2017-01-24 Vår kära Mamma 
Svärmor och Farmor
Anica 
Dujmovic
* 18 juli 1946
har efter en tids 
sjukdom lämnat oss
Landskrona 
7 januari 2017
Robert och Bodil 
Fabian 
Daniel och Therese 
Anton 
Släkt och vänner
När Far gick bort, så 
ensam blev Din strid 
Nu kära Mor, har även 
Du fått frid 
Sov, kära två, som delat 
livets öden 
I gravens ro förenade 
i döden
Begravningen har ägt rum 
inom familjen.
Tänk på Cancerfonden 
tel. 020-595959. 
Varmt tack till personalen
på avd 86 Onkologen 
i Lund.
2017-01-24 Sov gott
Pappa
Peter
Celander
Anja
Underbart, men kort
2017-01-24 Vår käre
Peter
Celander
* 24 november 1955
har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 16 januari 2017
Zlatan
Anja och Magnus
Junior, Jasper
Ewa och Richard
Töserna
Carola och Thomas
Töserna
Övrig släkt och vänner
Sov gott
Vi mötas igen
Begravningen äger rum
inom familjen.
2017-01-22 edakslä råV
ejröB  tlefnaR
* 62 iraurbef  1291
 tanmosni allits rah
 grobgnisleH
 21 iraunaj  7102
 NIRAK
allinuG hco nröjB
 retsirhC
anniM hco sungaM
 nrabnraB
 nrabsnrabnraB
 rennäV
 åd ned mok åS
 dniv allits ne
 tmö etkems mos
 dnik attört niD
 sujl tte tkil hco
 tu setsålb mos
 un danvel niD
 .tuls ttis ttån rah
 dakslä hco dankaS
ninomerecsgninvargeB 
sgrobgnisleH i mur regä 
llepakeirotamerk 
iraunaj 03 ned negadnåm 
 .00:31 .lk
llit sedujbni netka retfE 
aksztreH i dnutssennim 
mo nalämnA .nalliV 
 sunoF llit reks ednagatled
relle 07 39 31-240 .let 
es.sunof@grobgnisleh 
 .iraunaj 52 tsanes
 
 åp anräg knäT
 resnärg natu erakäL
 .2-30 60 09 :GP
 
nelanosrep llit kcat tmraV 
sneladobdroJ åp 
nekE A 2 .dva edneobdråv 
hco dog tksitsatnaf röf 
 .dandråvmo llufskelräk
 es.sunof åp adissennim eS
2017-01-22 edakslä råV
 rafroM hco appaP
litreB naJ 
 nossrednA nosslexA
* 5 inuj 4391  
 tanmäl hco tanmosni rah
 gis retfe murmot trots tte
grobgnisleH 7 iraunaj  7102
 eneleH
annA hco nahoJ
 kirE
 
 
 ettennA
netråM hco asjaK
 aénniL
nilE hco sinneD
 aoM
tkälS hco rennäv
 
 rorå ednaliV
 leges edaveR
 nyrbnettav i adnarts allitS
 dnal i åG
 tsuk dnäko åp
 ...sujl tgildnäo i näh eradiV
 
 naJ/
 
akryk egninelF i mur regä netsnäjtsdugsgninvargeB 
sedujbni netka retfE .00.11 lk iraurbef 3 ned negaderf 
mo nalämnA .temmehsgnilmasröF i dnutssennim llit 
relle 07 39 31-240 sunoF llit reks ednagatled 
 .iraunaj 13 tsanes es.sunof@grobgnisleh
 es.sunof åp adissennim eS
 
5 .dva esletfits seramoR åp nelanosrep llit kcat tmraV 
 .dandråvmo llufskelräk hco dog röf
2017-01-22 Min älskade Make
Vår Pappa, Svärfar,
Farfar och Morfar
Bengt
Mårtensson
* 7 april 1942
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Råå 
16 januari 2017
Lena
Sven och Rachel
Josephine
Anna och Andreas
Gabriel
Sorgen att Du är borta
finns i hjärtat
Glädjen att Du funnits
finns i minnet
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Raus kyrka
måndagen den 13 februari
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Anmälan om deltagande
till Mellqvist Begravnings-
byrå tel. 042-217462 senast 
den 10 februari. 
Tänk på Alzheimerfonden
tel. 020-301130
Tack till Gustavs
Dagverksamhet, Villa
Louise, Minnesenheten i
Ängelholm och
Fullriggarens
Demensboende på Råå.
2017-01-22 Vår käre
Gunnar
Andersson
* 10 september 1929
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Helsingborg 
14 januari 2017
Monica
Kjell och Lotta
Mats och Ulla
Barnbarnen
Släkt och vänner
En gång blir allting stilla
En gång får allting ro.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Raus kyrka
fredagen den 3 februari 
kl 10.30.
2017-01-22 eräk råV
 snaH
"eppiN"
 namgreB
* 11 iraurbef 3391  
 † 81 iraunaj 7102  
tanmosni allits rah 
 va nevigmo
 aräk hco arän
 
 ATENGA
 
aneL hco samoT
 aehT ,abbE ,kirderF
 
allinreP hco reteP
 snåM
 
 nilaM
 oguH
 
salkiN hco aglO
 yrneH ,ialokiN
 
tkäls girvÖ hco 
 rennäv agnåm
 
 mur regä negninvargeB
akryk aronoelE givdeH i 
 iraurbef 61 ned negadsrot
netka retfE .03.01 lk 
.dnutssennim llit sedujbni 
lämna negilnäV 
 llit ednagatled
åryb .rgeB srenræW divrA 
relle 51 61 366-80 let åp 
 es.srenreaw@ofni
 .iraurbef 9 ned tsanes
åp anräg knäT 
 ,nednofrecnaC
 .95 95 95-020 nofeletovåg
ned llit KCAT tmraV 
åp nelanosrep aksitsatnaf 
temmehmuidaR ,41P dvA 
 .HISA atsrE hco
2017-01-22 Vår älskade 
Pappa, Morfar 
och Svärfar
Kjell Sörhede
* 16 juni 1941
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Påarp 16 januari 2017
Maria och Peter
Emil, Filip
Fredrik och Cätlin
Övrig släkt och vänner
Ibland liksom hejdar sig
tiden ett slag
och någonting alldeles
oväntat sker.
Världen förändrar sig
varje dag
men ibland blir den
aldrig densamma mer.
ALF HENRIKSON
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Välluvs kyrka
fredagen den 3 februari 
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Anmälan om deltagande
till J. Olssons
Begravningsbyrå 
tel. 042-26 10 90 
eller www.j-olssons.se
senast den 31 januari.
2017-01-22 Vår Mamma
Min Svärmor
Vår Mormor
Inga Persson
* 26 maj 1924
har idag 
stilla insomnat
Röstånga/Teckomatorp
4 januari 2017
Liza
Henric och Marianne
Barnbarn
Övrig släkt och vänner
Sörj ej 
den gryende dagen förut.
Njut av
den flyende varje minut.
-
Vårt liv är en vindfläkt
en saga, en dröm,
en droppe som faller
i tidens ström.
Den skimrar 
i regnbågens färg
en minut,
den brister och faller
och drömmen är slut.
Begravningen äger rum
inom familjen.
Vid frågor 
vänligen kontakta
Röstånga Begravningsbyrå
tel.0435-915 70
Varmt tack till personalen
på Ängslyckan
avd. Grönkulla
för all vård.
2017-01-22 Vår älskade dotter
Anne
Lindgren
* 18 juli 1979
har hastigt 
ryckts ifrån oss
Malmö - Glumslöv 
den 6 januari 2017
Birgitta och Anders
Släkt och vänner
I det tomrum Du 
lämnar kvar
ryms nu endast vår
oändliga sorg och saknad
Begravningen äger rum 
i stillhet.
2017-01-22 Vår älskade
Roland Fråne
* 5 mars 1944
† 12 januari 2017
Monica
Anna och David
Evy
Övrig släkt och vänner
Du finns hos oss 
i fågelsången
i stjärnenatten 
och soluppgången
I blommors doft 
i vindens sus 
i vågens glitter
i havets brus
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium tisdagen 
den 31 januari kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
Pålsjö Krog. Anmälan om
deltagande till
J. Olssons Begravningsbyrå
tel 042-21 05 96 senast
den 27 januari. Tänk gärna
på Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
_______________
Ett varmt tack till ASIH
samt till överläkarna 
Bo Alkestrand 
och Laszlo Vavika
2017-01-22 Vår käre
Percy Söder
* 30 april 1928
har stilla insomnat
Höganäs
16 januari 2017
Ulla-Karin, Eva-Kristin
med familjer
Övrig släkt och vänner
För alltid i våra hjärtan
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
torsdagen den 2 februari
kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
______________
Ett varmt tack till
personalen på Sälgen
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2017-01-22 Allas vår älskade
Lydia
Lundbladh
* 1 juli 1920
har idag stilla
insomnat och lämnat
oss i stor sorg och
saknad
† 7 januari 2017
Göte och Ebon
Jonas
Marlene och Christian
Iza och Nova
Thomas och Ylva
med familj
Lars
Övrig släkt och vänner
Bind en bukett 
av minnen,
en vacker av rosor full.
Plocka bara de bästa,
knyt samman med 
trådar av guld.
Bind en bukett 
av minnen,
från hemmet och 
soliga dar.
Tag inte med 
några törnen,
av dem nog jorden har
"Tschûßle Tschûßle"
Begravningen äger rum i
Hjärnarps kyrka 
fredag 10 februari kl 13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. O.S.A. till
Lavendla Begravningsbyrå
0771-22 21 21 senast 6/2.
Ett varmt Tack till
personalen på Åshaga, 
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2017-01-22 ,ekam edakslä niM
 tlla ttim
yrraH 
 nossreP
* 71 jam  2291
allits gadi rah 
 tanmosni
 dnartsybjeV
 01 iraunaj  7102
 INNUG
 atinA
 iv rä sso moni snatsnogåN
 .snammasllit ditlla
 mur regä negninvargeB
 .tehllits i
2017-01-22 Min älskade Make
Vår käre Pappa
Svärfar och Farfar
Claes-Göran
Olsson
* 5 mars 1946
har stilla insomnat
i sitt hem
sörjd och saknad
av oss
Helsingborg 
13 januari 2017
Ulla
Magnus och Rhoma
Håkan och Anna
Max, Teo, Ian
Släkt och vänner
När Dina steg har tystnat
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat
vi alla minnen har.
Vi spar dem 
i våra hjärtan
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid
att vara här ändå.
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sankta Anna 
kyrka tisdagen den 
31 januari kl. 10.30
i kretsen av släkten.
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se 
senast den 27 januari.
2017-01-22 Vår älskade Pappa,
Svärfar och Farfar
Rune
Davidsson
* 17 mars 1933
har stilla insomnat
Helsingborg 
15 januari 2017
Mats och Christina
Fredrik
Sofia och Hampus
Annika och Anders
Släkt och vänner
Tack för allt 
Du oss har skänkt
För oss Du strävat,
på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
Krematoriekapell
måndagen den 6 februari
kl. 13.00. Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
2017-01-22 Min älskade Maka
Vår älskade
Anna-Greta
Santesson
* 4 november 1932
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Bjärred 13 januari 2017
SVEN-ERIK
Camilla och Mats
Anette och Christoffer
Elisabet och Robert
Barnbarn
Syskon
Släkt och vänner
Stilla så stilla gick 
solen ner
Hjälpande handen ej
räckes mer
Strålande ögat ej mer 
mot oss ler
Minnet det ljusa förbliver
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Flädie kyrka
fredagen den 10 februari
kl. 11.00. 
Anmälan om deltagande
vid efterföljande
minnesstund görs till
www.axelssons.se eller 
tel. 040-41 40 80 senast
den 6 februari.
2017-01-22 Min älskade
Livskamrat
allas vår käre
Göran
Hörgerud
* 11 maj 1950
har idag stilla
insomnat
Helsingborg
12 januari 2017
Siv
Eva och Ingvar
Marie
Tamara och Göksel
Mamma
Gunnar och Eva
Helena och Martin
Camilla, Vincent
Släkt och många vänner
Tack för all den glädje
Du oss skänkt
All Din värme, alla goda
tankar som Du tänkt
Alla vackra minnen
vi har kvar
Tack för den Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sankta Anna
kyrka fredagen 
den 3 februari kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se senast
den 31 januari. 
Istället för blommor 
skänk gärna en gåva till
Hjärnfonden 
tel. 020-523 523.
2017-01-22 Vår älskade Pappa
Morfar och Svärfar
Bengt
Mårtenson
* 1 december 1931
Höganäs 
† 4 januari 2017
Stockholm
EVA och REIN
Sofia Maria
ÅSA
CILLA och STEFAN
Pontus Linus Hampus
Släkt och vänner
Älskad - Saknad
Begravningen äger rum
fredagen den 17 februari 
kl 13.00 i Stora Sköndals
kyrka. Efter akten inbjudes
till minnesstund. O s a till
IGNIS Farsta 
tel 08-94 45 11 senast den
10 februari. Tänk gärna på
Cancerfonden,
gåvonummer 020-59 59 59.
Valfri klädsel.