Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Stopp för fler särskolelever under utredningen

HELSINGBORG
Toppdelad
Det råder intagningsstopp till särskolan i Helsingborg under tiden som de kritiserade elevärendena granskas. En rad åtgärder vidtas.

Kommunen går just nu igenom de 28 elevärenden som Skolinspektionen riktat omfattande kritik mot. Inte i något av fallen har en komplett utredning gjorts. Antingen håller dessa inte måttet eller så saknas de helt.

– Vi prioriterar detta framför allt annat och har lagt många andra frågor åt sidan, för vi vet att det finns en oro bland föräldrar. Våra resurser förstärks med fyra tjänster, säger Ann-Christine Cederqvist, chef för Elevhälsan.

Annons:

Intagningsstopp gäller tills genomgången är klar och tydliga rutiner tagits fram. För närvarande finns det ett nytt barn som är i behov av särskola.

– Vi skyndar på allt vi kan för att den här eleven, som flyttar hit från en annan kommun, ska kunna börja som planerat, säger Ann-Christine Cederqvist.

Har ni hittat fall där elever felaktigt placerats i särskolan?

– Så här långt har vi inte hittat några tecken på det. Vi är färdiga om någon veckas tid och kan då svara på frågan till hundra procent.

Fyra olika utredningar ska göras för varje barn innan beslut om placering tas: psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk.

När det gäller den sistnämnda fick kommunen underkänt i samtliga 28 fall. Det som saknats, visar interngranskningen, är en dokumentation av elevens förutsättningar att nå kunskapsmålen. Nu tas en manual för detta fram.

I fortsättningen ska det också finnas skriftliga instruktioner för den medicinska bedömningen, som inte heller har skett regelmässigt. Löfte ges om ett förbättrat samarbete med barnhabiliteringen och barn- och ungdomspsyk som ansvarar för de psykologiska utredningarna.

– Sociala utredningar görs knappt i landet, så det vållar oss huvudbry. Vi behöver goda exempel att ta efter och tror oss ha hittat sådana i Ängelholm och Örebro, säger Ann-Christine Cederqvist.

I nästa steg ska akterna för övriga 31 elever i särskolan granskas. Detta för att komplettera och om så krävs ändra besluten.

Senast den 13 december ska kommunen redovisa planerade åtgärder.

Annons:
Annons:
Relaterat
Lång kamp för att få rätt stöd i skolan

Lång kamp för att få rätt stöd i skolan

Första eleven har lämnat särskolan efter kritiken

"Kommunen har fördärvat Josefins skolgång"

"Kommunen har fördärvat Josefins skolgång"

Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post