Sydsvenskans logotypHelsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
2015-07-07 Vår Syster
Gun
Johansson
har lämnat vår krets
Landskrona
den 30 juni 2015
Rebeckalogen Nr 81
Margrethe
Valdemarsdotter
Parentation 9 september.
2015-07-07 Vår kära
Ruth Persson
* 28 april 1926
har idag stilla insomnat
Råå den 28 juni 2015
Håkan
Sara, Niclas
Christer och Karin
Göran och Annette
Staffan och Mette
med familjer
Övrig släkt och vänner
Ett stycke vardag
gjorde hon till fest
Hjalmar Gullberg
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Råå kapell
tisdagen den 28 juli kl.13.00.
Efter akten inbjudes till 
Raus församlingsgård. 
Anmälan om deltagande till 
J. Olssons Begravningsbyrå, 
Råå tel. 042-26 10 90 eller
www.j-olssons.se senast den
24 juli. Valfri klädsel.
Istället för blommor tänk på
Läkare Utan Gränser
tel. 010-199 33 00.
2015-07-07 Min käre Make
Vår Far, Morfar
och Farfar
Stevan
Stefanovic
* 14 september 1926
slutat sin sista 
stund på jorden
Helsingborg 
1 juli 2015
Ilinka
Ljilja, Branka, 
Milla, Milos
med familjer
Älskade Pappa, 
Make och Vän
Vi står här med 
gråt och med saknad
Spill inga tårar,
sa Du, när jag dör
Det är inget att gråta för
I minnet lever jag ju kvar
Ingen kan dö som levat har
Tänk er, som om 
jag tog en promenad
Vi ses igen, inte nu,
men om ett tag
Begravningsgudstjänsten äger
rum i den Serbisk-Ortodoxa
kyrkan måndagen den 13 juli
kl 11.30.
Efter akten skiljs vi åt.
2015-07-07 Vår älskade Pappa 
och Morfar
Göran
Andersson
* 10 maj 1942
har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Helsingborg 
2 juli 2015
Frida, Pierre
Alvin, Lova
Övrig släkt och vänner
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Någonstans inom oss
kan vår kärlek aldrig fly
Begravningsceremonin äger
rum i kretsen av de närmaste.
2015-07-07 Vår vän, kollega
Carina 
Klingström
Att dö är att resa en smula  
från grenen till fasta marken.
Fröjdenborgsgatan 11
2015-07-07 Vår kära Syster
Svägerska och Moster
Gun
Johansson
har lämnat oss
i sorg och saknad
Härslöv
den 30 juni 2015
Britt och Tonnie
Tobias och Marie
Teo
En gång blir allting stilla
en gång får allting ro
2015-07-07 Min älskade 
Livskamrat
Vår kära Mor, Svärmor
Mormor, Farmor 
och Gammelmormor
Gun
Johansson
* 26 april 1949
har lämnat oss
Härslöv 
den 30 juni 2015
Kuno
Lotta och Stefan
Linus
Livia, Ludvig
Daniel och Ulrika
Olivia, Linnéa
Det finns en glädje
större än sorgen
Glädjen att minnas
Begravningen äger rum 
inom familjen.
Istället för blommor 
tänk på Cancerfonden 
tel. 020-595959.
2015-07-05 Min käre far och svärfar 
Wiggo 
Johnsson 
* 7 december 1924  
har i dag stilla insomnat 
Helsingborg den 
21 juni 2015 
Marie-Louise och Inge 
Ingrid har räckt ut handen 
Wiggo har fattat den 
På den andra stranden 
Mötas ni igen 
Begravningsgudstjänsten har 
ägt rum inom familjen. 
Stort tack till personalen på 
Stattenahemmet för att ni 
tog väl hand om Wiggo.
2015-07-04 Vår älskade Mor
Svärmor, Farmor
och Mormor
Irene Roos
* 9 september 1939
har idag stilla insomnat
Höganäs
den 29 juni 2015
Bosse
Mats och Mari
Karin och Stefan
Christina och Christian
Barnbarn
Övrig släkt och vänner
Begravningsakten äger rum i
Höganäs kapell måndagen
den 13 juli kl.10.30.
Ljus klädsel. Efter akten skiljs
vi åt. Istället för blommor
tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
Varmt tack till personalen
på Kastanjegården.
2015-07-04 Vår vän och arbetskamrat
Anki Röijer
har lämnat oss i sorg och saknad
     Arbetskamraterna
Hudmottagningen Ängelholm
Vi binder en krans av minnen
det vackraste och finaste vi har
Vi vet att de aldrig skall vissna
hos oss är du alltid kvar
2015-07-04 Vår käre Kollega 
och Vän 
Carl-Owe 
Hansson 
har lämnat oss i 
sorg och saknad 
Arbetskamraterna 
ambulanssjukvården 
Helsingborg/ 
Höganäs, Ängelholm
2015-07-04 Min älskade Maka
Vår kära Mor, 
Svärmor och Farmor
Ally
Arvidsson
* 4 april 1931
har idag fått ro
Åstorp  
30 juni 2015
ARNOLD
Jan och Catarina
Mari, Emma
Lars och Tina
Sofie, Karin, Maria
Mats och Therese
Arvid, Erik, Elsa
Släkt och vänner
För alla fanns rum
i Ditt hjärta
För alla Du gjorde
Ditt allt
Du deltog i glädje
och smärta
Tack Ally för allt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Kvidinge kyrka
fredagen den 17 juli kl.13.00.
Efter akten inbjudes till
en minnesstund i 
Björnekulla Församlingshem.
Anmälan om deltagande till
Mellqvist Begravningsbyrå
tel. 042-581 20
senast den 14 juli.
Tänk gärna på Cancerfonden
tel. 020- 59 59 59.
___________________
Ett varmt tack till avd. 28
på Helsingborgs lasarett 
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2015-07-04 Vår käre
Folke
Carlsson
* 16 mars 1923
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 1 juli 2015
Janeric
Gert
Carin och Lage
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Barnbarnsbarnbarn
Släkt och vänner
Många blev åren Du
vandrade här
Så trogen, så verksam i tiden
Nu mättad av ålder förunnat
Dig är
Få njuta av eviga friden
Tack lilla Far
Begravningen äger rum i 
S:t Johannes kyrka 
torsdagen den 16 juli 
kl. 14.30.
Efter akten inbjudes till
Johannesgården.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå 
tel. 0418-446550 eller 
info@perssonsbegr.se 
senast den 14 juli.
Varmt tack till all berörd
personal.
2015-07-04 Vår kära
Kerstin
Lundqvist
* 11 juni 1945
har stilla insomnat
Landskrona 
den 11 juni 2015
Lisa, Thomas
Jonas, Jenny, Martin
Syskon, släkt och vänner
Begravningen har ägt rum
inom familjen.
2015-07-04 Vår älskade Far 
Svärfar, Morfar, Farfar 
Gammelmorfar och 
Gammelfarfar 
Gunnar 
Persson 
* 15 december 1933  
har idag hastigt lämnat 
oss i stor sorg och saknad 
Ekeby 15 juni 2015 
Bosse och Janka 
Gun 
Sussie och Kalle 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Släkt och vänner 
Den ro Du länge sökte 
Den kom till Dig till slut 
Nu borta är bekymmer 
Nu får Du vila ut. 
Begravningen har ägt rum 
inom familjen. 
Varmt tack till personalen på 
Solhemmet för god och 
kärleksfull omvårdnad.
2015-07-04 Vår kära
Bozena 
Hakenova-
Belda
* 12 september 1927
har idag stilla insomnat
Helsingborg 
den 23 juni 2015
Milada
Jan och Hana
Övriga vänner
Tack för alla åren 
vi fick tillsammans
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Nya kyrkogårdens
kapell tisdagen den 28 juli 
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till Råå
Wärdshus. Anmäl deltagande
vid minnesstunden till
Mellqvist Begravningsbyrå
tel. 042-21 74 62 
senast den 20 juli.
2015-07-04 Min älskade Make 
Vår käre Far
Svärfar och Farfar
* 17 mars 1942
har fått sin vila 
efter tapper kamp
Härslöv 
den 28 juni 2015
Gudrun
Anders och Xenia
Mila, Seth
Roger och Annette
Henrik, Linnea
Julia, Benjamin
Släkt och vänner
Du finns alltid 
i våra hjärtan...
Begravningen äger rum 
inom familjen.
Varmt tack till personalen på
Onkologen avd. 86 Lund och
ASIH team 3 Helsingborg 
för god och kärleksfull
omvårdnad och för er värme
och medkänsla.
2015-07-04 Vår älskade Mamma
Svärmor, Mormor 
och Farmor
Ulla-Britt
Blücher
* 29 mars 1926
har lämnat oss 
Landskrona 
den 30 juni 2015
CLAES och SIV
Michaela, Andreas
ULF och CARMEN
CECILIA
Isacc
Släkt och vänner
Allt är ömhet
Allt är smekt av händer
Herren själv utplånar
fjärran stränder
Allt är nära 
allt är långt ifrån
Allt är ägnat 
människan som lån
Begravningen äger rum 
inom familjen.
Tänk gärna på
Parkinsonfonden 
Bg. 900-7949
2015-07-04 Vår kära
Anni Kaljo
* 16 juni 1923
†  24 juni 2015
Hans, Maret
med familjer
Mamma, där Du är 
lyser alltid solen
En Mor dör aldrig
Begravningsgudstjänsten 
äger rum inom familjen.
2015-07-04 Min älskade Maka 
och livskamrat 
Wally 
Hansson 
* 22 juni 1923  
har idag stilla insomnat 
och lämnat mig i stor 
sorg och saknad 
Helsingborg 
23 juni 2015 
HANS 
Släkt och vänner 
Min tröst att Du min älskade 
ej behöver lida mer 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i 
Allhelgona kyrkan torsdagen 
den 16 juli kl 10.30. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 
församlingshemmet. 
Anmälan om deltagande 
sker till FONUS 
042-13 93 70 senast 13 juli. 
Varmt tack till personalen på 
Romares stiftelse avd. 5 
för god och kärleksfull 
omvårdnad.
Toppnyheterna just nu