Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Positiv utveckling underskattas

DEBATT
Toppdelad
FN:s statistik visar att 70–80 procent av befolkningen i fattiga länder kan läsa och skriva, konstaterar Joachim Beijmo, Sida.

När Human Development Report i dagarna presenterades av FN bröt bilden kraftigt med den gängse mediebilden av utvecklingsländer. Rapporten visar att merparten av världens länder gjort betydande framsteg på de flesta områden, trots stora utmaningar och återkommande bakslag. Hälsosituationen förbättras, utbildning når fler och människors inkomster ökar. Det är de fattigaste länderna som ofta uppvisar de största förbättringarna, med stöd av internationellt bistånd.

Sidas årliga undersökningar visar att svenskarna har en pessimistisk bild av tillståndet i världen. Svenskarna underskattar exempelvis drastiskt både läs- och skrivkunnighet och hur många barn som går i skolan runtom i världen. FN:s statistik visar att 70–80 procent av befolkningen i fattiga länder kan läsa och skriva och att fler barn än någonsin går i skolan. Men de flesta svenskar tror inte att någonting har hänt under de senaste 30 åren.

Annons:

Det är lätt att bli överraskad av statistiken. Visste du till exempel att Rwanda har mycket större andel kvinnor (50,9 procent) i sitt parlament än Norge (36,1 procent)? Eller att Etiopien hade en ekonomisk tillväxt på hela 8,7 procent under krisåret 2009 räknat i real BNP, jämfört med Danmark vars ekonomi minskade med -4,7 procent?

Det svenska biståndet bidrar till utvecklingen. Av Sveriges tio största samarbetsländer inom biståndet har de flesta utvecklats klart positivt vad gäller förväntad livslängd, utbildningsnivå och inkomstutveckling de senaste tio åren. Det stora undantagsfallet bland dessa tio länder är Zimbabwe, som visar negativa utvecklingssiffror under 2000–2010.

De konkreta exemplen på svenska biståndsresultat är många, inte minst i Afrika söder om Sahara.

•I Demokratiska Republiken Kongo har drygt 100 000 soldater har avväpnats genom svenskt stöd. Av dem var en femtedel barnsoldater.

•I Mali ger Sverige bidrag till landets statsbudget. Pengarna går bland annat till utbildning och har bidragit till att antalet barn som går i skolan idag är nära 80 procent.

•I Zimbabwe stödjer Sida organisationen ZESN som spelade en viktig roll vid valet 2008 och bidrog till att regimen var tvungen att acceptera att oppositionen vann parlamentsvalet.

Men allt är naturligtvis inte positivt. Human Development Report slår fast att klyftorna på många håll har ökat under de senaste åren – både inom och mellan länder. Fortfarande lever mer än en miljard människor på mindre än en dollar om dagen och var sjätte person går och lägger sig hungrig varje kväll.

Kampen för att utrota fattigdomen blir inte mindre viktig för att antalet fattiga har minskat med flera hundra miljoner under senare år.

Joachim Beijmo

kommunikationschef på Sida

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Opinion
blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Fler artiklar från Opinion
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post