-07-27 Vår käre
Jan
Schrewelius
* 21 december 1940
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Helsingborg 
20 juli 2016
Nils och Ulla
Gertrud och Ulf
Lennart
Catarina och Darek
Isabelle, Kayden
Du kommer alltid att
finnas i våra hjärtan.
2016-07-27 Vår älskade
Make, Pappa, Morfar
Svärfar och Bror
Jan
Schrewelius
* 21 december 1940
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Helsingborg 
20 juli 2016
Ulla-Britt
Anette och Anders
Hanna, Viggo
Carina med familj
Släkt och vänner
Vi binder en krans 
utav minnen
de vackraste 
och finaste vi har
Vi vet att den 
aldrig ska vissna
Hos oss finns 
Du alltid kvar
Begravningen äger rum i
kretsen av dom närmaste.
2016-07-27 Vår kära
Birgit Nilsson
* 10 september 1930
† 17 juli 2016
Margreth och Bengt
Boris och Christine
Peter
Mats och Ingrid
Magnus
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Så länge vi finns,
finns Du i våra hjärtan
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium torsdagen
den 11 augusti kl. 15.00.
Efter akten inbjudes 
till Linneaträdgården.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se 
senast den 9 augusti.
2016-07-27 Vår älskade Mor
Svärmor och Mormor
Kerstin
Persson
* 8 februari 1938
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Örkelljunga
25 juli 2016
Björn o Olga
Lena o Bengt
Marcus o Elin
Matilda
Släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld
Begravningen äger rum i
stillhet
Tänk på Cancerfonden
tel. 020-78 11 79
Tack till personalen på
Södergården 
för god omvårdnad
2016-07-24 Vår innerligt älskade
Lilijana Mihelac Pålsson
* 7 februari 1959
har idag stilla insomnat och lämnat oss 
i outsäglig sorg och saknad
Helsingborg den 19 juli 2016
LARS
SOFIA
Åke och Mats
Rosina och Michael
Släkt och vänner
Sitter och tänker på dig
Fyller mitt hjärta med dig
Vill inte vara utan dig
Så jag sparar dig i mig själv
Hör hur du pratar med mig
Känner din värme i mig
Vill inte vara utan dig
Så jag sparar dig i mig själv
Finner din styrka i mig
Känner ditt hopp i mig
Vill inte vara utan dig
Så jag sparar dig i mig själv
SAMUEL BERING
Tack för alla våra fina år tillsammans
Begravningen äger rum i Helsingborgs krematorium
tisdagen den 2 augusti kl. 15.00.
Efter akten skiljs vi åt.
_______________________________________
Ett stort tack till alla på Onkologiska behandlingsenheten
i Helsingborg för god och kärleksfull omvårdnad.
2016-07-24 Min goa Pappa
Svärfar, Morfar
och Bror
Bengt
Larsson
* 30 september 1945
har idag 
stilla insomnat
Helsingborg
20 juli 2016
Åsa och Per
Jamie
Bertil, Britt-Marie
Sven
med familjer
Släkt och vänner
Lyckliga åren 
har svunnit 
smärtornas år likaså
Sorgen nu 
fyller vårt hjärta
men lyckliga minnen
består
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium fredagen 
den 19 augusti kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2016-07-24 Vår älskade
Alfred Ros
 11 juli 2016
MAMMA och PAPPA
Alve
Du var ett lån vi alltid
minns
Något underbart som ej
längre finns
2016-07-24 Vår älskade
Flora Torehall
* 26 mars 1924   † 16 juli 2016
Göran och Eva
Louise, Emelie
Pauline
Alexander
Peter och Margarita
Isabelle, Thérèse
Släkt och vänner
Döden betyder ingenting.
Jag har bara dragit mig tillbaka till ett annat rum.
Jag är jag, och du är Du.
Allt vi var för varandra, det är vi fortfarande.
Kalla mig vid mitt vanliga namn.
Tala till mig sådär, som du alltid gjort.
Ändra inte Ditt tonfall,
håll sorgen borta från Din röst.
Sluta inte skratta åt våra gemensamma små skämt.
Skratta som vi alltid har gjort.
Var med mig. Le mot mig. Tänk på mig.
Låt alltid mitt namn finnas med Er där hemma.
Uttala det som om ingenting har hänt,
sorglöst, utan spår av skuggor.
Låt livet gå vidare med samma innebörd som tidigare.
Det går vidare, därför att det måste gå vidare.
Döden är ändå bara ett tillfälligt avbrott 
i vår gemenskap.
Varför skulle Du sluta tänka på mig
för att Du inte längre kan se mig.
Jag väntar på Dig någonstans väldigt nära.
Allt är väl!
Begravningsgudstjänsten äger rum i Pålsjö kapell
torsdagen den 11 augusti kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till Linneaträdgården.
Anmälan om deltagande vid minnesstunden
till J. Olssons Begravningsbyrå tel. 042-21 05 96
eller www.j-olssons.se senast den 9 augusti.
2016-07-24 En saknad Pappa 
och Bror
Kenneth
Lindén
* 26 januari 1944
har efter ett långt 
och innehållsrikt liv 
idag stilla insomnat
Helsingborg
10 juli 2016
Marie
Martin och Linda 
med familjer
Ulla med familj
Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina 
och ögon som vakat 
och strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Raus kyrka
måndagen den 1 augusti
kl. 10.30.
Ljus klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
______________
Tack till personalen på
Neurokirurgen
Helsingborgs lasarett
samt till kollegorna 
på Beijer.
2016-07-24 Vår älskade
Errol
Svensson
* 1 november 1955
lämnade oss hastigt
Helsingborg
15 juli 2016
MAGGAN
Katten Kasper
Släkt och många 
"goa" vänner
Julia und Phil
You´ll Never Walk Alone
Begravningsakten äger
rum i Nya Kyrkogårdens 
kapell måndagen 
den 8 augusti kl. 13.00.
Ljus klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
Istället för blommor 
tänk på Diabetesfonden 
tel. 08-564 821 00.
2016-07-24 Vår älskade 
Lars Videll 
* 16 januari 1963  
† 13 juli 2016 
Helsingborg 
har hastigt lämnat oss 
i oerhörd stor 
sorg och saknad 
LENA 
med barnen 
Mamma 
Anders 
Anki med familj 
Karin, Ingrid, Bosse 
med familjer 
Evigt älskad 
Evigt saknad 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Pålsjö kapell 
tisdag 2 augusti kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Se minnessidor på 
www.fonus.se
2016-07-24 Vår älskade
Bengt Öhrvik
* 23 juni 1922
Landskrona
† 13 juli 2016
Ingemo
Ulf och Cecilia
Gustav, Veronica, Julius
Eva och Anders
Jonas och Marie
Elin och Johan
Linnéa
Elisabeth och Robert
Magnus, Sara, Samuel
Anders
Begravningen äger rum i
S:t Johannes kyrka
Landskrona, fredagen den 
12 augusti kl. 13.15. 
Efter akten skiljs vi åt.