2017-02-25 Min Mor
vår Mormor
min Syster
Lilian
Svensson
* 14 mars 1926
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 21 februari 2017
GUDRUN
Mats o Carina
Barnbarnen
Bo o Ingela
Vännerna
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Sov gott!
Gravsättning 
kommer att ske på
Klippans kapellkyrkogårds
minneslund.
Varmt tack till personalen
på Hemtjänsten 
och Hemsjukvården.
2017-02-25 Allas vår älskade
Gunvor Åhmansson Norrsell
* 5 april 1935
i Göteborg
† 20 februari 2017
i Båstad
JOACHIM och DUANG
Martin
Ingela och Jocke
Nils Erik och Lena
Malin och Sofia med familjer
Och många vänner
Och nu är lampan släckt,
och nu är natten tyst och klar, 
och nu stå alla minnen upp
från längst försvunna dar, 
och milda sägner flyga kring
som strimmor i det blå, 
och underbart och vemodsfullt
och varmt är hjärtat då. 
ZACHARIAS TOPELIUS
Begravningsgudstjänsten äger rum i Torekovs kyrka
fredagen den 17 mars kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande vid minnesstunden
göres senast den 13 mars till
Stigssons Begravningsbyrå tel. 0431-716 00.
Ett stort varmt tack till alla Er som på olika sätt hjälpt
och vårdat Gunvor under hennes sista tid.
2017-02-25 Vår älskade
Birgitte
Schultz
* 28 september 1947
har idag somnat in
Svalöv 
19 februari 2017
Så lukker vi dig i hjertet
ind og gemmer dig
inderst inde, der skal du
fredfyldt bo i vort sind
som et kaert og dyrebart
minde.
Älskad - Saknad
Carsten
Betina, Arild, Kina,
Mette, Niels, Jimmie,
Richard, Madde 
med familjer
Övrig släkt och vänner
Begravningen äger rum i
Flädie kyrka onsdagen 
den 8 mars kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan 
till Bröderna Perssons
Begravningsbyrå på 
tel. 0418-446550 eller
www.perssonsbegr.se
senast den 3 mars. 
Valfri klädsel.
Tänk gärna på Cancer-
fonden tel. 020-595959.
2017-02-25 Vår älskade
Ingrid
Ebbesson
* 11 september 1947
har i stillhet insomnat
Mörarp 
20 februari 2017
JAN-ERIK 
Katrin och Linus
Erik, Ludvig
Släkt och vänner
Slumra gott Du kära
Tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Mörarps kyrka
fredagen den 10 mars 
kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Reumatikerförbundet 
tel. 08-50580500.
2017-02-25 Vår käre
Per-Johan
Philipsson
* 26 mars 1922
har idag stilla
insomnat i tron på 
sin frälsare
Jonstorp
den 15 februari 2017
Margareta
Lennart och Eva
Sven och Marianne
med familjer
Du finns kvar i
våra hjärtan
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Jonstorps kyrka
fredagen den 10 mars
kl.10.30. Efter akten
inbjudes till Tunneberga.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Lindholms Begr. byrå 
tel. 042-333480 senast 
den 6 mars.
2017-02-25 Vår älskade
Berit
Rumberg
* 30 september 1930
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Vikens Ry
den 17 februari 2017
Stig-Allan
Ulrika och Andreas
Philip
Kristian och Aizhan
Lennart och Ingrid
Susanne och Anton
Therese och Filip
Släkt och vänner
Slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vikens kyrka
fredagen den 3 mars 
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till Kyrkstugan.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Lindholms Begr. byrå 
tel. 042-33 34 80 senast
den 28 februari.
2017-02-25 Vår älskade
Ann-Louise 
"Lillan"
Persson
* 3 mars 1938
har stilla insomnat
Höganäs
den 16 februari 2017
JAN
Bitte och Björn
Marcus och Magnus
med familjer
Bobby och Marie
Andreas och Frida 
med familj
Släkt och vänner
Mor lilla Mor
nu är det slut på smärtan
Du har funnit frid men
lämnar många hjärtan
som saknar Dig
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
fredagen den 3 mars
kl. 13.00.  Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
Istället för blommor tänk
på Hjärt och Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.
Ett varmt tack
till Hemvården, ni har
varit underbara.
2017-02-25 Vår kära
Svea Ulrikson
* 25 september 1924
† 18 februari 2017
har stilla somnat in
ANNIKA och GÖRAN
med familjer
Övrig släkt och vänner
Jag går genom ljumma skogar
med marken fjädrande under mig
TRANSTRÖMER
Begravningen äger rum i kretsen av de närmaste.
Istället för blommor, tänk på Rädda Barnen
tel. 020-52 52 00.
Varmt tack till personalen på Almgården, Grevie kyrkby
för god omvårdnad.
2017-02-25 Sven
Svensson
* 16 augusti 1936
Landskrona 
23 november 2016
Släkt och vänner
Begravning i S:t Jakobs
kapell måndagen den 
13 mars kl. 13.15.
2017-02-25 Vår älskade
Kjell
Bertilsson
* 8 april 1947
har idag stilla
insomnat i sitt hem
Hemmeslöv
den 18 februari 2017
ANNE MARIE
Ulrika och Mattias
Jonathan, Emma
Lina och Magnus
Bibi
Släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Östra Karups
kyrka fredagen den 17 mars
kl. 11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund
på Äppelgården. Anmälan
om deltagande vid
minnesstunden göres
senast den 10 mars till
Stigssons Begravningsbyrå
tel 0431-716 00.
Istället för blommor tänk
gärna på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
Ett varmt tack till
Onkologiska
behandlingsenheten i
Helsingborg, ASIH i
Ängelholm och
Hemtjänsten i Båstad
2017-02-25 Min älskade Make
Vår käre Pappa
Svärfar, Morfar 
och Gammelmorfar
Ingvar
Nyström
* 7 oktober 1934
har lämnat oss alla 
i djup sorg och saknad
Ljungbyhed
19 februari 2017
BARBRO
Camilla
Emelie
Isak, Ellen
Kristofer och Emmy
Melwin, Minnah, Liahs
Charlotte och Mikael
Amanda och Ricci
Amalia och Jonas
Albin och Dalia
Syskon
Övrig släkt och vänner
Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina  
och ögon som vakat 
och strålat så ömt
Har stannat och slocknat 
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort 
skall aldrig bli glömt
Begravningen äger rum i 
Riseberga kyrka fredagen
den 10 mars kl. 14.00.
Anmälan om deltagande 
i den efterföljande 
minnesstunden till 
www.röstångabegr.se 
eller 0435-91570 
senast den 6 mars.
Tänk gärna på 
Hjärt- Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00.
Varmt tack 
till sjuksköterskorna
som vårdat Ingvar
samt avd. 23 Ängelholm.
2017-02-25 Min kära Mor
Vår kära Farmor
Maj-Britt
Wingren
* 1 maj 1924
har stilla insomnat
Örkelljunga
22 februari 2017
Christer
Andreas
Pierre och Viktoria
Släkt och vänner
Nu slut är smärtan
Du funnit frid
Men lämnat hjärtan
Som saknar Dig
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka fredag den 
3 mars kl. 13:00. Efter
akten inbjuds till
minnesstund i
församlingshemmet. 
OSA till Isacssons
Begravningsbyrå, 
tel. 0435-50247, senast 
28 februari kl. 12:00. 
Ett varmt tack till
personalen på
Södergården, avd.
Terrassen, för god
omvårdnad.
2017-02-25 Vår käre Pappa,
Farfar och Svärfar
Alve
Lindberg
* 28 juni 1924
har idag stilla
insomnat, djupt sörjd
och saknad av oss alla
Perstorp
den 22 februari 2017
Maj-Lis
Lennart och Zhi
Erik
Jiayi
Vännen Brita
Släkt och vänner
Var skog har nog
sin källa
var äng sin blomma har
vart hjärta har sin saga
från flydda ungdomsdar
Men skogens källa sinar
och ängens blomma dör
men hjärtats tysta saga
alls ingen tid förstör
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste.
Ett varmt tack till
personalen inom
Hemtjänsten.
2017-02-25 Vår kära
Kerstin
Andersson
* 14 september 1930
har idag stilla
insomnat
Båstad 
23 februari 2017
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Avskedet sker i stillhet 
inom familjen.
2017-02-25 Vår kära
Ethel
Andersson
* 26 maj 1925
har stilla insomnat
Örkelljunga
23 februari 2017
Lars och Ing-Marie
Leif och Harriet
Lis-Marie
med familjer
Monika och Kent
Troget har Du 
alltid strävat
Och för mödan 
aldrig bävat
Tills Du inte 
kunde mer
Ro vi unnar nu 
Ditt hjärta
Då Du vilar 
ifrån smärta
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka torsdag den 9 mars
kl. 13:00. Efter akten
inbjuds till minnesstund i
församlingshemmet. 
OSA till Isacssons
Begravningsbyrå, 
tel. 0435-50247, senast 
6 mars kl. 12:00.
Ett varmt tack till
personalen på
Södergården, avd.
Ljusglimten, för mycket
god och kärleksfull
omvårdnad.
2017-02-25 Min älskade Rolf
Vår käre Pappa 
och Morfar
Rolf
Pettersson
* 19 april 1933
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Skälderviken 
16 februari 2017
SOLLE
EWA
Edwin, Olivia
LENA
Jens
Släkt och vänner
Tom blir platsen 
i hemmets vrå
Tung blir vägen 
att ensam gå
Tack älskade Rolf
för de år som gått
Tack käre Pappa 
och Morfar
för allt vi fått
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Barkåkra kyrka
tisdagen den 7 mars 
kl. 13.00. Därefter inbjudes
till minnesstund 
i församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
sker till Svenssons
Begr.byrå tel. 0431-135 20
senast den 2 mars.
Tänk på Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
Vårt varma tack till
personalen på korttidsavd.
12, Ängelholms sjukhus.
2017-02-25 Vår högt älskade
Stefan
Lindroth
* 12 december 1944
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Munka Ljungby 
13 februari 2017
GUNILLA
Robert, Christina 
med familjer
Cajsa, Felix
Vännerna och släkten
Min Darling - 
nu är Du i Himmelen. 
Begravningen äger rum
inom familjen.
Tänk gärna på Läkare Utan
Gränser tel. 010-199 33 00.
2017-02-25 Vår älskade
Anneliese
Christensen
* 1 maj 1935
har stilla insomnat
Höganäs
20 februari 2017
Ingrid och Jonny
Karin och Paul
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
När Far gick bort,
så ensam blev Din strid
Nu kära Mor, 
har även Du fått frid
Sov, kära två, 
som delat livets öden
I gravens ro 
förenade i döden
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
fredagen den 10 mars 
kl. 10.30. Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
2017-02-25 Vår älskade
Hasse
Torstensson
* 1 augusti 1933
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Ängelholm
den 22 februari 2017
ELLA
Ingela, Eva 
Lotta, Janne 
med familjer
Djupt där inne 
stannar vår kärlek 
alltid kvar, min vän 
Så även om saknad 
fyller våra sinnen 
finns det minnen 
som värmer länge än
ELLA
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grevie kyrka
fred. 17 mars kl. 11:00.
Efter akten inbjuds 
till minnesstund, anmälan
om deltagande till 
Klippan Ljungbyheds
Begravningsbyrå 
tel. 0435-10406 senast 
tisd. 14 mars kl. 15:00.
2017-02-25 Vår älskade
Majagunn
Forsell
* 30 mars 1935
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Höganäs
16 februari 2017
Lennart
Karin och Bo-Arne
Jesper, Tove
Lena och Peter
Emil, Albin
Malin och Mikael
Hanna, David, Julia
Övrig släkt och vänner
Låt oss minnas 
de soliga dagar
då sorg och smärta 
fjärran var
Låt oss minnas 
de glädjedagar
då vi tillsammans var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
fredagen den 10 mars 
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till Himlagård.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se
senast den 7 mars.