Sydsvenskans logotypHelsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
2015-04-19 Vår kära 
Maja Lise 
Nilsson 
* 3 april 1925  
har idag lämnat oss 
Helsingborg 
27 mars 2015 
Släkt och vänner 
Frid viskar träden 
kring hemmet du älskat 
Farväl bugar blommorna 
du vårdat så ömt 
Tack kvittrar fåglarna 
som var morgon dig hälsat 
Tyst viskar vinden farväl 
Begravningen har ägt rum 
i stillhet enligt Maja Lises 
egen önskan.
2015-04-19 Vår älskade Mamma 
Mormor, Farmor 
och Syster 
Kerstin 
Ahlberg 
f. Persson 
* 30 mars 1929  
har efter ett rikt liv 
lämnat oss i stor saknad 
Malmö 3 april 2015 
Susanne 
Viktor, Vilma, Karin 
 
Anders och Birgitta 
Christian, Desirée 
 
Birgit 
Vi binder en krans 
av minnen, 
de vackraste och 
finaste vi har. 
Vi vet att de aldrig 
skall vissna. 
Hos oss är du 
alltid kvar. 
Begravningen äger rum 
i Kävlinge Gamla kyrka 
tisdagen den 28 april 
kl.11.00. Efter akten 
inbjudes till en  
minnesstund. Svar om 
deltagande till Fonus 
tel: 040-174062 
senast 23 april.
2015-04-19 Min älskade Maka
Vår kära
Mamma, Svärmor
och Farmor
Maj-Britt
Olofsson
* 18 november 1927
har idag stilla insomnat
Helsingborg 
3 april 2015
Olle
Lena
Per och Åsa
Magnus, Josefin
Släkt och vänner
Älskad - Saknad
Tack för all omsorg och kärlek
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Den Gode Herdens
kyrka måndagen den 4 maj
kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till
Församlingssalen. 
Anmälan om deltagande vid
minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-210596 senast 
den 27 april.
_____
Tack till personalen på
Hemtjänsten Fredriksdal
samt Lundhagen avd. 2 för
god omvårdnad.
2015-04-19 Vår älskade 
pappa, farfar, morfar, 
svärfar och bror 
Tadeusz 
Palczynski 
* 20 november 1938  
har i dag stilla insomnat 
och lämnat oss i stor sorg 
och saknad. 
Helsingborg den 
9 april 2015 
 
ALENKA o FREDRIK 
Odin, Hugo, Gustav 
VLADO o MAJA 
Vincent, Matilda 
Zbygniew 
 
Tack för allt Du 
oss har skänkt 
För oss Du strävat, 
på oss Du tänkt 
Ditt goda hjärta, 
Ditt ljusa sinne 
Hos oss skall leva 
i tacksamt minne. 
Begravningsceremonin äger 
rum i Pålsjö kapell torsdagen 
den 30 april kl 13.00
2015-04-19 Vår kära 
Lisa Wallter 
* 3 februari 1921  
har idag stilla insomnat 
Helsingborg 
14 april 2015 
Gunilla, Agneta, Anneli 
med familjer 
Släkt och vänner 
Varmt var Ditt hjärta 
och glatt Ditt sinne 
Ljust och soligt 
lyser Ditt minne. 
Begravningen har ägt rum. 
Varmt tack till Marie på 
Framtid Helsingborg samt 
Hemvården för god 
omvårdnad.
2015-04-19 Vi saknar dig 
Lotta Nilsson
 Dina arbetskamrater på 
Socialförvaltningen
2015-04-19 Min kära Mor
Vår älskade Farmor,
Svärmor och Syster
Kerstin
Löfgren
* 18 maj 1944
har idag stilla insomnat
Helsingborg 
13 april 2015
Richard och Gabriele
David, Clara, Leonie
Ulf
Stor var Din kärlek
God var din själ
Käraste Mamma
Tack och farväl
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i stillhet. 
Tack till all personal på
Bergalidens Vårdboende.
2015-04-19 Vår älskade 
Sonja Danielsson 
* 8 juli 1928  
† 9 april 2015 Lerhamn 
Mats och Pia 
Per och Per 
Martin, Erik 
Släkt och vänner 
Den dagen jag går för att ej vända åter 
Jag vill att ni minns mig precis som jag var 
Det blir bara värre om ni gråter 
För ingen kan ändra det öde vi har 
Den dagen ni står här och kanske mig saknar 
Jag vill att ni lever och livslusten har 
Mina älskade, kära jag vill att ni vaknar 
Och lever de dagar den tid ni har kvar 
Begravningsgudstjänsten äger rum i Brunnby kyrka 
tisdagen den 5 maj kl 13.00. Efter akten inbjudes till 
minnesstund på Rusthållargården i Arild. 
Anmälan om deltagande vid minnesstunden sker till Fonus 
042-13 93 70 eller helsingborg@fonus.se senast 28/4. 
Valfri klädsel. 
Varmt tack till personalen på Ljunghaga avd. Ängslyckan 
för fantastiskt god omvårdnad.Se minnessida på fonus.se
2015-04-19 Vår käre
Bo-Göran
"Totte"
Ausfelt
* 18 juli 1952
har hastigt lämnat oss
Helsingborg
24 mars 2015
Mor
Syskon
Släkt och vänner
Minnet vår glädje
Återseendet vårt hopp
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Helsingborgs
krematorium fredagen den
24 april kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2015-04-19 Vår käre 
Börge 
Holmsgaard 
Nielsen 
* 21 april 1926  
har stilla insomnat 
och lämnat oss i  
stor sorg och saknad 
Gantofta 23 mars 2015 
Karin och Thomas 
John 
Pia och Ingmar 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Släkt och vänner 
Så liten plats  
en människa tar 
på jorden 
Mindre än ett träd 
i skogen 
Så stort tomrum 
han lämnar efter sig 
en hel värld 
kan inte fylla det. 
Ingrid Arvidsson 
Begravningsgudstjänsten 
har ägt rum inom familjen.
2015-04-19 Vår Älskade
Mor, Svärmor,
Mormor och Farmor
Anna Frank
* 9 april 1917
har idag stilla insomnat
i sitt hem
Ljungbyhed
27 mars 2015
Inge-Britt
Gertrud och Kurt
Erling och Gun
Lisbet och Ingvar
Yngve och Rigmor
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Barnbarnsbarnbarn
Övrig släkt och vänner
Mor var gammal,
trött och sliten
efter många arbetsår.
Så kom ett bud från ovan
som vi alla får.
Och som är den bästa gåvan
när vi ålderdomen når.
Begravningen har ägt rum
i kretsen av de närmaste.
Ett varmt tack till personalen
inom hemtjänsten,
hemsjukvården och
vårdcentralen i Ljungbyhed
för god vård och omsorg
2015-04-19 Vår goda vän
Irene
Malmsten
* 4 januari 1947
† 10 april 2015
Thea och Anders
med familj
Vi saknar ditt varme leende
och dina goa kramar
2015-04-19 Vår kära Farmor
och Svärmor
Ulla Hansen
* 24 augusti 1928
† 9 april 2015
Johan, Sara
Helén
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sankt Olofs-
kyrkan tisdagen
den 28 april kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2015-04-18 Barbro
Olsson
* 27 augusti 1930
har idag stilla insomnat
Helsingborg 
27 mars 2015
Släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i stillhet.
2015-04-18 Vår älskade
John
Schunnesson
* 29 december 1919
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Felestad, Svalöv
den 1 april 2015
Anna-Lena
Karin och Mats
Lena
Maria, Linnéa, Markus
Släkt och vänner
Det kom en dag
en stilla vind
Som smekte ömt
Din trötta kind
Liksom ett ljus
som blåstes ut
Din levnadsdag
har nått sitt slut
Vänligt över jorden glänser
strålen av ett himmelskt hopp
Stilla inom tidens gränser
evighetens sol går opp,
ack, så stilla att mitt öga
hennes sken fördraga må
och Guds dolda råd förstå
Sv.ps. 34:1
Begravningen äger rum i
Felestad kyrka fredagen
den 24 april kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Valfri klädsel.
I stället för blommor
tänk på Cancerfonden
tel. 020-595959.
Varmt tack till personalen på
Solgården, avd. Saturnus för
underbar omvårdnad.
2015-04-18 Min Hans
Vår käre Pappa
Svärfar, Morfar 
och Farfar
Hans
Truedsson
* 17 mars 1937
har lämnat oss i stor sorg
och saknad
Råå 15 april 2015
Anna
Susanne och David
Patrik och Chada
Tobias, Anna, Linnea
Airen
Syster
Övrig släkt och vänner
Du kämpade så tappert
Mot sjukdom som var svår
Du såg det som var vackert
Och längtade mot vår
Och vi som stod dig nära
Vår saknad är så stor
Från alla dina kära
Vårt tack och sov i ro
Begravningsceremonin äger
rum i Råå kapell tisdagen 
den 28 april kl 13.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan om
deltagande till Anna tel 042-
260017 senast den 24 april.
2015-04-18 En länk har brustit då
vår Broder lämnat oss
Lennart
Råborn
Logen nr 32 Fraternitas
Parentation äger rum
onsdagen den 6 maj.
2015-04-18 Min älskade Make
Vår käre
Sigfrid
Pålsson
* 2 juli 1925
har idag flyttat hem till
Frälsaren och lämnat oss
i djup sorg och saknad
Boalt 15 april 2015
INGA
Monika med familj
Syskonbarn med familjer
Övrig släkt och vänner
Herren är min herde,
mig skall intet fattas.
Han låter mig vila 
på gröna ängar,
han för mig till vatten 
där jag finner ro.
Psalt. 23
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Örkelljunga kyrka
fredagen den 8 maj kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande till
Isacssons Begravningsbyrå,
tel. 0435-50247, senast 
5 maj kl. 12.00. 
Tänk gärna på: ELM-BV:s
mission, pg. 5 58 43-7 eller
Strandhem, bg. 794-8110. 
Ett varmt tack till personalen
inom Hemtjänsten samt på
Tallgårdens korttidsboende
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2015-04-18 Vår käre Far 
Ernst Tallberg 
* 14 mars 1927  
har idag lämnat oss i 
stor sorg och saknad 
Helsingborg 
9 april 2015 
Mauri och Tamara 
Arne och Nina 
Lisa och Stefan 
Anders och Pia 
Lars och Camilla 
Agneta och Jan 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Släkt och vänner 
När Mor gick bort, så 
ensam blev Din strid 
Nu kära Far, har 
även Du fått frid 
Sov, kära två, som 
delat livets öden 
I gravens ro förenade 
i döden 
Sov gott 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i 
Sankt Olofs kyrkan 
tisdagen den 5 maj kl 13.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 
Församlingshemmet. 
Anmälan om deltagande 
sker till Fonus 042-139370 
eller helsingborg@fonus.se 
senast 29/4. 
Varmt tack till all berörd 
personal för god och 
kärleksfull omvårdnad.
2015-04-18 Vår kära Mor
och Svärmor
Elsa
Bengtsson
* 14 januari 1922
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Örkelljunga
den 12 april 2015
Lilian
Ingemar och Inger
Slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Örkelljunga kyrka
torsdagen den 30 april
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Församlings-
hemmet. Tacksam för svar
om deltagande till
Jensens Begravningsbyrå
tel. 0435-541 60 senast
tisdagen den 28 april.
Toppnyheterna just nu