Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Intensiv bevakning stoppade kriminella

LANDSKRONA
Toppdelad
Några har flytt stan. Andra ringer till polisen och beklagar sig över att de känner sig förföljda. Polisens punktmarkering har varit kännbar för brottslingarna i Landskrona

Sedan i våras punktmarkerar närpolisen i Landskrona de mest aktiva brottslingarna i kommunen med stöd av länskriminalen och kriminalunderrättelsetjänsten.

Gemensamt för de kriminella som markeras att de är unga, under 25 år. Många av dem missbrukar narkotika, framförallt cannabis. Dessutom bedöms de flesta som våldsamma, eller potentiellt våldsamma.

Annons:

Totalt har 25–30 personer punktmarkerats sedan insatsen började. Men polisen har valt att fokusera på tio stycken åt gången.

– Av de första tio vi valde ut fanns ingen kvar i stan efter två månader, säger Patrik Andersson, polisinspektör på länskriminalen som är placerad i Landskrona.

Två av de tio valde att flytta från Landskrona, medan andra satt i fängelse eller satt häktade.

– Därför blev det ganska naturligt att gå vidare till nästa tio personer. De som flyttat har sagt att det inte var så kul längre. Och sedan har de velat flytta för de vill bryta med sina gamla liv, säger Patrik Andersson.

Enligt närpolischefen Boel Håkansson är de punktmarkerade personerna inte helt nöjda med den ökade uppmärksamheten de fått.

– De har ringt hit och klagat över att de känner sig förföljda. Några av dem har till och med gjort anmälningar mot oss. Men vi är väldigt noga med att vi håller oss till sådana ingripanden som vi har lagstöd för, säger Boel Håkansson.

Underrättelsearbetet är en annan viktig del av polisens punktmarkering.

– Dels syftar den till att få mer information om dem vi är intresserade av och deras nätverk. Men vi jobbar hela tiden med att identifiera fler personer som är på väg in i mer omfattande brottslighet, säger Johan Mangbo, närpolis i Landskrona.

En del av underrättelsearbetet i Landskrona som polisen satsat på de senaste månaderna är spaningsarbetet. Det bedrivs ofta parallellt med förundersökningar om särskilda brott och kan till exempel ge polisen information om hur de kriminella nätverken ser ut.

Underrättelsearbetet ger polisen möjligheten att vara på plats vid tidpunkter och platser där de kriminella befinner sig för att ytterligare störa deras verksamhet.

Ett verktyg för att störa de kriminella som polisen använt flitigt är husrannsakan i bilar och visitation av personer. Något som görs med stöd i polislagen. För att polisen ska få göra en vanlig husrannsakan behövs en konkret brottsmisstanke och att personen som utsätts är åtminstone skäligen misstänkt för brott.

Men i samband med mc-stridigheter på 90-talet ändrades lagstiftningen, och polisen har nu rätt att genomföra kontroller i fordon och av personer om de misstänker att det finns vapen.

Hur många sådana kontroller som gjorts sedan i våras vill polisen inte avslöja.

– Men det är väldigt många, säger Patrik Andersson.

Under våren har polisen omhändertagit ett stort antal knivar, batonger och dylikt i Landskrona.

Men vapen är inte det enda de kontrollerade personerna kan åka fast för vid kontrollerna. Det inte ovanligt att de visar tecken på att vara påverkade eller bär på narkotika. Dessutom händer det att de kör bil utan körkort eller glömt bilbältet, något de självklart kan lagföras för. Något som gjort att en rad kända kriminella nu står åtalade för saker som brott mot knivlagen, ringa narkotikabrott och olovlig körning.

Och toleransen är låg. Polisen har i vanliga fall möjlighet att ge rapporteftergift vid ringa brottslighet.

– Men det är mindre sannolikt att vi utnyttjar det när det gäller våra fokuspersoner, säger Boel Håkansson.

Satsningen på projektet Fokus Landskrona har varit omfattande. Förutom de ordinarie närpoliserna har många extrapoliser från länspolismästarens länsövergripande resurser varit placerade i Landskrona till och från, personal från bland annat länskriminalen, piketen och rytteriet.

– Det har verkligen varit fokus på Landskrona. Under en period på sex veckor har vi från länskriminalen kanske varit här fyra och en halv, säger Patrik Andersson.

En effekt av satsningen är att underrättelsearbetet nu fungerar bättre i Landskrona, något som ökar möjligheterna att klara upp brott, enligt Johan Mangbo.

– Fler personer hör av sig med information om brottslighet till oss, säger han.

Och enligt Patrik Andersson är det brottslingarna och deras anhöriga som är de bästa uppgiftslämnarna.

– Vi pratar väldigt mycket med dem. Och många av dem vill gärna berätta om saker som de och andra varit med om. Sen hör många av de anhöriga till folk som sitter inne av sig till oss med information. Inte minst för att man värnar om sina anhöriga, säger Patrik Andersson.

Johan Mangbo betonar att satsningen som nu sker i samarbete med kommunen är långsiktig. I förra veckan skrev polisen och kommunen ett samarbetsavtal som tidningen rapporterade om. Tidningen har också rapporterat om att den totala brottsligheten nu minskar i Landskrona. Men att våldsbrotten ökar, särskilt i centrala Landskrona.

– Det gäller att vara uthålliga i vår satsning om vi ska se riktiga resultat på lång sikt, säger han.

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Landskrona
  • Joakim Andersson
blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post