Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Tobinskatt hotar tillväxten i Europa

DEBATT
Toppdelad
Det är pensionsspararna och företagen som riskerar att stå för notan om skatten införs, varnar Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP).
Tobinskatt hotar tillväxten i Europa
Aktiehandlarna i Asien, till exempel, måste gnugga händerna av glädje om Europa ensidigt inför en transaktionsskatt, menar debattören.BILD: Itsuo Inouye
...

När jag möter människor i min hemstad Malmö är de uppretade över hur bankerna agerat under finanskrisen. Finansbranschen – banker, fondbolag med flera – tog för stora risker. Den finansiella stabiliteten i hela samhällsekonomin hotades på grund av att banker och andra finansiella aktörers riskkontrollsystem var undermåliga. Resultatet av finanskrisen känner vi – en ekonomisk härdsmälta och en statsskuldskris.

Vänsterledarna med Sjöstedt i spetsen slår i sin kritik av finansbranschen in redan öppna dörrar. Det som de efterlyser har EU-kommissionen redan föreslagit eller planerat för. Det gäller till exempel höjda kapitalkrav på banker, reglering av hedgefonder, regler för blankning av aktier och nya regler för marknadsplatser.

Annons:

Den senaste av raden av initiativ är förslaget om en skatt på finansiella transaktioner. Tobinskatten har därmed återuppstått i en ny skepnad. Men fortfarande kvarstår grundproblemet med att införa en sådan skatt bara i Europa – handeln kommer bara att flytta utanför Europa.

Erfarenheterna från den svenska transaktionsskatten på handel med värdepapper i slutet av 1980-talet, den så kallade valpskatten, är avskräckande. Experimentet misslyckades. 60 procent av handeln i de mest omsatta aktierna flyttade till London och skatten avskaffades redan 1991.

Ambitionen att få in mer pengar till EU:s kassa är rätt. Men en transaktionsskatt är fel metod eftersom den stryper Europa på kapital. Det Europa behöver är effektiva, välfungerande kapitalmarknader där små och medelstora tillväxtföretag kan söka sin finansiering till en rimlig kostnad.

En finansiell transaktionsskatt riskerar dessutom att leda till att bankkunderna får stå för notan genom att skatten förs över från bankerna till deras kunder och därmed till företag, pensionssparare och fondsparare. Vi får också räkna med en lägre tillväxt på våra tillgångar. En transaktionsskatt leder till ökade kostnader för företagen och urholkar medborgarnas pensioner.

Inom Folkpartiet är vi öppna för att diskutera sätt att hitta nya skattekällor, men en skatt på finansiella transaktioner vore en dålig skatt. Den riskerar att förvärra den ekonomiska krisen ytterligare. Enligt EU-kommissionens egna beräkningar leder en finansiell transaktionsskatt till en halv procent lägre ekonomisk tillväxt. Tusentals jobb hotas. Utbudet av finansiella tjänster försämras. Dessutom är eventuella intäkter av skatten osäkra eftersom andra skatteintäkter påverkas negativt. Har Europa verkligen råd med ett sådant experiment i dessa kristider?

Ska en transaktionsskatt införas måste den införas globalt för att den ska kunna fungera. Det vet vi av det svenska valpskattexemplet från 80-talet. Handeln flyttas helt enkelt från Europa till andra delar av världen. Bankirerna och aktiehandlarna i Shanghai, Singapore och Hong Kong måste gnugga händerna av glädje om Europa ensidigt inför en transaktionsskatt.

En finansiell transaktionsskatt är fel metod för att skapa ökade skatteintäkter och ett mer konkurrenskraftigt Europa. Ändå har transaktionsskatten diskuterats i snart 40 år. Nu är det dags att sluta prata om denna skatt och istället fokusera på hur vi kan skapa högre tillväxt och jobb!

Förslaget om att införa en europeisk finansiell transaktionsskatt borde däremot förpassas där den hör hemma – i papperskorgen.

Olle Schmidt (FP)

Europaparlamentariker

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Opinion
blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Fler artiklar från Opinion
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post