Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Skåne drar en vinstlott

DEBATT
Toppdelad
Skåne och Revinge får en av försvarsmaktens fyra regionala staber, konstaterar Cecilia Widegren och hans Wallmark, moderata försvarspolitiker.

Civilmilitär samverkan är grunden för ökad trygghet. Alliansregeringen lovade genomföra en decentralisering av försvarsmaktens högkvarter från Stockholm ut i landet. Kritiken har länge funnits kring toppstyrning samt att militära och civila förmågor inte samverkar när det gäller. Norrbotten, Västsverige och Skåne drar vinstlotterna - de framtida regionala staberna är förda till Boden, Skövde och Revinge. Kungsängen utanför Stockholm får den fjärde.

Huvudsyftet med de regionala staberna är att öka försvarsmaktens förmåga att leda territoriell verksamhet, att genomföra regional försvarsplanering och bidra till samhällets krisberedskap samt samverka med det civila samhället. Samverkan med andra måste bli bredare, tydligare och flexiblare.

Annons:

Detta är ett beslut som breddar försvarsmaktens samhällsmandat. En hel del makt och inflytande har varit knutet till Högkvarteret i Stockholm medan viktig förbandsverksamhet sker ibland annat Skåne, Skaraborg och Norrbotten. Nu görs en närmare koppling!

Staberna har som syfte att samarbeta med regionala myndigheter, civila aktörer, att insatsleda hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna och leda regional säkerhetstjänst. Hot som påverkar även vårt civila samhälle; naturkatastrofer, terrorangrepp och IT-attacker blir del av de regionala stabernas ansvar i den militära-civila samverkan.

De nya regionala staberna ska kunna leda daglig säkerhets- och underrättelsetjänst, samverka och upprätthålla beredskap. De har till uppgift att leda beredskapsförband, sammansatta eller mindre stödinsatser till samhället. Leda och samverka vid en begränsad kris- eller större stödinsats till samhället. Hävda markterritoriell integritet samt efter regeringsbeslut även kring civila skyddsobjekt. Dessutom leda samverkan vid allvarliga kriser.

Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna på 22 000 man, kommer vara en viktig del i den nya insatsorganisationen. Rekryteringen till Hemvärnet och de nationella skyddsstyrkorna går över förväntan, redan är över 20 000 kontrakt tecknade. Hemvärnssoldater bevakar och skyddar samhällsviktiga skyddsobjekt och infrastruktur samt utför betydande insatser för stöd till samhället varje år.

Den civila indelningen, krispåverkande faktorer, ekonomiska regioner och befolkningssammansättningar ligger till grund för den regionala indelningen. Skåne som en del i en befolkningstät region och ekonomiskt centra, uppfyller dessa behov väl. Genom att knyta an den militära och civila verksamheten stärks Försvarsmaktens roll som samhällsaktör. Det är bra för medborgarna och det är bra för landet!

Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot Skaraborg, försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare

Hans Wallmark (M),riksdagsledamot Norra och Östra Skåne, ledamot försvarsutskottet

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Opinion
Annons:
Annons:
Fler artiklar från Opinion
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post