Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Rååservering försenas - igen

HELSINGBORG
Toppdelad
Den nya hamnserveringen på Råå lär inte stå klar nästa sommar heller. En rad protester framförs mot detaljplanen som även tillåter en utbyggnad av museet och troligen väntar överklaganden.
Rååservering försenas - igen
Så här är det meningen att den nya permanenta restaurangen på hamnpiren på Råå ska se ut. Ritningarna har signerats av Uffe Nilsson på Arkitektkontoret i Jonstorp. Den gamla serveringen som funnits på piren från 1991 stängdes i fjor sedan avtalet med innehavaren sagts upp.
...

Förnyelsen av hamnpiren på Råå dröjer. När tävlingen för den avgjordes i juni i fjor fanns förhoppningar om att den nya permanenta restaurangen skulle bli klar till i sommar. Men sedan visade det sig att en ny detaljplan krävs och nu ser det inte heller ut att bli invigning till sommaren 2013.

Planen omfattar hela Råå hamnplan, eller Museiplanen som sedan 2010 är det officiella namnet. Förutom den nya serveringen tillåter förslaget bland annat en utbyggnad av museet mot Sundet. Dessutom ingår gymnastikföreningens område där förändringar också kan komma att ske.

Annons:

Men under samrådet har många invändningar framförts från kringboende och personer med verksamheter i området. Ett tiotal protestskrivelser har lämnats in varav en med ett 20-tal namnunderskrifter.

Bland annat finns farhågor för att bebyggelsen blir för hög, att utsikten försämras och att trafiken ökar. Om museet utvidgas måste också sjöbodar flyttas vilket väckt oro och frågor om vem som ska stå för kostnaderna.

Råå gymnastikförening vill i sin tur ha en större byggrätt än vad som föreslås. Länsstyrelsen och andra instanser är däremot i stort sett med på planen.

Som en följd av alla synpunkter förlängs nu planprocessen, även om förslaget i sig bara justerats marginellt. Och i stället för att godkänna planen väntas stadsbyggnadsnämnden på tisdag besluta att skicka den på remiss och ställa ut den. Det innebär också att den ska tas upp i fullmäktige. Det lär bli i slutet av året och mycket talar för att överklaganden sedan sker.

– Det är naturligt att det finns ett stort engagemang i området. Men jag tycker att förslaget är väl avvägt och passar in i Rååmiljön, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Jälminger (M).

Tävlingen vanns av Roger Nilsson, ägare till Bunker bar på strandpromenaden, och han ska också bekosta den nya båtmacken lite längre in i hamnen. För ritningarna svarar arkitekten Uffe Nilsson.

Bygglovet för tankstationen gick nyligen igenom. Det överklagades av boende på andra sidan hamnen men de fick inte gehör hos högre instanser. Det nya läget har också ifrågasatts under samrådet för planen.

Roger Nilsson räknar med att macken är på plats till nästa sommar. Han hoppas att även serveringen som ska vara öppen hela året är det men har ingen brådska.

– Det spelar ingen roll om det kanske inte blir förrän till julen, säger han.

När det gäller Råå museum kan det bli dubbelt så stort. Ytorna behövs bland annat för att kunna visa Kjell Hanssons omskrivna sjöfartssamling. För två år sedan föreslogs i en kommunal utredning att ett sjöfartsmuseum för hela Helsingborg ska skapas här. Finansieringen av flermiljonsatsningen är dock olöst.

– Vi hoppas att utbyggnaden kan genomföras så snart som möjligt och vi jobbar på vår kant med tänkbara sponsorer. Men en förutsättning, som vi ser det, är att staden stöder projektet ekonomiskt, säger museiföreningens ordförande Marianne Wittgren.

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Helsingborg
blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Fler artiklar från Helsingborg
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post