Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Kommunen kritiseras igen för elevs frånvaro

Helsingborg
Toppdelad
En elev i lågstadiet på Maria Parkskolan hade så mycket som 60 procents frånvaro under våren. Fler åtgärder borde ha satts in anser Skolinspektionen och riktar åter kritik mot kommunen.
Kommunen kritiseras igen för elevs frånvaro
BILD: Roland Bengtsson HD/NST Roland Bengtsson

I går skrev HD om att uppskattningsvis 400 elever skolkar varje dag i nordväst Skåne. På kort tid har Helsingborgs stad fått flera anmärkningar av Skolinspektionen för hur elevers frånvaro utreds och hanteras.

Förra veckan berättade tidningen om en pojke med läs- och skrivsvårigheter. Pojkens frånvaro var i årskurs fyra 31 procent och skolans utredning av hans situation tog drygt ett halvår. Skolinspektionen fann detta anmärkningsvärt, skolan och kommunen klandrades för att inte ha gjort tillräckligt.

Annons:

Nu kommer ytterligare kritik. Den här gången rörande en pojke på Maria Parkskolan som var frånvarande över hälften av lektionstiden under vårterminen 2011. Redan i förskoleklass var han borta mycket vilket ledde till samtal mellan skolan och modern. Bortsett från samtal har ingen utredning av elevens frånvaro gjorts, enligt Skolinspektionen. Trots att samtalen inte gav resultat. Och trots att skolan på grund av frånvaron gjorde en anmälan till socialnämnden.

Efter anmälan valde vårdnadshavarna att inte låta sonen gå kvar på skolan.

– Jag förstår inte riktigt kritiken. Vi följde de riktlinjer som finns inom Kunskapsstaden och vi hade kontinuerliga samtal med vårdnadshavarna som följdes upp, säger Maria Wikström, rektor på Maria Parkskolan.

Enligt modern berodde sonens frånvaro på att andra elever ska ha retat honom. Hon har anmält skolan för kränkande behandling, men Skolinspektionen anser inte att skolan i det här fallet har gjort något fel. Däremot borde skolan gjort vårdnadshavarens ansvar tydligare och eventuellt använt möjligheten att använda ett vitesföreläggande.

– Vi valde att inte göra det eftersom det var ett så litet barn och vi tror att en god relation med föräldrarna är det viktigaste. På den korta tid vi hade på oss tycker jag inte att vi kunde ha gjort annorlunda, säger Maria Wikström.

Skolinspektionen är tydlig med att även om ansvaret för hur frånvarande elever hanteras finns hos respektive skolas rektor är kommunen skyldig att se till att barns rätt till utbildning tillgodoses. I dag presenterar Skolinspektionen en rapport om läget på ett 50-tal skolor i 32 kommuner. Som tidningen skrev i går görs ingen central sammanställning av frånvaron på Helsingborgs kommunala skolor.

Författaren till Skolinspektionens rapport, Jonas Nygren, anser att en sådan mätning skulle ge en större helhetsförståelse och undvika att enskilda elever ses som problematiska.

– Vi håller på att ta fram ett verktyg för att kunna mäta frånvaro centralt. Det kommer förhoppningsvis att vara klart i höst, säger Elisabeth Svenningsson, grundskolechef i Helsingborg.

Vad som brustit i dessa fall kan hon inte kommentera eftersom hon befinner sig på tjänsteresa i Norge. Däremot konstaterar hon att om skolorna följer de riktlinjer som finns för ogiltig frånvaro borde inte kritik kunna uppstå.

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Helsingborg
Relaterat
400 skolkare i nordvästra Skåne - varje dag

400 skolkare i nordvästra Skåne - varje dag

Elev hade 30 procents frånvaro- skolan kritiseras

blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post