Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Räkna med nya trafikproblem på Södra Stenbocksgatan i höst

Helsingborg
Toppdelad
Kommunen varnar för nya trafikproblem i centrala Helsingborg. På Södra Stenbocksgatan blir det kraftigt begränsad framkomplighet från onsdag och på Malmögatan stängs genomfartstrafiken helt och hållet.
Räkna med stora trafikproblem...
Full fart på Malmögatan. Här...
Lars Ohlsson gjuter fast en ställning...
Kommunen bygger i höst om va-nätet...

På onsdag den 29 augusti inleds ombyggnaden av va-ledningarna i Malmögatan mellan Södra Stenbocksgatan och Viskgatan.

– Malmögatan grävs då upp och stängs helt för genomfartstrafik fram till december, säger Ronny Nilsson, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Annons:

För att underlätta för de boende grävs gatan upp i flera mindre etapper.

– Vi kommer så långt det är möjligt också att hålla parkeringsplatser samt in- och utfarter öppna, säger Ronny Nilsson.

Samtidigt med va-bygget på Malmögatan stängs också delar av vägbanan i korsningen Södra Stenbocksgatan–Malmögatan.

– Endast ett körfält i vardera riktningen hålls öppet. Vi får räkna med köer och trafikstockningar i rusningstrafiken, säger Ronny Nilsson.

För att klara framkomligheten och för att få ner hastigheterna byggs det tillfälliga chikaner eller s-kurvor i bland annat korsningen Malmögatan–Södra Stenbocksgatan.

– Vi stänger också in- och utfarterna till Wieselgrensgatan och Malmögatan och trafiken leds om. Bilister som ska till och från centrum får ta andra vägar. Och de som använder Södra Stenbocksgatan för genomfart hänvisas till Österleden, säger Ronny Nilsson.

Den befintliga avloppsledning i Malmögatan är en kombinerad ledning där både dag- och spillvatten avleds via en och samma ledning,

Den ersätts nu av två separata ledningar.

– Detta minimerar riskerna för källaröversvämningar och minskar samtidigt belastningen på reningsverket, säger Ronny Nilsson.

Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt i samband med omkopplingar av serviser.

– För att minimera störningar i vattenleveransen kommer tillfälliga vattenledningar att användas. Vi kommer också att fylla upp tankar med vatten som sedan placeras ut i drabbat bostadsområde, säger Ronny Nilsson.

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Helsingborg
blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post