Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Gratis heroin i Danmark

STOCKHOLM/KÖPENHAMN
Toppdelad
Tyskland gör det, Schweiz gör det och nu vill också Danmark skriva ut gratis heroin till tunga missbrukare. Det har en bred majoritet av det danska folketinget enats om. Men folkhälsominister Maria Larsson gör tummen ner för signalerna från Danmark.

Både forskare och politiker i Sverige nobbar det danska försöket.

– Detta är ingen fråga som över huvud taget är aktuell i Sverige. Det råder politisk enighet om att gratis heroin inte är någon lämpligt åtgärd för att minska narkotikamissbruket, säger folkhälsoministern till TT.

I Danmark är debattläget ett annat.

– Vi måste ta nya vägar för att hjälpa denna mycket marginaliserade grupp missbrukare, säger regeringspartiet Venstres talesman för hälsofrågor, Birgitte Josefsen till Ritzau. Samtliga partier i folketinget så när som på vänsterpartiet Enhedslistan har kommit överens om att lägga 70 miljoner danska kronor (drygt 87 miljoner svenska kronor) på en försöksverksamhet.

Den föreslagna behandlingsplanen innefattar också drogersättningen metadon. Bara cirka 500 av Danmarks ungefär 15 000 tunga missbrukare väntas kunna komma i fråga för behandlingen. En expertgrupp tillsätts för att reda ut de praktiska detaljerna.

– En utomordentligt dålig idé som tyder på en stor okunnighet om hur det ser ut i det verkliga livet, säger Kerstin Käll, överläkare på beroendekliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Käll, uttalad kritiker också till de sprutbytesprogram som bedrivs i Sverige, pekar på flera problem:

* Sidomissbruk och läckage, det vill säga att gratisheroinet sprids vidare.

* Gratisutskrivning kräver ökade vårdresurser med dygnet runtmottagning.

* Mycket tveksamt om heroinutskrivning skulle få den för all underhållsbehandling avsedda effekten att missbrukarna kan börja fungera socialt igen.

* Heroin är opraktiskt som underhållsbehandling eftersom det krävs minst två doser per dygn till skillnad från ersättningsmedel som kan tas en gång per dygn.

Annons:

Mats H Svensson, enhetschef för metadonmottagningen vid Universitetssjukhuset i Lund tror inte heller på metoden.

– Det är tongångar jag aldrig har hört här, säger han. Det är ett diametralt motsatt sätt mot det vi arbetar på.

Han medger dock att metoden skulle kunna minska skadeverkningar för en liten grupp heroinister som inte är mottagliga för metadon.

Ragnar Norrby, chef för Smittskyddsinstitutet och som i 14 år ledde sprutbytesprogrammet i Skåne, tror inte heller att det danska beslutet får någon svensk efterföljd.

– Det skulle bli väldigt svårt att driva igenom i Sverige. Som läkare har jag dessutom svårt att se vad det skulle vara för fördelar med utskrivet heroin jämfört med metadon eller subutex.

Danska heroinförsöket

* Det finns omkring 15 000 heroinmissbrukare i Danmark. I Sverige finns, grovt skattat omkring 26 000 tunga missbrukare.

* Bara omkring 500 skulle kunna komma i fråga för försöket i Danmark.

* Sammantaget satsats motsvarande 87 miljoner svenska kronor på försöket, varav 12,5 miljoner 2009 och resten året därpå.

* Försöket med narkotikautskrivning ska gälla både metadon och heroin och ska ske under kontrollerade former.

* Alla partier utom vänsterpartiet Enhedslisten är eniga om försökets genomförande.

* De narkotikaberoendes anhörigförening tillhör de kritiska rösterna i Danmark och ser folketingsbeslutet som ett "misslyckande". (TT)

Annons:
Annons:
blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post