Sydsvenskans logotypHelsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
2015-05-23 Min Sambo 
Vår Pappa
Lars Ahlberg
* 28 november 1949
har stilla insomnat 
i hemmet
Hjärnarp 11 maj 2015
Lisbeth 
Jeanette 
Patrik 
Släkt och vänner
Låt oss minnas de
soliga dagar
då sorg och smärta
fjärran var
Låt oss minnas de
glädjedagar
då vi tillsammans var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Hjärnarp kyrka
fredagen den 29 maj
kl. 11.00
Efter akten inbjudes till
Församlingsgården
Svar om deltagande till
Fondkistan
tel. 0431-41 12 10 senast
27 maj kl. 12.00
Varmt tack till
ASIH Team 2 och
Hemtjänsten Victum.
Tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59
2015-05-23 Vår käre
Bror Larsson
* 8 september 1922
har idag stilla insomnat
Mörarp 12 maj 2015
Jan och Carina
Ida
Släkt och vänner
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
2015-05-23 Vår käre Broder och
Morbror
Sture Lantz
* 12 maj 1932
har idag stilla insomnat
Kåshässle
den 14 maj 2015
Harry
Inga
Jan
Ingrid och Gunnar
med familj
Skönt är att vila när
krafterna domna
Trött efter årens
möda och strid
Skönt i den eviga
vilan få somna
Vi önskar Dig alla
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Oderljunga kyrka
fredagen den 5 juni kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Församlings-
hemmet. Tacksam för svar
om deltagande till Perstorps
Begravningsbyrå
tel. 0435-30406 senast
tisdagen den 2 juni.
Ett varmt tack till personalen
på Österbo E1.
2015-05-23 Min älskade Hustru
Vår underbara Mamma
Ann Nilsson
* 20 mars 1949
har nu lämnat oss
oändligt älskad o saknad
Lerberget
den 11 maj 2015
ARNE
Daniel
Anna och Fredric
Övrig släkt och vänner
Gråt inte för att jag är död
jag finns inom dig alltid
Du har min röst
den finns i dig
den kan du höra när du vill
Du har mitt ansikte
min kropp 
Jag finns i dig
Du kan ta fram mig
när du vill
Allt som finns kvar av mig
är inom dig
Så är vi jämt tillsammans
Barbro Lindgren
Begravningsgudstjänsten äger
rum inom familjen.
------
Ett varmt tack till personalen
på MAVA, Helsingborgs
lasarett och ASIH-teamet,
Ängelholm.
2015-05-23 Anna
Jeppsson
* 24 februari 1916
du finns i våra hjärtan
Strövelstorp
13 maj 2015
Ann-Mari
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Du blev så trött
så svag och matt
Men nu Du funnit 
vilans natt
Så skönt Du sova får
Begravningsgudstjänsten äger 
rum i Strövelstorps kyrka 
onsdagen den 3 juni
kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes 
till Församlingshemmet. 
Anmälan om deltagande vid 
minnesstunden till 
Mellqvist Begravningsbyrå 
tel. 042-581 20 
senast den 28 maj.
Tack Åsbytorp och all
personal för de fantastiska
fina 12 åren Mor fick hos er.
2015-05-23 Vår kära
Gunborg
Röman
* 29 februari 1928
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Magnarp 
13 maj 2015
Kerstin och Knut
Anna-Moa, Emma, Karin
med familjer
Lena och Ola
Carl
Släkt och vänner 
För allt vi vill Dig tacka 
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda 
tack kära lilla Mor 
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Barkåkra kyrka
tisdagen den 9 juni kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
församlingshemmet. 
Svar om deltagande sker till
Svenssons Begr byrå tel.
0431-135 20 senast fredagen
den 5 juni.
Tänk gärna på Berta
Kamprads Cancerstiftelse 
pg: 18 05 38 - 6
Ett varmt tack till  personalen
på Viktoriagården avd
Doppingen för god och
kärleksfull omvårdnad.
2015-05-23 Vår Kära 
Margit Darell 
* 5 augusti 1931  
har fått ro 
Helsingborg 
16 maj 2015 
Ingrid 
Kerstin med familj 
Vännerna 
Hjärtat gömmer minnena 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i  
Den Gode Herdens Kyrka 
torsdagen den 4 juni 
kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes 
till minnesstund i 
Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Fonus tel. 042-139370 
senast måndagen den 1 juni. 
Tack till personalen på 
Dunkerska huset för 
kärleksfull omvårdnad 
av Margit.
2015-05-23 Vår kära
Moster och Faster
Inga
Bengtsson
* 13 februari 1932
har stilla insomnat
Villa Hallagård
den 16 maj 2015
Mats och Annette
Rebecca, Matilda, Victor
Carina
Sara, Anna
Wilhelm, Edwina
Christer och Laima
Arnas, Douglas
Karin
Jasmin
Övrig släkt och vänner
Så liten plats en människa 
tar på jorden
mindre än ett träd i skogen
Så stort tomrum hon 
lämnar efter sig
En hel värld kan inte fylla det
Sov i ro
Begravningen äger rum i
Stenestad kyrka fredagen den
29 maj kl. 11.00
Efter akten skiljs vi åt
Varmt tack till personalen på
Åsgården för god omvårdnad
2015-05-23 Vår kära Mor, Svärmor,
Farmor, Mormor,
Gammelfarmor och
Gammelmormor
Margit
Ivarsson
* 31 maj 1926
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Förslöv
den 15 maj 2015
Ingvar och Bodil
Ted och Petronella
Tina och Robert
Irene och Stanley
Jim och Patricia
Linda och Agne
Barnbarnsbarn
Syskon, släkt och vänner
Mors trötta huvud har 
lagt sig till ro
Flitiga händer fått vila
Nu sover hon lugnt i
det stilla bo
dit Far redan gått 
för att vila
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Förslövs kyrka
onsdagen den 3 juni
kl.11.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
göres senast 28 maj  till 
Stigssons Begravningsbyrå
tel 0431-716 00.
Varmt tack till Hemtjänsten
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2015-05-23 Vår älskade
Maj-Britt
Aulin
* 21 december 1928
har idag lämnat oss men
i ljust minne bevarad
Landskrona 
den 17 maj 2015
Börje
Christina och Lars
Pär och Pia
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Din kärlek lever
i oss
Begravningen äger rum inom
familjen
2015-05-23 Min älskade Maka
Vår kära Mor
Inger Bülow
* 7 augusti 1951
† 15 maj 2015
Glenn
Markus och Mi
Lena, Emma
Andreas och Hilde
Ruth och Ole
Övrig släkt och vänner
Du har fått lov
Terminen är slut
Medan du sov
Och kastanjen slog ut
Tyst var din plåga
Tyst är ditt hus
Som ditt hjärtas låga
På ditt hjärtas ljus
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Den Gode Herdens
kyrka måndagen den 1 juni
kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till 
Inom mat & bar. 
Anmälan om deltagande vid
minnesstunden till J. Olssons
Begravningsbyrå tel. 042-
210596 senast den 28 maj.
Istället för blommor tänk
gärna på Cancerfonden 
tel. 020-595959. 
Ljus klädsel.
_______
Ett varmt tack till
Onkologiska behandlings-
enheten och ASIH för god
omvårdnad.
2015-05-23 Vår kära
Anna Sjöholm
* 23 december 1938
har hastigt lämnat oss
Råå 7 maj 2015
Inga, Ingrid
med familjer
Susanne, Patrik
med familjer
Hans har räckt ut handen
Anna har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Älskad - Saknad
Begravningsceremonin
äger rum i Råå kapell
fredagen den 5 juni kl. 13.00
Efter akten inbjudes till
Råå Wärdshus.
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till
J. Olssons Begravningsbyrå,
Råå tel. 042-26 10 90 
senast den 2 juni.
Tänk gärna på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
2015-05-23 Vår älskade
Karl-Erik Alm
* 26 augusti 1922
har lämnat oss i saknad
Landskrona 
den 11 maj 2015
Ulla
Bodil och Nils
Tommy och Lena
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Älskad - Saknad
Begravningen äger rum inom
familjen
Varmt tack till personalen 
på Silvergården och
Fäladsgården
2015-05-23 Vår älskade
Britt Nilsson
* 29 december 1934
har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona
den 15 maj 2015
Stig
Lars-Göran och 
Ann-Kristin
Marie och Göran
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Sorgen är tung och svår 
och Du fattas oss men vi vet 
Du har det bra 
Du finns hos oss ändå förstås
Begravningen äger rum 
i S:t Jakobs kapell fredagen
den 12 juni kl. 14.30. 
Efter akten inbjudes 
till en minnesstund. 
Istället för blommor, 
tänk på Alzheimerfonden 
Pg: 901119-8.
2015-05-23 Vår käre
Tore
Olofsson
* 25 juli 1920
har idag stilla insomnat
djupt sörjd och saknad
Åstorp
12 maj 2015
Christer
Tommy och Karina
Ros-Marie
med familjer
Släkt och vänner
Mor har räckt Dig handen
Du har fattat den
På den andra sidan
Har ni mötts igen
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Björnekulla kyrka
onsdagen den 3 juni
kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet. 
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till 
Mellqvist Begravningsbyrå 
tel. 042-581 20 
senast den 29 maj.
Ett varmt tack till 
all personal på 
Vidåsen avd. Tulpanen.
2015-05-23 Vår älskade
Bjarne Ingolf
Arp Sindberg
* 6 september 1943
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Öja 
den 16 maj 2015
ELISABETH
Anita
Emelie, Alexandra
Kristian
Margareta o Loa
Ingolf
Richard o Jacqueline
Irma
Vi träffas för
begravningsceremoni 
i Klippans kapell 
tisd. 1 juni kl. 10:30. 
Efter akten skiljs vi åt.
2015-05-23 Vår kära
Ragnhild
Herrman
* 23 oktober 1923
har idag stilla insomnat
Landskrona 
den 15 maj 2015
Lars och Monica
Marita och Karsten
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
När Far gick bort, så
ensam blev Din strid
Nu kära Mor, har även
Du fått frid
Sov, kära två, som delat
livets öden
I gravens ro, förenade
i döden
Begravningen äger rum i
Sofia Albertina kyrka
måndagen den 1 juni 
kl. 11.00. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Varmt tack till personalen på
Södra Långgatan vån 4 
för kärleksfull omvårdnad.
2015-05-23 Vår innerligt älskade
Elizabeta
Hereka
* 5 november 1931
har idag lämnat oss alla 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 12 maj 2015
Josefin, Miro, Ingrid
med familjer
Du vandrat efter ljuset har
Nu Du ljuset funnit har 
Men i våra minnen lever 
Du alltid kvar
Begravningen äger rum i 
S:t Jakobs kapell torsdagen 
den 28 maj kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till en 
minnesstund i hemmet. 
Tänk på Cancerfonden 
tel. 020-595959.
2015-05-23 Vår kära
Margarete
Byqvist
* 25 januari 1923
har idag lämnat oss
Helsingborg 
14 maj 2015
Caj och Britt-Marie
Fredrik
Klas och Sara
Josefin, Pontus
Slumra Moder, slut är striden
Du har funnit frid och ro
Hos Din Gud i himlafriden
Där får Du för evigt bo
Begravningsgudstjänsten 
äger rum inom familjen.
_______
Ett stort tack till Bergalidens
Vårdboende vån. 2 
för god omvårdnad.
2015-05-23 Vår Pappa, 
Morfar och Farfar
Gunnar
Andersson
* 18 juni 1944
har efter en tids sjukdom
lämnat oss
Höganäs
8 maj 2015
Barnen med familjer
Det sägs att ovan molnen 
är himlen alltid blå...
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen
av de närmaste.
Toppnyheterna just nu