Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Dödsannonser

Här hittar du alla dödsannonser - använd länkarna nedan för att läsa och söka begravningstack och in memoriam: Begravningstack In Memoriam
2015-02-26 Min älskade Fru
Vår kära Mamma
Svärmor, Mormor
och Farmor
Marie-Louise
Söderlund
* 19 augusti 1956
har efter många års
kämpande flugit vidare
Bjuv 8 februari 2015
Mikael
Johan, Kristian, Emelie
med familjer
Mamma och Pappa
Syskon, släkt och vänner
Ibland liksom hejdar sig
tiden ett slag
och någonting alldeles
oväntat sker.
Världen förändrar sig 
varje dag
men ibland blir den aldrig
densamma mer.
Alf Henrikson
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
Tänk gärna på Cancer-
fonden tel. 020-595959.
2015-02-26 Vår älskade
Birgitta
Pettersson
* 21 januari 1945
har idag hastigt
lämnat oss
i stor sorg och saknad
Båstad
den 19 februari 2015
JAN-OLOF
Anders och Anna
Isabelle, Louise
Helena och Peter
Philip, Ella
Övrig släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu för en
skönare värld
För alla fanns rum
i Ditt hjärta
För alla Du gjorde Ditt allt
Du deltog i glädje
och smärta
Stort tack,
lilla mamma för allt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Båstad kyrka
fredagen den 6 mars
kl. 11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Församlingsgården.
Anmälan om deltagande
göres senast den 2 mars till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
Tänk gärna på Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.
Ett varmt tack till all
personal på avd. 11,
Ängelholms sjukhus.
2015-02-26 Vår kära
Inger
Andersson
* 20 september 1930
har idag lämnat oss 
i ljust minne bevarad.
Perstorp 
21 februari 2015
Christer och Kerstin
Leif-Åke och Kerstin
Thomas och Eva
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och kära vänner
Slumra gott Mamma
Hav tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort
Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.
Ett varmt och innerligt
tack till alla inom hem-
tjänsten och äldrevården i
Perstorps kommun.
2015-02-26 Vår kära
Arla Persson
* 27 april 1922
har stilla insomnat
Landskrona 
den 23 februari 2015
Gerd, Gun, Jan
med familjer
Släkt och vänner
Det kom en dag 
en stilla vind
Som smekte ömt 
Din trötta kind
Liksom ett ljus 
som blåstes ut
Din levnadsdag 
har nått sitt slut
Begravningen äger rum i
Glumslövs kyrka tisdagen
den 3 mars kl. 14:00.
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 eller
info@perssonsbegr.se
senast den 1 mars.
Varmt tack till personalen
på Skiftesvägen 2 B för
god omvårdnad.
2015-02-26 Vår kära
Inga
Andreasson
* 14 maj 1923
har idag stilla insomnat
Förslöv
den 22 februari 2015
INGEMAR och GERD
Henrik och Åsa
Albin, Gustav, Lovisa
Rikard och Anna
Johan och Mika
Sam, Axel
Sörj ej över att jag
lämnat världen
och mitt ensamma tysta bo
Följ mig bara på
den sista färden
Fram till gravens
tysta stilla ro
Psalm 190
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Förslövs kyrka
torsdagen den 12 mars
kl.13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Anmälan om deltagande
till Ingemar på
tel. 0431-36 15 15 eller
076-78 23 678 
senast den 8 mars.
Ett varmt tack till
personalen på Skogsliden
och Hemtjänsten.
2015-02-26 Min älskade Maka
Vår kära Mor
Svärmor och Farmor
Ulla Månsson
* 4 december 1936
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Asmundtorp 
den 20 februari 2015
Stig
Christer och Annette
Jan och Pia
Lennart och Angélica
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
I glada stunder
vi fröjdades och log
Vi njöt av livets under
till ödet hårt oss slog
När sorgen nu oss fann
vi hade dock det bästa
Vi hade ju varann
Ni viska vi de orden
de vackraste vi vet
Du var vårt allt på jorden
och i vår evighet
Tack kära maka
och mamma för allt
Vi älskar Dej
Begravningen äger rum i
Asmundtorps kyrka
torsdagen den 5 mars 
kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550
 senast den 3 mars.
2015-02-26 Min käre Make
Vår älskade Far, Svärfar,
Morfar och Farfar
Bengt
Johansson
* 25 mars 1935
har idag stilla insomnat
Helsingborg
5 februari 2015
ANN-MARIE
Karin och Thomas
Hans och Marit
Fredrik och Marika
Paula och Tomas
Barnbarn
Släkt och vänner
Tack för alla fina minnen
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen
i Rebbelberga kyrka.
Stöd gärna Hjärnfonden
pg 90 11 25-5.
Ett varmt tack till
personalen på avd 45
Helsingborgs lasarett för
god omvårdnad.
2015-02-26 Min älskade Make
Vår Far och Svärfar
Ragnar
Magnusson
* 31 mars 1941
†
 20 februari 2015
Else
Elin, Magnus
Solveig, Björg
Jan, Jim, Jörgen
med familjer
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Kvistofta kyrka
torsdagen den 5 mars
kl. 14.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Anmälan om deltagande
till J. Olssons Begravnings-
byrå tel 042-210596 eller
www.j-olssons.se senast
den 2 mars.
2015-02-26 Vår älskade Mamma,
Mormor och Syster
Birgit Nilsson
* 18 januari 1941
har idag stilla insomnat
Bjärabygget
22 februari 2015
Jessica och Magnus
Anton, Moa
Ann-Kristina och Bertil
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Ett varmt tack till alla som
har vårdat Birgit under
hennes sjukdomstid.
2015-02-26 Min älskade maka 
Min kära mor 
farmor och svärmor 
Linnéa 
Borgkvist 
* 22 juli 1925 
har i dag stilla insomnat 
och lämnat oss i djupaste 
sorg och saknad 
Helsingborg den 
17 februari 2015 
 
ERIK 
Lennart och Ingrid 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Du somnade stilla 
då färden var slut 
från allt vad Du lidit 
Du nu vilar ut 
Vi binder en krans 
av minnen 
de vackraste och 
finaste vi har 
Vi vet att de aldrig vissnar 
hos oss är Du alltid kvar 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum inom familjen. 
Ett innerligt tack till 
personalen på 
Stattenahemmet avd 4 för 
kärleksfull omvårdnad av 
Linnéa och oss anhöriga.
2015-02-25 Vår älskade Pappa
Farfar och Morfar
Donald
Pagden
* 9 november 1930
har idag stilla insomnat
Växjö 13 februari 2015
Nicholas, Patrick,
Louise, Katarina,
Thomas
Familjer, Barnbarn
och Vänner
Upptag, Fader, vår böner,
När vi lämna i din hand
Dem bland alla våra söner,
Som från hem och fosterland
Färden styrt till
främlingskuster,
En mångtalig skara,
Spridd över havets
fjärran vidd.
Begravningsakten äger rum
i stillhet i den närmaste
kretsen. Frågor kring
begravningen besvaras av
E. Nilssons Begrav.byrå i
Växjö tel 0470-122 27.
2015-02-25 Min livskamrat
Vår Moja
Mormor och
Gammelmormor
Inger Nilsson
* 13 augusti 1936
har stilla insomnat
i sitt hem
Helsingborg 
20 februari 2015
KLAS
Gun
Anne och Magnus
Malin och Mia 
med familjer
Thorbjörn och Rattana
Håkan och Magnus
med familjer
Släkt och vänner
När Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Du fattas oss.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs 
krematorium måndagen
den 2 mars kl. 13.00.
Valfri klädsel.
Istället för blommor tänk 
på Cancerfonden.
2015-02-25 Vår älskade
Arne Nilsson
* 9 januari 1925
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Åstorp
19 februari 2015
INGA
Bengt med familj
Släkt och vänner
Tack för allt 
Du oss har skänkt
För oss Du strävat,
på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Björnekulla
kyrka onsdagen den 
4 mars kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Mellqvist Begravningsbyrå
tel. 042-581 20 senast
den 2 mars.
Ett speciellt tack till 
personalen på 
Gullvivan i Åstorp.
2015-02-25 Kär Bror och Morbror
Gunnar
Henriksson
* 8 december 1925
har lämnat oss 
Lerberget 
18 februari 2015
Elly och Sven
Karin och Lars
Emma, Elin
Helena och Conny
Lina, Anton
Vännerna
Du finns för alltid i våra
hjärtan
och vi minns Dig med
glädje
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Väsby kyrka
fredagen den 13 mars
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till Malvagården.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-340089 senast den
10 mars.
Till personalen på
Nyhamnsgården, stort tack
för all den omsorg och
värme Ni gett till Gunnar
genom åren.
        Elly
2015-02-25 Vår lilla Mormor
Ethel Jönsson
* 24 mars 1922
har idag stilla insomnat
Bjuv 18 februari 2015
Richard och Susanne
med familjer
Tack för allt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Bjuvs kyrka
torsdagen den 5 mars 
kl. 11.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2015-02-25 Min älskade livskamrat
Vår Pappa, Svärfar 
och Morfar
Perry Persson
* 24 juni 1941
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Hven 
den 19 februari 2015
Lena
Ewa och William
Carina och Peter
med familjer
Övrig släkt och vänner
Med fyllda segel 
i solnedgången
din farkost styr 
emot fjärran land.
Där väntar vilan, 
där tonar sången,
där somnar vågen 
mot vänlig strand.
Där möter ljuset 
din trötta själ,
och vinden viskar 
farväl, farväl
Begravningen äger rum på
Backafallsbyn fredagen den
13 mars kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan till
Bröderna Perssons
Begravningsbyrå 
tel. 0418-446550 
senast den 10 mars. 
Tänk gärna på
Reumatikerförbundet 
tel. 08-505 805 00.
2015-02-25 Vår käre
Jean Cedwall
* 1 januari 1921
har idag stilla insomnat.
Perstorp 
18 februari 2015
Jan och Lisbeth
Jens, Paul, Tom
med familjer
Tack för all omsorg 
och kärlek
Du kommer alltid att ha 
en plats i våra hjärtan
Begravningen sker i
stillhet.
2015-02-25 Vår käre
Henry Olsson
* 4 juni 1928
har stilla insomnat
Höganäs
14 februari 2015
Birgit
Kristina och Janåke
Johan, Niclas
Katarina och Patrik
Matilda, Johanna
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
Ett varmt tack till alla er
som på olika sätt stöttat
och hjälpt oss under
sjukdomstiden.
2015-02-24 Vår älskade
Gunborg
Wilhelmsson
* 7 november 1926
har stilla insomnat
Landskrona 
den 14 februari 2015
Lars och Maj-Britt
Desirée och Martin
Leonard, Cordelia
Louise och Fredrik
Filippa, Olivia
Begravningen har ägt rum
i stillhet
Varmt tack till personalen
på Föreningsgatans
äldreboende
2015-02-24 Min älskade Maka
Vår kära Mamma
Svärmor, Mormor 
och Gammelmormor
Alvy Larsson
* 13 december 1931
har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad
Mörarp 
16 februari 2015
Karl-Erik
Eva och Bengt
Bo och Ann
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Raus kyrka
fredagen den 6 mars 
kl 13.00.
Ett varmt tack till
Hemvården Vallåkra 
för god vård.
Toppnyheterna just nu