Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Stor digital satsning i Helsingborgs skolor i år

Helsingborg
Toppdelad
Mer skattepengar ges till skolan i år. Bland annat utlovas en satsning på digitala lärverktyg. Men det kräver också ökad kompetens hos lärarna.
Stor digital satsning i Helsingborgs skolor i år
... eller läsplatta? Nu behöver du inte välja.BILD: scanpix

Skolorna har hittills haft frihet att välja hur mycket de vill satsa på datorer, läsplattor och digitalt lärande. Skillnaderna har därför blivit stora.

I år ska en särskild satsning göras i den kommunala skolorna. Den ska både vara digital och mental. Rektorer och lärare måste fortbildas för att kunna använda de nya hjälpmedlen i undervisningen.

Annons:

– Vi har många steg kvar att ta, säger utbildningsdirektör Ing-Marie Rundwall.

Ett tungt ansvar läggs på rektorerna. De måste få pedagogerna att ändra arbetssätt och arbeta mer med digitala verktyg. Lärarna måste i högre grad anpassa sig till elevernas olika sätt att lära sig. Förhoppningen är att det ökar elevernas motivation och lust att lära och därmed ökar möjligheten att nå bättre resultat.

Hur ska ni kolla att skolorna lyckas?

– Skolorna ska rapportera så att vi kan följa utvecklingen. Syftet med satsningen är att öka elevernas måluppfyllelse. Senast till sommaren vet vi resultatet, säger Ing-Marie Rundwall.

Utvecklingen kommer att kosta skolorna olika mycket beroende på vilken nivå de befinner sig på. Politikerna har valt att inte rikta några extra pengar, utan höjer i stället ersättningen per elev.

När det gäller den tekniska utrustningen finns en besvärande stor valfrihet. Ska den kommunala gymnasieskolan fortsätta med personliga elevdatorer?

– Vi tar inga beslut om det förrän en ny gymnasiechef har tillsatts. Kanske inte förrän efter sommaren, säger Inge-Marie Rundwall.

Om den kommunala grundskolan säger Christer Rasmusson (FP), ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

– Att införa en-till-en på gymnasiet var rätt beslut då. Men tekniken har sprungit ifrån oss, så i dag känns det inte lika rätt att införa i grundskolan.

Ing-Marie Rundwall förstår att rektorerna känner sig osäkra på vad de ska satsa på, och rekommenderar att olika verktyg ska finnas tillgängliga för eleverna – om de inte hellre väljer att använda eget.

– Möjligheten att använda egen utrustning är absolut en framtida lösning, säger hon.

Fakta Miljonregn över skolan

85 miljoner kronor till kvalitetshöjningar inom skolan i år. Det bestämde kommunfullmäktige redan i somras. I november kom ännu mer.

Nästan hälften av de pengarna går till höjda lärarlöner. Resten ska användas till kvalitetshöjningar, där satsning på digitala lärverktyg utgör ett av fem prioriterade områden.

Det finns inga öronmärkta pengar för den digitala satsningen. Den finansieras med höjd elevpeng, alltså den summa pengar som skolan får per elev.

Grundskolans elevpeng höjs med 7,3 procent för kommunala skolor och 6,6 procent för fristående. Gymnasiets elevpeng höjs med 5,6 procent för alla.

Varje skolas rektor ansvarar för genomförandet av satsningen, alltså digital utrustning, fortbildning av lärare och anpassning av pedagogiken.

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Helsingborg
Relaterat

"Det är jättekomplicerat"

Stora digitala klyftor i Helsingborgs skolor

Stora digitala klyftor i Helsingborgs skolor

Privata datorer används i skolan

Privata datorer används i skolan

blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post