Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Domen om deponi överklagas

ÅSTORP
Toppdelad
Tingsrättens dom om deponin på Norra Vallgatan har överklagats av fastighetsägarna OME Miljöteknik och Oles Tomfat. De vill att hovrätten tar upp ärendet och ser över kommunens advokatkostnader.
Domen om deponi överklagas
Deponin på Norra Vallgatan täcks inte av saneringsförsäkringen och enligt försäkringsbolaget är ärendet nu preskriberat. Miljökontoret tvingas därför gå vidare för att se vad det finns för andra möjligheter för att få tomten sanerad.BILD: Niklas Gustavsson HD/NST
...

Tingsrätten gav Åstorps kommun rätt i tvisten med OME Miljöteknik och Oles Tomfat den 2 juli i år. I domen konstaterades att kommunen inte kan hållas ansvarig för den deponi med natriumsulfat som företaget Svensk Jordförbättring placerade på fastigheten på Norra Vallgatan 2006. Dessutom ansåg tingsrätten att även om grannfastigheterna förorenats på grund av deponin så är det inte säkert att värdet på fastigheterna har minskat.

Fastighetsägarna har överklagat domen till hovrätten.

Annons:

– Det stämmer. Vi har gjort en annan bedömning än tingsrätten. Vi ser ett orsakssamband mellan kommunens beslut 2005 och skadan som uppstått. Tingsrätten ansåg att det inte var adekvat bevisat, säger advokat Ilan Sadé.

Kommunen beslutade i december 2005 att Svensk Jordförbättring skulle få lov att använda fastigheten på Norra Vallgatan som en blandningsplats. Där skulle jord blandas med rötslam och natriumsulfat för att användas till bygget av bullervallar i Åstorp, Västra Broby och Hyllinge. Tingsrätten höll dock med kommunen om att Svensk Jordförbättring bara fått tillstånd att använda blandningsplatsen under tre månader och därför kan inte kommunen hållas ansvarig för att bolaget brutit mot tillståndet.

Genom tingsrättens dom ska fastighetsägarna betala en halv miljon kronor i ersättning för kommunens advokatkostnader. Även denna del vill Ilan Sadé ha prövat.

– Domstolen ska göra en bedömning om kostnaderna anses skäliga. Många gånger behövs det inte prövas om andra parten godtar dem men i det här fallet har vi begärt att det ska prövas separat.

Kommunens ombud hade yrkat på totalt 777 000 kronor i ersättning men tingsrätten sänkte det till 500 000 kronor. Även detta är överklagat till hovrätten.

– Om domslutet står fast i hovrätten så kan den frågan prövas separat, om vi får prövningstillstånd, säger Ilan Sadé.

För att hovrätten ska pröva målet på nytt görs först en bedömning. Om det finns någon tvekan om att tingsrätten dömt rätt ges prövningstillstånd.

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Åstorp
Relaterat

Deponirapport dröjer

Fyra alternativ för att sanera deponin

Parter överens om deponilösning

Parter överens om deponilösning

Fastighetsägare stämmer Åstorp för miljöskador

Ingen förlikning i deponitvist

Deponitvisten avgjord - kommunen frias

Fortsatt nej till sanering av deponi

Fortsatt nej till sanering av deponi

Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post