Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
2015-01-30 Vår käre
Sven Wegelid
* 4 december 1923
har idag stilla insomnat
Jonstorp
26 januari 2015
Elsa-Greta
Ingrid och Lennart
Susanne och Anton
Therese och Filip
Kerstin och Anders
Malin och Peter
Emma och Simon
Anna och Pelle
Lotta, Olle
Barnbarnsbarn
Fast Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
Fast Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Väsby kyrka
fredagen den 6 februari
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till Andreassalen.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 senast
den 4 februari.
2015-01-30 Du GOe GOaste
GÖRAN 
OHLIN 
* 18 sept 1945
har idag hastigt 
lämnat mig 
i otrolig sorg och 
saknad
Vejbystrand 
17 januari 2015
BITTE
Tack Göran för den 
fina tid 
vi fick tillsammans 
Puss, puss
2015-01-29 Vår kära Mor
Svärmor, Mormor
Farmor
Inga Karlsson
* 8 augusti 1924
har idag stilla insomnat
Svalöv
den 25 januari 2015
Inger och Madis
Gun och Göran
Bert-Inge och Lynn
Krister och Kristina
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Tack lilla Mor
för åren som gått
Tack för all kärlek 
och omsorg vi fått
Tack för all ömhet
och vänlighet stor
Tack för allt
vår älskade Mor
Begravningen äger rum i
Svalövs kyrka fredagen den
13 februari kl 11.00.
Efter akten inbjudes till
Forslidsgården. Anmälan
till Bröderna Perssons
Begravningsbyrå
tel. 0418-665180
senast den 9 februari.
Valfri klädsel.
2015-01-29 Vår kära
Anna-Carin
Persson
* 30 juli 1920
har idag stilla insomnat
Glumslöv
25 januari 2015
Kerstin
Ingemar
Per-Olof
Johnny
Torsten
med familjer
Det finns en glädje
större än sorgen
Glädjen att minnas
Begravningsgudstjänsten
äger rum i
Glumslövs kyrka tisdagen
den 17 februari kl. 11.00. 
Efter avsked i kyrkan
inbjudes till Församlings-
hemmet. Anmälan
om deltagande till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller 
www.j-olssons.se
senast den 13 februari. 
Tänk gärna på
Läkare Utan Gränser
tel. 010- 199 33 00.
2015-01-29 Vår älskade
Gunnar
Andersson
* 24 juni 1936
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Höganäs
25 januari 2015
Gun
Magnus
Jonas och Cecilia
Nils, Anna, Måns
Annette och Ronny
Johan, Adam
Släkt och vänner
Vi tittar upp mot himlen 
och vet att i ett land långt 
bort Du är.
Vi är både ledsna och glada,
ledsna därför att Du 
inte här är kvar,
glada för då vet vi 
att Du har det bra.
Tomheten och saknaden
så stor.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
torsdagen den 5 februari
kl. 10.30. Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
Ett stort och innerligt tack
till alla som så väl har tagit
hand om Gunnar.
2015-01-29 Vår älskade
Herbert
Kohfeldt
* 21 april 1924
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Häljarp 
den 22 januari 2015
Barbara och Gert-Ingvar
Gabriella och Marcus
Isabella, Lucas
Marcus och Eva
Mikael
Syskon, släkt och vänner
När Mor gick bort,
så ensam blev Din strid
Nu käre Far
har även Du fått frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
2015-01-29 Vår kära
Greta Olsson
* 28 juli 1919
har stilla insomnat 
och lämnat oss i stor sorg
och saknad
Halmstad 
den 21 januari 2015
BARBRO - MATHS
Malin - Mikael
Clara, Oscar
Ola - Josefin
Gustav, William
Släkt och vänner
Pappa har stått länge och
väntat på stranden
Ögonen lyser när Mamma 
han får se
Så stilla och varsamt han
räcker ut handen
Nu vandrar de samman,
De skiljs ej mer
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Söndrums
kyrka fredagen den 
6 februari kl.13.00. 
Efter akten inbjudes 
till minnesstund 
i Svarta Örnshuset.
Tacksam för svar till
jfsvensson.se eller 
telefon 035 - 10 92 70,
senast 4 februari. 
Ett stort varmt tack 
till all personal 
på avd. Vintergatan, 
Pålsbo äldreboende, för att 
ni tagit så väl hand om 
Greta under hennes tid
hos er.
2015-01-29 Vår kära Mamma,
Svärmor, Farmor 
och Mormor
Stina
Johansson
* 1 augusti 1923
har i dag stilla insomnat
Ängelholm 
25 januari 2015
Lennart och Lena
Maria och Lars-Olov
Alex, Jakob, Erik, Siri 
Eva-Christina och Peter
Emil
Tilda, Felicia
Pål och Iiris
Ida
Vera och Oshada
Axel och Carolin
Släkt och vänner 
"När mammor dör,
 då förlorar man 
 ett av vädersträcken.
 Då förlorar man
 Vartannat andetag:
 då förlorar man 
en glänta. 
 När mammor dör, 
 växer det sly överallt."
Göran Tunström 
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell fredagen den 
13 februari kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund på Åvalla. 
Svar om deltagande sker
till Svenssons Begr byrå
tel. 0431-135 20 senast
onsdagen den 11 februari
Ett varmt tack till
personalen på Ängelholms
sjukhus avd 21 och
Hemtjänsten för god och
kärleksfull omvårdnad.
2015-01-29 Vår godhjärtade 
Anna-Lisa 
Kittel 
* 23 januari 1923 
har idag lämnat oss 
i sorg och saknad 
14 januari 2015 
Släkt och vänner 
Följ mig med sång 
och inte i tårar, 
ty tårar är tunga att bära. 
Minns mig med glädje 
och inte med sorg 
tills åter vi möts mina kära. 
Begravningen äger rum i 
S:t Jakobs kapell, fredagen 
den 6 februari kl 14.30. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund. Svar om 
deltagande till Fonus 
040-174059 senast 
4 februari. 
Tänk gärna på 
Hjärnfonden 
PG 901125-5 och 
Alzeimerfonden 
020-301130.
2015-01-28 Vår kära
Ingrid Bensefelt
* 16 augusti 1921
†
 21 januari 2015
har stilla somnat in
Landskrona
Gun och Lars Åke
Lennart och Birgitta
Jan och Tina
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
MINUTEN ganska snällt försvinner,
en TIMMAS tid går hastigt bort,
en DAG som strömmen snart bortrinner,
en VECKAS lopp är mycket kort.
En MÅNAD går och ÅRET skrider:
tänk vandringsman hur TIDEN lider!
På tiden följer död; men vet,
på döden följer EVIGHET!
Begravningen äger rum i S:t Johannes kyrka 
fredagen den 13 mars kl. 14.30. Valfri klädsel. 
Efter akten inbjudes till Erikssalen. Anmälan till
Bröderna Perssons Begravningsbyrå 
tel. 0418-446550 senast den 10 mars.
Tänk gärna på Svenska Sällskapet för 
Medicinsk Forskning Pg. 90 11 09-9
2015-01-28 Min älskade Man
Vår käre Far
Finn Roar
* 21 juli 1937
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Mölle
7 januari 2015
Gisela
Pernille, Assi
Tomas, Niklas
med familjer
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i Danmark.
Gravsättningen äger rum
på Brunnby kyrkogård
tisdagen den 3 februari
kl. 13.00. Efter
gravsättningen inbjudes till
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 senast
den 1 februari.
2015-01-28 Vår kära
Inga
Petersson
* 16 juli 1927
har idag stilla insomnat
Teckomatorp
den 22 januari 2015
Lena och Sven
Lennart och Karin
Barnbarn
Barnbarnsbarn
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningen sker
inom familjen.
Tänk gärna på Demens-
förbundet tel. 08-6589920
Varmt tack till
personalen på Ängslyckan
avd. Grönkulla.
2015-01-28 Vår käre
Nils
Norlander
* 16 augusti 1931
har stilla insomnat 
i sitt hem
Helsingborg 
21 januari 2015
BRITT
Nina, Annika
GÖRAN och GRETA
Ingrid, Magnus
Övrig släkt och vänner
Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog Dig i handen
och förde Dig hem
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium fredagen 
den 13 februari kl. 14.30.
Efter akten inbjudes till
Linneaträdgården.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-210596 eller
www.j-olssons.se 
senast den 10 februari.
2015-01-28 Vår kära Mor 
Svärmor och Farmor 
Anna Maria 
Karlsson 
* 2 juli 1913 
har idag stilla insomnat 
Helsingborg 
20 januari 2014 
Claes och Gunilla 
Lennart och Ulla-Kajsa 
Barnbarn 
Släkt och vänner 
Var inte rädd, det finns 
ett hemligt tecken, 
ett namn som skyddar 
dig nu när du går 
Din ensamhet har 
stränder in mot ljuset 
Var inte rädd, 
i sanden finns det spår 
 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum inom familjen. 
Varmt tack till personalen 
på Lussebäcksgården 
vån. 3 för god, kärleksfull 
vård och omsorg.
2015-01-28 Min älskade Make
Vår käre Broder och
Svåger
Bengt Persson
* 27 juli 1946
har idag stilla insomnat
Lönnhässle
25 januari 2015
LENA
Ingemar och Anita
Syskonbarn
Övrig släkt och vänner
Det kom en dag 
en stilla vind
som smekte ömt 
Din trötta kind
Liksom ett ljus 
som blåstes ut
Din levnadsdag 
har nått sitt slut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Össjö kyrka
onsdagen den 4 februari
kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
Ett varmt tack till
personalen inom ASIH
samt personalen på
Solhaga för god och
kärleksfull omvårdnad.
2015-01-28 Vår käre
Karl
Jungermann
född i Patsalu, Estland
* 29 oktober 1925
†
 22 januari 2015
har lämnat oss 
för sin sista seglats
BRITA
HELENA O INGVAR
Marc, Joel, Axel
FREDRIK O ANNE
David, Frida, Emil
Övrig släkt och vänner
Vara samman,
skiljas, fara
så är vårt öde
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brunnby kyrka
torsdagen den 5 februari
kl. 13.00. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 senast
den 2 februari. Tänk på
Läkare utan gränser 
tel. 010-199 33 00.
Ett varmt tack till
personalen på
Kastanjegården för god
och kärleksfull omvårdnad.
2015-01-28 Vår älskade Mor
Vår kära
Terezija
Dolnicar
* 11 augusti 1936
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 22 januari 2015
Ljubica och Milan
Peter och Karmen
Helena och Jernej
Slavko och Jeanette
Marcus, Kevin, Simon
Barnbarnsbarn
Syster, släkt och vänner
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Begravningen äger rum i
S:t Johannes kyrka
torsdagen den 5 februari
kl. 11.00.
Efter akten inbjudes 
till en minnesstund 
i Johannesgården.
2015-01-28 Vår älskade Mor
Svärmor, Mormor
och Farmor
Elsa Tuvesson
* 5 mars 1930
har idag stilla insomnat
Landskrona 
den 23 januari 2015
Tommy, Ewa, och Peter
med familjer
Begravningen äger rum i
S:t Johannes kyrka
onsdagen den 11 februari
kl. 13.15.
Efter akten inbjudes till
Johannesgården. Anmälan
till Bröderna Perssons
Begravningsbyrå 
tel. 0418-446550 
senast den 4 februari.
Valfri klädsel.
Varmt tack till Personalen
på Attendo Segergatans
Äldreboende vån 3 för god
och kärleksfull omvårdnad.
2015-01-28 Vår älskade
Ulla 
Boris-Möller
f. Boije af Gennäs
* 10 juni 1924
†
 9 januari 2015
Suzanne
Fredrik och Sissi
Carl och Marie
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Begravningen äger rum i
Klosterkyrkan, Lund
onsdagen den 4 februari 
kl 14.00.Därefter inbjudes
till en minnesstund. O.s.a
till www.axelssons.se eller
tel. 046-211 20 50 senast
den 30 januari.Tänk gärna
på Frälsningsarmén pg.nr
90 04 80-5.
Varmt tack till 
Ärtans Äldreboende.
2015-01-27 Vår älskade 
Eva Nilsson 
* 26 januari 1923 
har nu fått ro, men 
lämnat oss i stor sorg 
och saknad 
Strövelstorp 
20 januari 2015 
Ulf, Elisabeth, Marie 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Gråt inte vid min grav, 
Jag finns inte där 
Jag finns i solens spegelblänk 
på fjorden 
Jag finns i vindens lek över 
sädesfälten 
Och när du en tidig morgon 
väcks av fåglars kvitter 
är det min röst du hör 
Så gråt inte vid min grav 
Jag är inte död 
Jag har bara gett mig av 
 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum den 13 februari 
kl 11.00 i Förslövs kyrka. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Valfri klädsel.
Toppnyheterna just nu