Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Extremist ska finansiera sd:s EU-val

INRIKES
Toppdelad
En belgare som pekas ut som judehatare finansierar sverigedemokraternas kampanj inför valet till Europaparlamentet.

Sverigedemokraterna har nära kontakter med Bernard Mengal från Belgien.Det internationellt ansedda Stephen Roth-institutet vid Tel Aviv University i Israel betecknar Bernard Mengal som rasist och antisemit.

Tusentals flygblad har redan tryckts upp med ekonomiskt stöd från Bernard Mengal. Flygbladet med rubriken "Partiet med ett hjärta för Sverige" vill få väljarna att rösta på sverigedemokraterna i valet till Europaparlamentet och kompletteras av tre personer som med namn och bild uttalar sig om Sverige.

Annons:

En av de tre är just Bernard Mengal. Det var ett villkor han hade för att han skulle betala närmare 200 000 kronor för tryckning och distribution.

Tanken är att Bernard Mengal nu under våren ska bekosta en ännu större flygbladskampanj för miljonbelopp inför EU-valet. Bernard Mengal har haft kontakt med sverigedemokraterna i flera år. Han har bland annat deltagit på ett ungdomsläger.

Förhandlingarna om ekonomiskt stöd i valrörelsen har skötts av sverigedemokraternas ordförande Mikael Jansson. För det lilla partiet skulle Bernard Mengals miljoner betyda mycket i valkampanjen.

De första flygbladen har dock aldrig blivit utskickade eftersom det uppstod protester inom partiet mot samarbetet med Bernard Mengal.

Mikael Jansson säger till tidningen att sedan frågan väcktes i december har en grupp utsetts att utreda Bernard Mengals bakgrund.

Mikael Jansson är medveten om vad Stephen Roth Institute skriver om Bernard Mengal. Det är uppgifter man hittar inom några sekunder genom en sökning på internet.

— Vi betraktar inte det institutet som sanningssägare utan mera som partsinlaga. Men vi ska naturligtvis kontrollera deras information. Hittills har inget kommit fram som belägger att han skulle vara ideologiskt avvikande från oss. Det finns naturligtvis olikheter men det som är intressant för oss är om det finns grova ideologiska skillnader. En bidragsgivare måste inte falla helt inom våra programramar.

Borde ni inte kontrollera vem den utländske finansiären är innan man placerar honom med namn och bild på partiets flygblad?

— Att ge bidrag är en annan sak än att vara företrädare för partiet. Vi frågade honom om han var demokrat och om han var extrem på något vis och hans svar räckte för oss, säger Mikael Jansson.

Är det okej att ta emot pengar om givaren visar sig vara rasist och antisemit?

— Nej, i så fall måste vi ompröva allt det här.

Varför vill Bernard Mengal ge er en massa pengar?

— Han tycker om den demokratiskt nationalistiska politiken som till exempel partiet Vlaams Blok i Belgien driver. Och han vill gärna se en liknande utveckling i Sverige, säger Mikael Jansson.

Lars Andreasson

lars.andreasson@hd.se

Tel 042-489 91 55

Annons:
Annons:
blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post