Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Beslut i höst om jättelik sandtäkt

KLIPPAN
Toppdelad
Skåne Grus AB vill öppna en ny stor sandtäkt i Forestad. Ett antal myndigheter ska nu granska bolagets ansökan. Till hösten kommer beslutet om täkten blir av eller inte.

– Det är en stor täkt, men vi har andra i Skåne som är lika stora, säger Mats Kvist på sektionen för miljöskydd vid länsstyrelsen i Skåne.

Det handlar om Bolaget Skåne Grus AB som vill starta en ny sandtäkt i Forestad mellan Färingtofta och Röstånga. Alla kompletteringar till ansökan, som ursprungligen lämnades in 2009, är nu klara. Det är Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen som ska ta ställning till om det blir någon brytning i området eller inte. Något som sker efter att ansökan varit ute på remiss hos bland andra Södersåsens miljöförbund, Trafikverket och Statens geologiska undersökningar, SGU.

Annons:

– I dag består området av jordbruksmark, säger Mats Kvist.

Totalt vill Skåne Grus ha tillstånd att bryta tre miljoner ton sand och 20 000 ton matjord under 20 år. Maximalt vill man bryta 300 000 ton sand och 20 000 ton matjord per år. Verksamheten anses enligt länsstyrelsen ha betydande miljöpåverkan.

– Man får inte ge tillstånd till en täkt om det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda ett annat material, säger Mats Kvist.

Skåne Grus skriver i sin ansökan att sand från Forestad ger en betong som är mycket mer lättbearbetad än betong med sand från exempelvis Kvidinge. Detta efter att länsstyrelsen bett dem förklara varför det inte går att utnyttja andra täkter i Klippan-Åstorpsområdet, täkter som har lång tid kvar i sina tillstånd.

Dessutom ägs de täkterna av andra bolag, påpekar Max Petrusson, vd för Skåne Grus.

– De är ju våra direkta konkurrenter, dem vill vi inte handla av. Våra egna täkter håller på att löpa ut, därför måste vi ha nya, säger han.

Men frågan är om det argumentet får någon tyngd.

– Det finns ganska mycket grus och sand på olika håll i regionen. Vi ser inte till de enskilda bolagen, utan när vi bedömer det tittar vi på vad som finns i regionen, säger Mats Kvist på länsstyrelsen.

Skåne Grus ägs av och levererar sin sand till betongtillverkaren Sydsten. Skåne Grus hävdar att Sydsten fram till och med 2007 använt betonggrus från Kvidingefältet. Men man slutade med det eftersom betongen inte gick att pumpa, blev svårbearbetad och ledde till reklamationer på grund av kolfläckar.

Sandtäkten i Forestad håller däremot rätt kvalitet.

– Vi har tagit prover och testat. Vi vet att det är bra material som ligger där, säger Max Petrusson.

Grannarna till den eventuella täkten har informerats om ansökan. Möten har hållits på plats och Forestadsbor har reagerat på planerna.

– Det har varit både positiva och negativa reaktioner, men det brukar man få, säger Max Petrusson.

Mats Kvist på länsstyrelsen tror att det kommer att ta hela våren att gå igenom alla remissvar.

– Vi kommer sannolikt att få så mycket synpunkter av olika slag att de behöver kommuniceras fram och tillbaka flera gånger. Sedan krävs det nog en del interna diskussioner.

Därför tror han inte på ett beslut före sommaren.

– Nej, det skulle förvåna mig. Det kan nog dra in på hösten, säger Mats Kvist.

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Klippan
blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post