Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Grannosämja kring segelduk

Att det inte bara är att sätta upp plank vid sin tomtgräns hur som helst berättade vi om för en tid sedan. Men även annat kan sätta grannsämjan på spel.

En villaägare i Landskrona ville sätta upp ett plank vid tomtgränsen mot en granne men fick inte bygglov av byggnadsnämnden. Istället satte de boende upp en segelduk som skulle ge den avskildhet de önskade. Dessutom planterades växter mot grannfastigheten för att ytterligare öka avskildheten.

Men grannen uppskattade inte alls detta, utan vände sig till byggnadsnämnden. Men någon åtgärd därifrån blev det inte. Nämnden påpekade att segelduken inte var bygglovspliktig och att den inte hade något med att göra med planteringen vid tomtgränsen. "Tomten är inte ovårdad, varför klagomålen inte bör leda till någon åtgärd", var byggnadsnämndens svar.

Grannen nöjde sig inte med det beslutet utan överklagade till länsstyrelsen. "Det kan inte vara lagstiftarens grundmening att det är möjligt att medelst permanent uppsättande av segelduk till i princip vilken höjd som helst för att i ren illvilja skugga granntomten", stod det bland annat i överklagan.

Länsstyrelsen gör dock samma bedömning som Landskronas byggnadsnämnd. Vid ett besök på platsen konstaterade länsstyrelsen att de eventuella olägenheterna inte är betydande i den mening som avses i plan- och byggplanen.

Här tar dock inte fallet slut. Länsstyrelsens beslut har också överklagats och nästa instans som får avgöra segeldukens och prydnadsbuskarnas öde är länsrätten.

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post