Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Fast förbindelse för Sydsveriges utveckling

DEBATT
Toppdelad
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har idag bjudit in aktörer i Öresundsregionen till en hearing. Tre skånska företagschefer argumenterar för en fast förbindelse medan Scandlines representant menar att färjetrafiken kan fylla behoven.
Fast förbindelse för Sydsveriges utveckling
Fats förbindelse eller fortsatt färjetrafik? I dag diskuteras HH-ledens framtid i Helsingborg.BILD: Roland Bengtsson HD/NST

Öresundsregionen har upplevt en fantastisk utveckling sedan bron öppnades år 2000. Regionen är idag Nordens största, både vad gäller arbetsmarknad och befolkning, och står för 25 procent av Sveriges och Danmarks sammanlagda BNP.

Integrationen har dock i första hand varit koncentrerad till sydvästra Skåne och till Huvudstadsområdet på Själland. För att ta tillvara regionens potential är det nu avgörande att vi får till stånd en spridning av integrationen, till resten av Skåne men också till andra närliggande regioner. För att detta ska kunna ske krävs en fungerande infrastruktur. För företagen handlar det om att ha tillgänglighet till kompetens, kunder och leverantörer. Ökad tillgänglighet skapar förutsättningar för större arbetsmarknadsregioner där fler kan få arbete.

Annons:

Alla som idag arbetar eller bedriver företag i Öresundsregionen har upplevt hur trängseln i transportsystemen tilltar och allt fler flaskhalsar bildas. Dessa intryck har bekräftats i samtliga trafikanalyser – regionen har ökande kapacitetsbrist på både väg och järnväg. En central komponent i detta är Öresundsbron som går mot fullt utnyttjande, där kapacitetstaket för järnvägen kommer att nås först.

Ökat varuflöde och ökade persontransporter kommer att ställa allt större krav på infrastrukturen i Öresundsregionen. Den fortsatta trenden är tydlig - behovet av transportkapacitet för både persontrafik och godstrafik kommer att fortsätta att öka. När den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält står klar kommer det att driva på ökningen ytterligare.

För företagen innebär det att överflyttningen av godstransport från väg till järnväg försvåras. Vi vill minimera klimatpåverkan från våra transporter, inte minst eftersom det är ett allt tydligare krav från våra kunder. Dagens kapacitetsbrist och dåliga tillförlitlighet gör emellertid järnvägstransport till ett osäkert alternativ. Utsikterna att utvecklingen kommer att fortsätta, vilket också innebär svårigheter att planera långsiktigt för en överflyttning. Kommande transportökningar riskerar därför att ske på väg.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör i norra Öresund är lösningen som kan möta dessa utmaningar. En HH-förbindelse för både tåg och bil skulle avlasta både södra stambanan och E6 mellan Helsingborg och Malmö, båda mycket hårt trafikerade. Miljö- och effektivitetsvinsterna är uppenbara.

Genom att skapa en nordlig länk sprids integrationens effekter vidare i södra Sverige. Därmed förstärks också arbetsmarknaden. Beräkningar visar att den sammanlagda Öresundspendlingen skulle kunna öka med 40-50 procent från dagens nivå på cirka 20 000 pendlare.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har idag bjudit in ett antal aktörer i Öresundsregionen till en hearing om HH-förbindelsen. Vi hoppas att ministern där ska ta till sig de tydliga argument som talar för HH-förbindelsen.

Mats Paulsson

VD Peab AB

Martin Lundin

VD Perstorp Holding AB

Mats Nilsson

vice VD, Sparbanken Öresund

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Opinion
blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Fler artiklar från Opinion
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post