2016-08-25 Vår kära
Waltraud
Helene
Nilsson
* 18 maj 1923
har stilla insomnat
Örkelljunga
14 augusti 2016
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka torsdagen den 
1 september kl. 13:00. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Ett varmt tack till
personalen på 
Tallhöjden 1, Tallgården 
för god omvårdnad.
2016-08-25 Vår käre Bror
Sven Thulin
* 1 mars 1929
† 17 augusti 2016
Göte, Kerstin,
Margareta,
Leif, Marianne
med familjer
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
2016-08-25 Min vän
Sven Thulin
* 1 mars 1929
har stilla insomnat
Helsingborg 
17 augusti 2016
Monica
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium måndagen
den 5 september kl. 15.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2016-08-25 Vår käre
Tord Bjureke
* 10 september 1920
har lämnat oss 
Helsingborg 8 august 
2016
Gunvor 
Kristina med familj 
Ulla med familj
Tack för allt
Begravningen har ägt rum 
i stillhet inom familjen.
2016-08-24 Vår älskade
Bamse-Maja
Emmy
Nerberg
* 25 maj 2000
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Billesholm
11 augusti 2016
Mamma, Pappa
med respektive
Farmor, Morfar
Släkt och vänner
Jag kan inte ens gå
Utan Din luft 
i mina lungor
Jag kan inte ens stå
När Du inte ser på
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Bjuvs kyrka
fredagen den 2 september
kl. 14.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2016-08-24 Vår kära
Viviann
Englund
* 10 september 1946
har idag 
stilla insomnat
Helsingborg
18 augusti 2016
Majsan, Jörgen, Marina
med familjer
Övrig släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Pålsjö kapell
torsdagen 
den 15 september kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2016-08-24 Vår älskade Mamma
Vår kära Mormor,
Farmor, Mormorsmor
och Syster
Kerstin
Myrberg
f. Nygren
* 16 november 1930
† 18 augusti 2016
Kristina
Anna och Hans
Maja, Björn, Erik
Alva
Mats och Kate
Johannes, Elias
Släkt och vänner
Stilla och rofylld vare
vilan bortom tidens gräns
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom
familjekretsen.
Vid eventuella
 frågor kontakta 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-210596.
Tänk gärna på 
Läkare Utan Gränser 
tel. 010-1993300.
2016-08-23 Min älskade Make, 
vår älskade Pappa, 
Son och Bror 
Thomas Svensson 
* 22 maj 1954  
har lämnat oss 
Helsingborg 16 augusti 2016 
CHRISTINA 
Sandra, Calle 
Maximilian 
 
Mamma 
 
Göran och Eva 
med familj 
Sonja och Anders 
med familj 
Släkt och vänner 
Begravningsgudstjänsten äger rum i 
S:ta Maria kyrka i Helsingborg 
torsdagen den 8 september kl. 15.00. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Valfri klädsel. 
Tänk på Cancerfonden pg. 901986-0.
2016-08-21 Älskade Make,
Pappa och Morfar
Per-Ola
"Pelle" Bivner
* 25 december 1942
† 16 augusti 2016
GUNILLA
Pernilla och Karl
Oskar, Vera, Klara
Jenny och Björn
Ruben, Elias, Samuel
Övrig släkt och vänner
_____
Trots att tårar faller,
torkar själen inte ut.
Trots att hjärtat blöder
tar livet inte slut.
Trots att allting rasar,
fortsätter läppar att le.
Begravningen äger rum i 
Pålsjö kapell fredagen den 
9 september kl. 10.30. 
Valfri klädsel. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund. O.s.a. till
J. Olssons Begravningsbyrå 
tel. 042-21 05 96 eller 
www.j-olssons.se 
senast den 6 september.
2016-08-21 Vår älskade Son och Bror
Alexander Lindgren Luki?
* 30 november 1993  † 8 augusti 2016
Mamma och Nikola
Mormor och Morfar
Farmor och Farfar
Kristina
Övrig släkt och vänner
Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag
och någonting alldeles oväntat sker.
Världen förändrar sig varje dag
men ibland blir den aldrig densamma mer.
ALF HENRIKSON
Begravningsgudstjänsten äger rum i Sankta Maria kyrka,
Helsingborg lördagen den 3 september kl. 10.30. 
Valfri klädsel.
____________________
Ett särskilt tack till Dr Edelhamre, Dr Naesh-Hendriksen,
Dr Syk, Monica Andersson Onkologen och samtlig
personal på avd. 33 nedre, Helsingborgs Lasarett 
för god vård, exceptionellt engagemang och stöd 
under Alexanders sjukdomstid.
2016-08-21 Vår käre Far 
Svärfar och Farfar 
Ture 
Andersson 
* 17 december 1925 
har lämnat oss släkt 
och vänner 
i sorg och saknad 
Helsingborg 
 9 augusti 2016 
Per och Mette 
Hobbe, Emma 
Du går ifrån oss 
men är ej borta 
I våra tankar 
Du lever kvar. 
Begravningsgudstjänsten 
sker inom familjen.
2016-08-21 Allas vår älskade  
Elin 
Nordström 
* 9 september 1917 
har idag lämnat oss 
Ängelholm 
 14 augusti 2016 
Syster 
Svägerskor 
Syskonbarn med 
familjer 
Det finns ett hav, 
som ingen ser, 
det finns en grav, 
där ingen dör, 
det finns en sol, 
som ej går ner, 
det finns en strand 
i varje själ. 
BO SETTERLIND 
Begravningen äger rum i 
Heliga Korsets kapell 
fredagen den 2 september 
kl.10.30. 
Efter akten inbjuds till 
minnesstund. Vänligen 
anmäl deltagande till 
Fonus 0431-83970 senast 
den 30 augusti. 
Valfri klädsel. 
Tänk på Läkare Utan 
Gränser tel: 010-1993300 
Ett varmt tack till 
personalen på Willans 
vårdboende avdelning 1B 
för kärleksfull omvårdnad.
2016-08-21 Vår älskade 
Barbro Fröjd 
* 3 november 1945 
har lämnat oss  
i stor sorg och saknad 
Helsingborg 
 15 augusti 2016 
Peter 
Therese 
Oliver, Elian 
Släkt och vänner 
Älskad - Saknad 
Begravningsceremonin 
äger rum i Pålsjö kapell 
måndagen den  
5 september kl 13.00.
2016-08-21 Vår kära vän och 
arbetskamrat
Åsa
Blomkrantz
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Arbetskamraterna
Barnmorskemottagningen
Gynekologimottagningen
i Landskrona
Tack för alla glada
minnen. Du finns för
alltid i våra hjärtan.
2016-08-21 Vår älskade
Åsa Blomkrantz
* 13 februari 1952
har lämnat oss i oändlig saknad.
Ditt skratt kommer alltid att vara med oss.
† 14 augusti 2016
Stig-Olle
Anna och Craig
Anthony, Matthew,
Jensen, Savannah
Isabell och Mathias
Vilhelm "Pricken"
Tua, Mia, Ola med familjer
Peter med familj
Övrig släkt och vänner
Döden betyder ingenting. 
Jag har bara dragit mig tillbaka till ett annat rum.
Jag är jag och du är Du. 
Allt vi var för varandra, det är vi fortfarande. 
Kalla mig vid mitt vanliga namn.
Tala till mig sådär, som du alltid gjort.
Ändra inte Ditt tonfall, 
håll sorgen borta från Din röst.
Sluta inte skratta åt våra gemensamma små skämt. 
Skratta som vi alltid har gjort. 
Var med mig. Le mot mig. Tänk på mig. 
Låt alltid mitt namn finnas med Er där hemma.
Uttala det som om ingenting har hänt, 
sorglöst, utan spår av skuggor.
Låt livet gå vidare med samma innebörd som tidigare.
Det går vidare, därför att det måste gå vidare. 
Döden är ändå bara ett tillfälligt avbrott
i vår gemenskap. 
Varför skulle Du sluta tänka på mig 
för att Du inte längre kan se mig. 
Jag väntar på Dig någonstans väldigt nära. 
Allt är väl!
Begravningsgudstjänsten äger rum i Raus kyrka 
fredagen den 9 september kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till Skolhuset bredvid kyrkan.
Gärna ljus klädsel.
Tänk gärna på Cancerfonden.
2016-08-21 Min älskade
Lillemor
Olander
* 3 september 1944
har idag lämnat oss
Helsingborg 
15 augusti 2016
Gusten
Släkt och vänner
Det finns en glädje
större än sorgen
Glädjen att minnas
Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.
2016-08-21 Vår älskade
Anna Maria
Nachmanson
* 7 juni 1937
† 13 augusti 2016
GREGOR
Jonas och Clas
med familjer
Gisela och Hejja
Du var så god,
Du var så glad
Du lämnar bara
vackra minnen
Så svår är
ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad
Du oss skänkt
Vi vet Du på oss
alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år
tillsammans
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vikens kyrka
fredagen den 9 september
kl. 13.00.  Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till
Vikens Hemgård.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Lindholms Begr.byrå
tel. 042-33 34 80 senast
måndag den 5 september.
Tänk gärna på Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.
Tack till alla som vårdat
Anna Maria.
2016-08-21 Vår älskade
Majken
Lindahl
* 25 februari 1938
har idag stilla
insomnat
Helsingborg 
16 augusti 2016
Björn
Elisabeth
Marie och Mikael
Moa, My, Maja
Vi minns Dig med kärlek
och ömhet och glädje
Du hade ett hjärta
så innerligt gott
Vi vet att vi stod
Ditt hjärta så nära
Tack och farväl ifrån oss
Dina kära
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Raus kyrka
fredagen den 9 september
kl 10.30.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på
Cancerfonden 
tel 020-59 59 59.
2016-08-21 Vår älskade Pappa,
Svärfar, Morfar, 
Moffa Bo
Bo "Bosse"
Ekberg
* 17 april 1945
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Åstorp 
den 11 augusti 2016
Rickard
Sylvia och Micke
Jakob
Gecki och Göran
Samuel, Sammie
Hannis
Jennie
Carro
Antonio, Samantha
Släkt och vänner
Är det sant att 
Du är borta
Är det sant att 
Du är död
Du som ville 
oss det bästa
Du som var 
vårt älskade stöd
Begravningen äger rum i
Norrvidinge kyrka
torsdagen den 1 september
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 eller
www.perssonsbegr.se
senast den 26 augusti.
2016-08-21 Vår kära Mor
Svärmor, Farmor
och Mormor
Elsa
Pettersson
* 15 juni 1927
har idag stilla
insomnat
Svalöv
den 10 augusti 2016
Bo och Annika
Britt och Lars
Lena och Sven-Arne
Bengt och Christina
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Din levnadsdag är slut
Din jordevandring ändad
Du här har kämpat ut
och Dina kära lämnat
Tacksamt vi önskar Dig
Vila i frid
Begravningen äger rum
inom familjen.