Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Ökade ambitioner krävs

DEBATT
Toppdelad
Framtiden är ljus men möjligheterna måste tillvaratas, skriver Bo-Arne Andersson från GS-facket.

Sverige är världens näst största exportör sammanlagt av papper, pappersmassa och sågade trävaror. Skogs- och träindustrin utgör en viktig del av den svenska ekonomin och har stor betydelse för regional utveckling och sysselsättning.

Skogs- och träindustrin har förutsättningar att vara en viktig sektor även i framtiden. Trä som råvara kommer att öka i betydelse.

Annons:

För att ta tillvara på potentialen inom industrin behövs dock ett brett samarbete mellan näringsliv, stat, myndigheter, fackförbund och andra organisationer. Under den socialdemokratiska regeringen utarbetades ett gemensamt strategiprogram för branschen: ”Skogs- och träindustrin – en del av Innovativa Sverige”. Det var ett bra och ambitiöst program. Tyvärr ville inte den nuvarande regeringen fortsätta det arbetet. Det intresse regeringen visat för industrins framtid och tillskapandet av fler jobb har minst sagt varit svalt. Det är dags att tänka om.

För att säkra och öka skogs- och träindustrins konkurrenskraft ser jag främst tre områden som är av stor betydelse. Det handlar om säkrad råvaruförsörjning, vidareförädling och kompetensutveckling.

Sverige har haft en komparativ fördel med ökande arealer av välskötta skogstillgångar som resultat av en framsynt skogspolitik från tidigt 1900-tal. Idag möter vi en annan och lägre politisk ambition när det gäller att säkra framtidens skogsråvara. Skogspolitikens devis ”frihet under ansvar” har inte fungerat och det behövs delvis en ny och offensiv skogspolitik. Många slarvar med skogsvården. Andelen icke godkända föryngringar är alldeles för hög, röjnings- liksom gallringsbehovet ökar. Detta är inte acceptabelt.

Konkurrensen om råvaran ökar från energisektorn. Idag flisas och eldas även massaved som egentligen borde gå till pappersbruken. Regeringen bör därför ställa krav på skogsägarna att öka röjningen som ett tillskott till värmeverken.

Vi måste också satsa än hårdare på vidareförädling. Det gäller allt ifrån intelligenta papper och utveckling av bättre förpackningar, till ökat industriellt byggande i trä.

Utvecklingen går åt rätt håll, men det behövs mer och på bredare front. Vi vill se en rejäl satsning på industriella byggandet, systemlösningar och prefabricerat på byggsidan.

Sist men inte minst viktigt så behövs kompetensutveckling. Det gäller på såväl arbetsplatser, yrkesutbildningar, gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar som på högre utbildningar och inom forskning.

Bo-Arne Andersson

avdelningsordförande GS Västra Skåne – facket för skogs-trä- och grafisk bransch

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Opinion
blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Fler artiklar från Opinion
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post