2016-09-25 Vår kära
Gudrun
Olsson
* 23 september 1932
har efter ett långt 
och innehållsrikt liv 
idag stilla insomnat
Hyllinge - Klippan
21 september 2016
Birgitta, Claes, Thore
med familjer
Släkt och vänner
Du unnade Dig så lite
Så bråd var 
Din arbetsdag
Men själva vardagsslitet
fick helgens behag
Kärlek hette Din vilja
Osjälvisk gärning 
Din värld
Renhetens vita lilja
Bugade sig på Din färd
Begravningsgudstjänsten
äger rum i 
Västra Broby kyrka 
fredagen den 7 oktober 
kl. 10.30. Efter akten 
inbjudes till Tingvalla.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
Mellqvist Begravningsbyrå
tel. 042-581 20 eller
www.mellqvist.se
senast den 3 oktober.
Valfri klädsel.
Tänk på Barncancerfonden
tel. 020-90 20 90
2016-09-25 Vår käre
Jurgen
Pereswetoff-
Morath
Helena och Egfried
Lenke, Mika
Världen kommer att vara
oändligt fattig utan Dig.
2016-09-25 Vår älskade
Ivan Pereswetoff-Morath
* 17 november 1922 i Stockholm
har idag stilla insomnat,
i ljust och tacksamt minne bevarad
Råå den 12 september 2016
Birgitta
Helena och Egfried
Lenke, Mika
Calle och Madde
Jonis, Elin
Alexander och Sonia
Erna, Jacob
Storebror Magnus
Brorsbarn med familjer
Släkt och många vänner
Tack för att på vägen
Du var den jag mötte
Bjuder ett mänskoöga till stilla kärleksfest
oss, kyliga och tröga, som folk är mest,
lägger, som himmelsk läkning för djupa själasår,
en vän, fri från beräkning, sin hand i vår,
synes en ljusglans sprida
sig kring vår plågobädd -
då sitter vid vår sida en gud förklädd.
HJALMAR GULLBERG
Begravningsgudstjänsten äger rum i Allhelgonakyrkan 
på Råå fredagen den 14 oktober kl. 15.00. 
Vid gudstjänsten jordfästs även Ivans bror Jurgen. 
Efter akten inbjudes till Församlingssalen. 
Anmälan om deltagande vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå tel. 042-21 05 96 eller 
www.j-olssons.se senast den 11 oktober. Valfri klädsel.
_______________________________________
Ett varmt tack till hemvårdspersonalen på Råå samt 
till personalen på vårdboendet Fullriggaren för 
kärleksfull omsorg om Ivan.
2016-09-25 Vår käre
Jurgen Pereswetoff-Morath
* 24 mars 1926 i Stockholm
har lämnat oss 
i ljust och tacksamt minne bevarad
Råå den 13 september 2016
Storebror Magnus
Birgitta
Brorsbarn med familjer
Kusiner
Släkt och många vänner
Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
SV.PS 249
Begravningsgudstjänsten äger rum i Allhelgonakyrkan 
på Råå fredagen den 14 oktober kl. 15.00.
Vid gudstjänsten jordfästs även Jurgens bror Ivan.
Efter akten inbjudes till Församlingssalen.
Anmälan om deltagande vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå tel. 042-21 05 96
eller www.j-olssons.se senast den 11 oktober.
Tänk gärna på Läkare Utan Gränser Bg. 900-6032.
Valfri klädsel.
_______________________________________
Ett oändligt stort tack riktas till Jurgens brorsdotter 
Helena och hennes familj Egfried, Lenke och Mika, 
för deras sedan lång tid tagna ansvar för Jurgen.
Ett varmt tack även till hemvårdspersonalen på Råå
samt till personalen på vårdboendet Fullriggaren 
för kärleksfull omsorg om Jurgen.
2016-09-25 Vår älskade
Britt Nygren
* 22 augusti 1926
har idag lämnat oss
Helsingborg
19 september 2016
Bertil och Marianne
Rebecca
Släkt och vänner
Tack för allt Du givit 
oss i kärlek och omsorg
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sankta Anna
kyrka fredagen den 
21 oktober kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 
eller www.j-olssons.se
senast den 17 oktober.
_______________
Ett varmt tack till
personalen på
Stattenahemmet avd. 1A
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2016-09-25 Vår älskade
Gulli Gylling
* 3 november 1939
† 13 september 2016
ANNETTE och LARS
Sarah och Tomas
Therese och Madelene
Richard och Annika
med familjer
CARINA och TONNY
Linus och Hilda
Daniel
Mamma Dagny
Mona med familj
Släkt och vänner
Alltid nöjd och glad 
Mor var
Tröst och kärlek 
allt hon gav
Alltid i vårt hjärta bor
Minnet av en älskad Mor
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Raus kyrka
fredagen den 7 oktober 
kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till
Skolhuset. Anmälan till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se 
senast den 5 oktober.
_______________
Ett varmt tack till ASIH
och Palliativa vårdavd.
Kungshult för god och
kärleksfull omvårdnad.
2016-09-25 Min älskade Hustru
Vår Mamma
Ulla Brörs
f.Söderberg
* 2 november 1940
har funnit sin frid
Hjärnarp
den 14 september 2016
Gisle
Thomas och Katarina
Martin
Syskon, släkt och
vänner
Någonstans inom oss
Är vi alltid tillsammans
Begravningsceremonin
äger rum i Heliga korsets
kapell fredagen den
30 september kl.13.30.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på
Cancerfonden
tel.020-59 59 59.
2016-09-25 Vår kära
Gisela Olsson
* Dresden
9 september 1936
har stilla somnat in
† Glumslöv 
den 14 september 2016
Kristofer och Heléne
Ingmar och Veronica
Ida, Linnéa, Wilhelm
Tack lilla Mor 
för åren som gått
Tack för all kärlek 
och omsorg vi fått
Tack för all ömhet 
och vänlighet stor
Tack för allt 
vår älskade Mor
Begravningen äger 
rum inom familjen.
2016-09-25 Vår kära 
Mor 
Anita Höjer 
* 7 mars 1940 
har lämnat oss 
 
Helsingborg 
 7 september 2016 
Bosse 
Kenneth 
Ronny 
med familjer 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Begravningsceremonin 
äger rum i Helsingborgs 
krematoriekapell 
torsdag 29 september  
kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2016-09-24 Vår älskade
Maud
Fogelberg
f. von Mühlenfels
* 27 november 1926
har stilla somnat in.
Sörjd och saknad av
oss, släkt och vänner.
Klippan 
17 september 2016
Robert och Annelie
Göran och Carina
Eva och Benny
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Det kom en dag 
en stilla vind
Som smekte ömt 
Din trötta kind
Liksom ett ljus 
som blåstes ut
Din levnadsdag har 
nått sitt slut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell, Ängelholm lördagen 
den 15 oktober kl. 12.00.
Därefter inbjudes till 
Höja församlingsgård. 
Svar om deltagande vid
minnnesstunden till Begr.
byrån tel. 0431 - 135 20
senast den 11 oktober.
Tänk på Läkare utan
gränser tel. 010 - 199 33 00.
___________
Tack till personalen i
Hemtjänsten Centrum och
på Väpnaren för vad ni
gjort och betytt för Maud.
2016-09-24 Vår älskade
Inge
Malmgren
* 2 november 1943
har idag lämnat oss 
i sorg och saknad
Landskrona 
den 14 september 2016
Pia och Niclas
Henrik
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Alltid nöjd och glad 
Mor var
Tröst och kärlek allt 
hon gav
Alltid i vårt hjärta bor
Minnet av en älskad Mor
Begravning i Folkets Hus,
Landskrona, onsdagen 
den 12 oktober kl. 11.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk på Cancerfonden 
tel. 020-595959.
2016-09-24 Vår kära
Anne-Marie
Backe
* 24 februari 1925
ha flyttat till sitt
himmelska hem
Råå 17 september 2016
Bengt och Lisbeth
Birgitta och Lars
Övrig släkt och vänner
Joh. 3:16
Begravningsgudstjänsten
äger rum i
Allhelgonakyrkan
torsdagen den 6 oktober 
kl. 13:00. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
O. s. a. till Isacssons
Begravningsbyrå, 
tel. 0435-50247, senast 
3 oktober kl. 12:00.
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden, 
tel. 0200-882400.
2016-09-24 Vår käre
Hans-Göran
"Göran"
Petersson
* 27 september 1934
har stilla insomnat
Saxtorp 
den 15 september 2016
Britt-Marie
Barn
Barnbarn
Släkt och vänner
Mötas och skiljas 
är livets gång
Skiljas och mötas 
är hoppets sång
Begravningen äger rum
inom familjen.
Istället för blommor tänk
på Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-882400.
2016-09-24 Vår kära Mor
Svärmor, Mormor
Farmor och Oma
Anna Hajny
* 16 april 1924
har stilla somnat in
Landskrona 
den 16 september 2016
Marianne och Lennart
Christa och Carsten
Harry och Yvonne
Barnbarn
Barnbarnsbarn 
Till alla kära
jag lämnat kvar
Var inte ledsna
jag har det bra
Minns mig med glädje
Tala om mig ibland
Röster hörs bra
från strand till strand
Begravningen äger
rum inom familjen. 
Varmt och innerligt tack
till personalen på
Skiftesvägen 2B andra
våningen, för god och
kärleksfull omvårdnad.
2016-09-24 Vår käre
Karl-Gustav
Nordqvist
* 11 januari 1934
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Viken
18 september 2016
Elisabet
Katarina och Roland
Tilde, Siri
Margareta och Mikael
Magdalena, Hugo
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vikens kyrka
torsdagen den 6 oktober 
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till Kyrkstugan.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se
senast den 30 september.
______________
Ett stort tack till
personalen på Tallheden,
Ljunghaga för god och
kärleksfull omvårdnad.
2016-09-24 Vår kära 
Margit 
Sjöholm 
* 3 februari 1921 
har efter ett långt och 
rikt liv, stilla insomnat 
Munka-Ljungby 
 15 september 2016 
Gunni 
Annette och Leif-Olof 
med familj 
Övrig släkt och vänner 
Det kom en dag 
en stilla vind 
som smekte ömt 
Din trötta kind 
Liksom ett ljus 
som blåstes ut 
Din levnadsdag 
har nått sitt slut. 
Begravningen äger rum i 
Hjärnarps kyrka fredagen 
den 30 september kl.13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2016-09-24 Vår käre
Gert
Lindestam
* 19 oktober 1939
har idag stilla insomnat
Helsingborg
16 september 2016
Jane
Peter
Miranda
Marie och Janne
Emil, Linnea, Johan
Bror och övrig släkt
Begravningsgudstjänsten
sker inom familjen.
2016-09-24 Min älskade Make
Vår käre Far
Svärfar och Farfar
Lasse
Cronqvist
* 16 mars 1953
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Höganäs
15 september 2016
Anita
Jerry och Sara
Adam, Alva
Peter och Paulina
Maja, Viktor
Övrig släkt och vänner
Gråt ej för jag är borta
gläds för att jag funnits
Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.
Tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
______________
Ett varmt tack till
Hematologen,
Helsingborgs lasarett samt
ASIH, för god och
kärleksfull omvårdnad.
2016-09-24 Min Livskamrat
Vår Far, Svärfar,
Morfar, Farfar
och Gammelmorfar
Sune
Hammarlund
* 14 augusti 1922
insomnade stilla
Ängelholm 
15 september 2016
Gertrud
Bodil och Christer
Inger
Kerstin och Lars
Anders och Åsa
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Så var Du en länk till 
en värld som var,
en epok sedan länge
förliden.
Och med hjärtat varmt
och med hjärnan klar
levde Du helt i tiden.
Och finge vi be om en
gåva ännu 
det vore att åldras
så vackert som Du
och möta Ditt öde 
så värdigt som Du
när livet levts färdigt.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Strövelstorps
kyrka fredagen 
den 14 oktober kl. 11.00.
Därefter inbjudes till
Församlingshemmet. 
Svar om deltagande vid
minnesstunden till Begr.
byrå tel. 0431 - 135 20
senast den 11 oktober.
2016-09-24 Min älskade Make
Vår käre
Karl-Erik
Sevegran
* 28 januari 1927
har idag 
stilla insomnat
Laröd  
12 september 2016
ULLA
 GÖRAN  ILONA
 Kristina  Jimmy
Carolina  Mike 
Jeanette 
Henrik  Stella   
Karin
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Var och en står ensam 
på jordens hjärta
genomborrad av 
en solstråle 
- och plötsligt är det
afton.
S. QUASIMODI
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Allerums kyrka
måndagen den 10 oktober
kl. 11.00. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se 
senast den 6 oktober.