Sydsvenskans logotypHelsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
2015-09-05 Vår kära
Inga Jönsson
* 13 november 1918
har idag stilla insomnat
Råå 
20 augusti 2015
Jan och Berit
Gun och Alf
Bo och Monica
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Du var så trött
Din bleka kind
Nu smeks till ro
Av evighetens vind
Begravningsgudstjänsten har
ägt rum i stillhet.
_____________
Ett varmt tack till personalen
på Fullriggaren vån. 3 
för god omvårdnad.
2015-09-05 Vår käre Far 
Einar 
Johansson 
* 19 december 1929  
har idag lämnat oss 
Munka Ljungby 
29 augusti 2015 
Magnus och Jaana 
Mattias och Maria 
med familjer 
I tacksamt minne  
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Heliga Korsets 
kapell fredagen 
den 18 september kl. 10.30. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Istället för blommor tänk på 
Cancerfonden 020-595959.
2015-09-05 Vår älskade
Karin Jönsson
* 11 januari 1940
har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Bjuv 
31 augusti 2015
Sven
Thomas, Cassandra
Carina, Linus, Sabina
Övrig släkt och vänner
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Begravningsgudstjänsten 
äger rum inom familjen.
 _________________
Ett varmt tack 
till personalen på avd. 33 
Helsingborgs Lasarett.
2015-09-05 Vår älskade
Karl-Erik
Karlsson
* 24 september 1933
har idag hastigt lämnat
oss i stor sorg 
och saknad
Östra Karup
den 30 augusti 2015
SOLVEIG
Rose-Marie och Stefan
Mattias, Mariana
Lars-Ingvar och Mia
Johanna, Fredrik,
Alexandra, Sofie, Olivia
Syskon, släkt och vänner
Stilla, så stilla Du käre 
nu slumrar
Borta från sjukdom och strid
Stor är vår saknad 
men dock vi dej unnar
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Båstads kyrka
torsdagen den 17 september
kl.13.00. Efter akten inbjudes
till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande vid
minnesstunden göres senast
måndagen den 
14 september till
Stigssons Begravningsbyrå 
tel. 0431-716 00.
2015-09-05 Vår kära
Barbro
Lundin
* 5 april 1933
har lämnat oss
i sorg och saknad
Båstad
den 27 augusti 2015
 Gerd
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Båstads kyrka fredagen
den 25 september kl.11.00. 
Isället för blommor tänk på
IM pg 90 07 06-3.
 Varmt tack till alla som
hjälpt Barbro under hennes
sjukdomstid.
2015-09-05 Vår käre 
Mikael 
Westlund 
* 29 december 1976  
har idag lämnat oss i stor 
sorg och saknad 
Helsingborg 
22 augusti 2015 
Lise-Lotte och Claes 
Syskon med familjer 
Släkt och vänner 
Genom kärleken och minnena 
lever de vi har förlorat 
Din kärlek lever kvar i oss 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Maria kyrkan 
torsdagen den 17 september 
kl 14.30. Färgglad klädsel. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Se minnessida på fonus.se
2015-09-05 Vår kära
Ingrid
Schmidt
* 26 mars 1923
har idag lugnt och
stilla insomnat
Ängelholm
 den 15 augusti 2015
Gunilla och Rolf
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Begravningen har ägt rum
inom familjen.
Ett varmt tack till personalen
på Kungshaga för god vård
och vänlig omtanke.
2015-09-05 Vår Far
Anders
Andersson
* 8 februari 1917
har idag stilla insomnat
Höganäs
30 augusti 2015
Brita och Kjell
Leif och Ann-Christine
Tomas och Ann-Lis
Paul och Gunilla
Ulla
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Sov i ro
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
torsdagen den 17 september
kl. 10.30. Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
__________________
Tack till personalen på
Väsbyhemmet för god och
kärleksfull omvårdnad.
2015-09-05 Vår älskade Mor
Svärmor, Farmor
och Gammel Farmor
Margit Collin
* 13 juli 1921
har efter ett strävsamt liv
lugnt och stilla insomnat
Landskrona 
den 29 augusti 2015
 Jan och Marianne
Ronnie och Greta
Boris och Eva
Barnbarn
Barnbarnsbarn
samt släkt och vänner
Det fanns för oss alla 
ett rum i Ditt hjärta
För alla utav oss 
Du gjorde Ditt allt
Du deltog med oss 
i vår glädje och smärta
Tack för de tjänade 
stegen Du gick
Tack för all ömhet 
vi såg i Din blick 
Begravningen äger rum 
inom familjen.
 Tack till personalen på
Skiftesvägen 2A, vån 2.
2015-09-05 Vår älskade
Olof
Lundberg
* 21 september 1921
har idag stilla insomnat
Råå 2 september 2015
Jan
Tord
Simon
Släkt och vänner
Mor har räckt Dig handen
Du har fattat den
På den andra stranden
Har ni mötts igen
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Råå kapell onsdagen
den 9 september kl. 13.00.
 _________
Ett varmt tack till personalen
på Åbrädden för god och
kärleksfull omvårdnad.
2015-09-05 Min käre Pappa
Svärfar, Morfar
och Gammelmorfar
Kjell Olsson
* 14 maj 1926
har lämnat oss
i djup sorg och saknad
Helsingborg
1 september 2015
 Pia och Knut-Göran
Svante, Karolina, Måns
med familjer
 Det kom en dag en stilla vind
Som smekte ömt
Din trötta kind
Liksom ett ljus som blåstes ut
Din levnadsdag
har nått sitt slut
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Helsingborgs
krematorium fredagen den
11 september kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
Linneaträdgården.
Anmälan till
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-210596 eller
www.j-olssons.se senast
den 9 september.
2015-09-05 Vår käre
Folke
Månsson
* 11 mars 1930
Borstahusen
30 augusti 2015
MAJ-BRITT
ROLF och CARINA
Maria, Therese, Marcus
LEIF
Helena
Systrar
Övrig släkt och vänner
Du gav oss mycket sång,
musik, glädje och kärlek.
Vi saknar vår spelman.
Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste.
2015-09-05 Vår älskade
Ulla
Andersson
* 5 februari 1928
har idag stilla insomnat
Höganäs
29 augusti 2015
Göte
Thomas
Katarina och Stefan
Elliot
Annelie och Mattias
Hur skönt att somna
när dagen är slut
hur skönt att vila
från lidandet ut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.
_______________
Ett varmt tack till
personalen på Ljunghaga
avd. Kullakruset för god
och kärleksfull omvårdnad.
2015-09-05 Vår käre Far
Svärfar och Morfar
Hans
Högestam
* 21 december 1925
har idag stilla insomnat
Höganäs
28 augusti 2015
 Karin och Ingemar
Johan och Bim
Jenny och Petter
Ingrid och Michael
Rebecca, Mathias, Sandra
Mor har räckt ut handen
Far har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
I våra hjärtan finns Du kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
fredagen den 25 september
kl 13.00. Efter akten inbjudes
till Restaurang Bryggan.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå 
tel. 042-34 00 89 senast
den 22 september.
Tänk på Alzheimerfonden 
tel. 020-30 11 30.
_____________________
Ett varmt tack till personalen
på Sälgen avd. Hösten
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2015-09-05 Vår innerligt älskade
Karin
Hultman
Jensen
* 28 januari 1960
har lämnat oss i oändlig
sorg och saknad
Viken
20 augusti 2015
Peter
Nicolai, Benjamin, Elvira
Mamma Ingrid
Eva och Ulf
Lasse
Lena och Krister
med familjer
Övrig släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Vikens kyrka fredagen
den 18 september kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2015-09-05 Min vän
Arne Lundin
Yvonne
 Sov i ro
2015-09-05 Älskade Pappa,
Svärfar och Morfar
Arne Lundin
* 27 februari 1955
somnade in stilla
Kågaröd 
den 3 september 2015
 Malin och Mats
Sebastian
Mor
Syskon
Släkt och vänner
 Troget har Du alltid strävat
Och för mödan aldrig bävat
Tills Du inte kunde mer
Ro vi unnar nu Ditt hjärta
Då Du vilar ifrån smärta
Begravning i Sofia Albertina
kyrka torsdagen den 
17 september kl. 11.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
I stället för blommor, 
tänk på Cancerfonden 
tel. 020-595959.
2015-09-05 Vår Mamma
Inga Aldén
* 7 september 1918
Ven 
† 1 september 2015
 Sven, Karin, Elisabeth
med familjer
En gång är tiden ute
En dag är vår resa slut
Då finns ingen återvändo
Då suddas vi ohjälpligt ut
Likt cirklar 
som ristats i sanden
En skiss på ett pappersark
Likt virvlande vita flingor
som smälta 
mot vårvarm mark
Begravningen äger rum 
inom familjen.
Varmt tack till Väntjänsten
och all personal inom
Hemtjänsten och
Hemsjukvården på Ven, 
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2015-09-05 Vår älskade
Mats Byrlén
* 13 november 1961
har stilla insomnat
efter lång tids sjukdom
Helsingborg
30 augusti 2015
 Ingrid
Simon, Johan
Tuffe
Bo
Birgitta med familj
Övrig släkt och vänner
Du borde ha vunnit
men döden var starkast
Du visat dig glad
inför vänner och kära
kvar är vi dina barn
och vår mamma
Vi kommer aldrig dig glömma 
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Raus kyrka fredagen
den 18 september kl. 15.00.
Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt
Tack till Hbg´s lasarett,
 Mag och Tarm avdelningen
för fin vård.
2015-09-05 Vår älskade
Birgit Söder
* 12 mars 1926
har idag stilla insomnat
Åstorp
den 30 augusti 2015
Ulrika, Anna, Daniel,
Jenny, Emil med familjer
Släkt och vänner
 Det fanns för oss alla
ett rum i ditt hjärta
för alla utav oss
du gjorde ditt allt.
Du deltog med oss i
vår glädje och smärta.
Tack kära farmor / mormor
tack för allt.
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Björnekulla kyrka
onsdagen den 16 september
kl. 13.00.  Efter akten
inbjudes till minnesstund i
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande till
Åstorp & Bjuvs Begr.byrå
tel. 042-501 21 senast
14 september.
Varmt tack till personalen
på Backsippan avd 2 för
all vänlighet och omtanke.
Toppnyheterna just nu