Sydsvenskans logotypHelsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
2015-11-30 Vår älskade
Helge Elmén
* 19 juli 1921
har insomnat i stillhet
Landskrona 
den 23 november 2015
Roland och Christine
Bodil och Kutte
Sonny och Lena
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon, släkt och vänner
Tack för vad Du givit
Tack för vad Du var
Tack för ljusa minnen
som Du lämnat kvar 
Begravningen äger rum i 
S:t Jakobs kapell onsdagen 
den 16 december kl. 14.30.
Efter akten inbjudes till
Johannesgården.
Varmt tack till personalen 
på Hvilans Hemvård.
2015-11-29 Vår käre Pappa 
Farfar och Svärfar 
Kurt 
Johansson 
* 2 januari 1932 
har idag stilla insomnat 
Helsingborg 
16 november 2015 
Kenneth och Carolina 
Tommy och Christel 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Tack Pappa 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Elinebergskyrkan 
måndagen den 7 december 
kl 10.30. 
Efter akten skiljs vi åt.
2015-11-29 Vår älskade
Janiena Roche
* 27 januari 1948
har lämnat oss
Fortuna 
den 9 november 2015
David med familj
Pia, Mia, Jonas
Övrig släkt och vänner
Begravningen äger rum i
Glumslövs kyrka torsdagen
den 10 december kl. 14.00.
Efter akten inbjudes till 
en minnesstund.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå 
tel. 0418-446550 eller
info@perssonsbegr.se 
senast den 8 december.
2015-11-29 Vår kära
Angelika Hug
* 30 april 1931
har idag stilla insomnat
Wuerzburg 
2 november 2015
Patrik och Eva
Noa, Mirella, Jonah
Övrig släkt och vänner
Så vila i frid ty dagen är slut
Ditt redbara hjärta 
har somnat
Din livsgärning lever, 
den sinar ej ut
Fast handen i döden 
har domnat
Vi tacka för allt vad 
i livet Du skänkt
För kärlek och omsorg 
vad vackert Du tänkt
Må klockorna ringa till vila
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Helsingborgs
krematorium måndagen 
den 7 december kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
Linneaträdgården.
Anmälan om deltagande vid
minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 senast 
den 3 december.
2015-11-29 Vår älskade
Mats
Tjörnhammar
* 2 januari 1956
har idag stilla insomnat i
sitt hem
Farhult
den 14 november 2015
LENA
Viktor, Edward, Richard
Linn, Sanna, Emma,
Oskar med familjer
Ulla
Marie-Louise, Annelie
med familjer
Barbro med familj
Övrig släkt och vänner
 I själen Dina vingar
Begravningsakten äger rum i
Höganäs kapell fredagen den
11 december kl.13.00.
Efter akten inbjudes till
Farhults församlingshem.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Lindholms Begravningsbyrå
tel.042-33 34 80 senast 7/12.
Tänk gärna på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
Varmt tack till
ASIH-team 2 i Ängelholm.
2015-11-29 Vår älskade
Inge
Holmertz
* 1 maj 1932
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Råå 
22 november 2015
Anna-Lisa
Lars
Lena och Nils
Carl, Petter
Släkt och vänner
Sörj mig ett ögonblick
Sakna mig en stund
Minns mig länge
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Raus kyrka tisdagen
den 8 december kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Skolhuset.
Anmälan om deltagande till
J. Olssons Begravningsbyrå,
Råå tel. 042-26 10 90 eller
www.j-olssons.se senast 
den 3 december. Tänk gärna
på Hjärt - Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00.
2015-11-29 Min älskade Pappa
Vår käre Morfar
Kjell
Hejderup
* 19 februari 1941
har idag hastigt 
lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Hjälmshult 
19 november 2015
Karin och Morten
Erik och Jonna
Clara
2015-11-29 Vår älskade
Kjell
Hejderup
* 19 februari 1941
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Hjälmshult 
19 november 2015
Lil
Marcus
Lotta, Louise
med familjer
Övrig släkt och vänner
Din kind ej mer jag 
smeka kan
ej trycka Dina händer 
Du kommit till ett
annat land där 
inget ont Dig händer 
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Allerums kyrka
torsdagen den 10 december
kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande vid
minnesstunden till J. Olssons
Begravningsbyrå, Råå 
tel. 042-26 10 90 eller 
www.j-olssons.se senast 
den 7 december.
Valfri klädsel.
2015-11-29 Min älskade Syster 
Ulla Cedervall 
* 27 april 1942 
har idag lämnat oss 
i sorg och saknad 
Helsingborg 
24 november 2015 
Lars och Karen 
Släkt och vänner 
Din kind ej mer jag 
smeka kan ej trycka 
Dina händer 
Du kommit till ett 
annat land där inget 
ont Dig händer. 
Älskad - Saknad 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i S:t Olofskyrkan 
fredagen den 11 december 
kl 10.30. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Ett varmt tack till 
Hemtjänsten i Helsingborg 
för god och kärleksfull 
omvårdnad.
2015-11-29 Vår käre 
Rolf Gillberg 
* 6 september 1943 
Linköping 
har stilla insomnat 
Helsingborg 
21 november 2015 
BIRGITTA 
Thomas och Louise 
Mimmi och Molly 
Släkt och vänner 
Begravningsceremonin 
äger rum i 
Nya kyrkogårdens kapell 
fredagen den 18 december 
kl 13.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund på 
Linneaträdgården. 
Anmälan om deltagande till 
Fonus tel. 042-13 93 70 
senast den 14 december. 
Ett varmt tack till personalen 
på Attendo och ASIH för 
god omvårdnad.
2015-11-29 Vår uppskattade kollega
Mats Hansen
 har lämnat oss i stor sorg och saknad
Ledning och arbetskamrater på Ohlssons AB
2015-11-29 Vår älskade
Mats Hansen
* 24 april 1957
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 17 november 2015
Carina
Markus och Susanne
Kristian och Anna
Lena och Lars-Åke
Tina
Jakob, David
Peter
Övrig släkt och vänner
Mötas för att skiljas
Skiljas för att mötas
Begravningen äger rum i 
S:t Jakobs kapell fredagen
den 11 december kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Valfri klädsel.
Tänk gärna på 
Hjärt och Lungfonden 
tel. 0200-882400.
2015-11-29 Vår älskade
Kjell Persson
* 29 augusti 1930
† 18 november 2015
har lämnat oss
Inga-Britt
Mats och Petra
Jessica, Josefin
Släkt och vänner
När Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Helsingborgs
krematorium tisdagen den
8 december kl. 14.30.
Valfri klädsel.
__________________
Varmt tack till personalen
på Lundhagens vårdboende
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2015-11-29 Vår älskade
John
Malmberg
* 19 mars 1930
har idag lämnat oss 
i ljust minne bevarad
Helsingborg 
24 november 2015
Lillian
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Ett verksamt liv 
har slocknat ut
En flitig hand har domnat
Din arbetsdag har nått 
sitt slut
Och i Guds hand Du somnat
Din kära stämma tystnat har
Men vackert står 
Ditt minne kvar 
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Allhelgonakyrkan
tisdagen den 15 december 
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till 
Råå Wärdshus.
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå,
Råå tel. 042-26 10 90 
eller www.j-olssons.se 
senast den 10 december.
2015-11-29 Min älskade Maka
Anette Krull
* 28 oktober 1941
har idag lämnat mig 
i stor sorg och saknad
Hyllinge 
23 november 2015
Lennart
Släkt och vänner
 Älskad och saknad
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Fleninge kyrka
onsdagen den 23 december
kl. 11.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
__________________
 Ett varmt tack till personalen
på ASIH, Ängelholm och
Onkologen i Helsingborg.
2015-11-29 Vår kära
Ingeborg
"Kickan"
Ingers
f. Sjöqvist 
* 19 april 1912
har stilla insomnat
i sitt hem
Rydebäck 
22 november 2015
Marianne och Claes
Torsten och Ingrid
Göran och Ulla
Lena
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Pappa har sträckt ut handen
Mamma har fattat den
Begravningsgudstjänsten äger 
rum i Raus kyrka torsdagen 
den 17 december kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes 
till minnesstund. 
Anmälan om deltagande till 
J. Olssons Begravningsbyrå, 
Råå tel. 042-26 10 90 eller 
www.j-olssons.se 
senast den 14 december. 
Tänk gärna på Läkare Utan 
Gränser tel. 010-199 33 00.
___________________
Varmt tack till personalen 
på Hemvården Syd i 
Helsingborg för god och
kärleksfull omvårdnad.
2015-11-29 Vår käre 
Åke 
Rasmusson 
* 5 juli 1945 
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Helsingborg 
16 november 2015 
Kalle och Carina 
Michael och Helena 
med familjer 
Mats och Ann-Louise 
Janet och Tommy 
Christel och Issam 
Eva, Linda 
Ylva 
Släkt och många vänner 
Vi hann ej säga Dig farväl 
ty döden kom så fort 
Men nu vi säga Dig 
vårt tack 
vid evighetens port. 
Älskad - Saknad 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Raus kyrka 
fredagen den 18 december 
kl 13.00. 
Efter akten inbjudes 
till minnesstund. 
Svar om deltagande till 
Fonus tel. 042-13 93 70 
senast den 14 december.
2015-11-28 Vår underbara
Tove Carlberg
* 19 april 1934
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Mölle
20 november 2015
 Klas
Elisabet
Josephine, Pauline
Johan och Camilla
 Bitter är saknaden
Kärt är minnet
Helig är tanken om
återförening
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i stillhet.
2015-11-28 Vår älskade
Elsie
Bengtsson
* 10 juni 1930
har idag stilla insomnat.
Hässleholm
25 november 2015
Thomas och Barbro
Margareta och Krister
Sara och Andreas
Agnes, Oskar
Maria och Jacob
Ester, Erik
Släkt och vänner
 Så somnar jag glad
i ditt heliga namn, 
du vakar tills dag sig tänder.
När morgon upprinner,
då är jag i hamn, jag skådar
mitt hemlands stränder
och griper med
outsäglig fröjd
de genomborrade händer.
Sv.Ps. 624:6
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Hässleholms kyrka
onsdagen den 9 december kl.
10.00. Efter akten inbjudes
till minnesstund i Försam-
lingshuset. Svar om delta-
gande till minnesstunden
senast måndagen den 7
december till www.anders-
sonsbegravningsbyra.se 
eller tel. 0451-100 81. 
Tänk gärna på Svenska
kyrkans internationella
arbete, bg. 900-1223.
Varmt tack till personalen på
Backebo och Hässleholms
Sjukhus avd. 37.
2015-11-28 Vår käre Pappa 
Svärfar 
Morfar och Farfar 
Leo Jensen 
* 11 april 1930 
har idag stilla insomnat 
och lämnat oss i stor 
sorg och saknad 
Bårslöv 
23 november 2015 
Barn 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Släkt och vänner 
Det kom en dag 
en stilla vind, 
som smekte ömt 
din trötta kind. 
Liksom ett ljus, 
som blåstes ut, 
din levnadsdag 
har nått sitt slut. 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Bårslövs kyrka 
fredagen den 4 december 
kl 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund i 
Församlingshemmet. 
Anmälan om deltagande 
sker till Fonus 042-13 93 70 
eller helsingborg@fonus.se 
senast 2 december. 
Varmt tack till Bårslövs 
hemvård för god 
omvårdnad.
Toppnyheterna just nu