Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Häljarp har inga problem att locka nybyggare

LANDSKRONA
Toppdelad
Under de kommande fem åren beräknas Häljarp utökas med mer än 300 nya bostäder.

En försommardag för två år sedan togs det första spadtaget i Flygeltofta. I dag tronar 60 moderna villor på den gamla åkermarken.

— Den första etappen av byggnationen är snart färdig. Det finns endast fem tomter kvar, säger markägare William Nordén.

Det har inte varit några problem med att bli av med tomterna, snarare tvärt om.

— Intresset har varit stort både från Landskroniter och boende närområdena, säger William Nordén och berättar att en tomt kostar cirka 700 000 kronor exklusive vatten och el.

Enligt William Nordén är det redan kö till de drygt 50 villorna som planeras att byggas i etapp två.

Men det är inte enbart i Häljarps sydvästra delar som det byggs bostäder.

Nästa höst beräknar HSB påbörja bygget av 200 bostäder på en drygt 300 000 kvadratmeter stor yta, vilket motsvarar 50 fotbollsplaner, söder om Sandåkerskolan. Enligt Kenneth Håkansson, vd för HSB Landskrona, rör det sig i ett första skede om radhus.

— Vi tror framför allt att den typen av boende kan locka villaägare i Häljarp som vill flytta till något mindre, säger Kenneth Håkansson och berättar att inflyttningen till de 40 första bostadsrätterna beräknas ske under sommaren 2009.

Hur övriga bostäder kommer att se ut är i nuläget inte bestämt. Men enligt Kenneth Håkansson rör det sig om småhus med äganderätt, styckestomter och grupphusbebyggelse med äganderätt.

Även Landskrona kommun har planer på att bygga bostäder i Häljarp. Den tilltänkta infartsvägen som byggs öster om Häljarp öppnar upp för tre nya småhusgrupper på kommunens mark. Totalt rör det sig om ett 50-tal bostäder.

— När man väl har kommit så långt är vi nästan ända framme vid Saxtorpsskogen, säger Anders Folkar, mark- och exploateringschef på Landskrona kommun och berättar att många av de gamla sommarstugorna nu byggs om till åretruntbostäder.

Enligt kommunens egna uträkningar kommer befolkningen i Häljarp att öka med drygt 730 personer de kommande tio åren. Anders Folkar planerar i nuläget för en större livsmedelsbutik. Om det blir frågan om en utbyggnad av den befintliga butiken eller en helt ny vill han inte avslöja.

Men det är inte enbart behovet av en stor matvarubutik som har ökat. Många av de inflyttade är barnfamiljer och platserna på de två förskolorna är begränsade. En ny skola ska stå färdig 2010, fram till dess måste kommunen lösa platsbristen provisoriskt.

— Istället för att sätta upp tillfälliga paviljonger för förskolebarnen kommer vi att inreda väl utvalda villor. När skolan är färdigbyggd kan kommunen sälja villorna som bostäder och undviker på det sättet en kapitalförstöring, säger områdeschef Reine Oscarsson.

De första så kallade skolvillorna beräknas stå färdiga hösten 2008.

Annons:
Beräknad befolkningsökning

Landskrona inklusive Säbyholm

2006: 29,,552 2016: 29,,858

Förändring: 306

Annelöv

2006: 510 2016: 526

Förändring: 16

Saxtorp

2006: 1,,023 2016: 1,,304

Förändring: 281

Häljarp

2006: 2,,847 2016: 3,,577

Förändring: 730

Asmundtorp

2006: 1,,760 2016: 1,,822

Förändring: 62

Härslöv

2006: 480 2016: 520

Förändring: 40

Glumslöv

2006: 1,,873 2016: 2,,242

Förändring: 369

Extra utbyggnad

2016: 1,,141

Förändring: 1,,141

Landsbygd

2006: 1,,973 2016: 1,,868

Förändring: -105

Fotnot: Statistiken grundar sig på prognoser som säger att det byggs 1,,500 bostäder i kommunen under den kommande tioårsperioden. Vad gäller byggnationen i Häljarp är denna siffra enligt Anders Folkar troligtvis underskattad.

Källa: KAAB Prognos AB

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post