Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Förbudets dubbla moral

HUVUDLEDARE
Toppdelad
Oroväckande ökning av illegala aborter i världen.
Förbudets dubbla moral
Demonstration för fri abort i Montevideo, Uruguay.BILD: Matilde Campodonico

Politiker och regeringar som är emot aborter och som tror att förbud ska minska antalet ingrepp lurar sig själva och sin omgivning, det visar ny statistik från FN. För det är i länder med fri abort som det görs minst aborter.

I FN-rapporten konstateras att de farliga olagliga aborterna bland fattiga kvinnor i utvecklingsländerna nu ökar. Abortförbud leder till ett stort lidande för kvinnor, som när de inte kan få hjälp av den vanliga sjukvården måste förlita sig på underjordiska kliniker. De illegala aborterna sker under mycket osäkra former och innebär stora risker för kvinnors liv och hälsa. Men det verkar abortmotståndarna inte bry sig om.

Annons:

I länder med abortförbud är det de så kallade bakgatsaborterna som står till buds för kvinnor som inte har någon möjlighet att få en abort på annat sätt. Kvinnor som har råd att betala kan – trots förbud – förmodligen ändå lösa sitt problem, genom att till exempel åka utomlands för att få en abort utförd. Men det stora flertalet har inte den möjligheten. Mellan åren 1995 och 2008 beräknas de olagliga aborterna ha ökat från 44 till 48 procent av alla aborter. Alltså är nästan hälften av de aborter som utförs i världen illegala, och därmed i många fall direkt hälsofarliga. En mycket oroväckande utveckling.

Inte minst mot bakgrund av de bakslag som ägt rum under senare år. På nära håll har vi Polen som gått från en generös abortlagstiftning till ett nära nog totalt förbud, precis som i Irland och på Malta. I den pågående presidentvalkampanjen i USA lanserar sig den ena republikanska kandidaten efter den andra som abortmotståndare, och frågan är stor i primärvalrörelsen. Starka konservativa och religiösa krafter har länge drivit motståndet samtidigt som samma grupperingar helt och fullt stöder dödsstraffet.

Men strängaabortlagstiftningar minskar inte antalet aborter, de gör dem istället illegala och farliga, och också fler, enligt den nya FN-statistiken. I länder med en annan syn på aborter, som Sverige och andra länder där aborter tillåts, har antalet legala aborterna generellt sett legat på en ganska stabil nivå. FN konstaterar att lägst är abortfrekvensen i länder med liberala lagar, vilket verkligen är värt att notera.

En abortlagstiftning som den vi har i Sverige i kombination med ett förebyggande arbete, särskilt vad gäller preventivmedelsrådgivningen, är det bästa sättet att förhindra oönskade graviditeter.

FN pekar nu på behovet av ökade insatser för en bättre familjeplanering och en säker abortvård. Ett arbete som får bedrivas på många olika sätt. Inte minst handlar det om att påverka politiskt, villket i Europa bland annat skett via ledamöter i EU-parlamentet.

I Portugal lyckades det när landet gick till folkomröstning 2007. Då hoppades den katolska kyrkan där att det skulle bli ett nej till en liberalisering av abortlagarna. Men folket sa ja, och landet sällades sig till den krets av europeiska länder som tillåter abort. I Uruguay sa parlamentet ja till en lag om fri abort så sent som i december förra året, och det på en kontinent där det råder stränga abortlagar i de övriga länderna.

Det finns alltså hopp.

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Opinion
blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Fler artiklar från Opinion
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post