Helsingborgs Dagblads logotyp
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Långsiktig hjälp

Långsiktig hjälp
Melinda Gates står för en långsiktig typ av bistånd.BILD: Virginia Mayo

Familjeplanering är ett begrepp som på senare tid inte i nämnvärd utsträckning har kopplats till bistånd. Melinda Gates är en av dem som nu har börjat ändra på den saken. Som medgrundare till biståndsstiftelsen Bill and Melinda Gates-foundation tilldelades hon i veckan hedersdoktorstitel vid Karolinska institutet för sitt arbete med just familjeplanering i utvecklingsländer. Det är ett arbete som nu har lyckats samla 30 miljarder kronor för att stödja 120 miljoner kvinnor med preventivmedel de närmsta åtta åren.

Problemen är enormapå många sätt. Dels handlar det om möjligheten till försörjning, en tuff uppgift på de fattiga platser i Afrika och Sydasien där kvinnor fortfarande föder mellan fem och sju barn. Men de oönskade graviditeterna leder också till enorma förluster i människoliv – 100 000 mödrar och 600 000 spädbarn bara i år, enligt beräkningar från ett amerikanskt institut. Just att minska mödradödligheten är ett av FN:s millenniemål som inte kommer att uppnås. Minskningen når inte upp till den nivå man har hoppats på. Men familjeplanering har också effekt på det området.

Annons:

Initiativet är en typ av bistånd som borde eftersträvas. Att göra det möjligt för kvinnor världen över att bestämma hur många barn de vill ha – en möjlighet som i dag är långtifrån verklig för alla – är en hjälp med långtgående effekter.

Det finns ett ständigt behov av en kortsiktigt stöd i många delar av världen, men den typen av biståndspolitik behöver också ett långsiktigt komplement, annars kommer behoven inte att minska. Stöd för familjeplanering ger hjälp av båda typer, men allra främst ur ett långsiktigt perspektiv.

Johanna Sturesson

Annons:
Annons:
Följ Vad är detta?
Här kan du följa ämnen eller skribenter som du är intresserad av. När du valt ett ämne hittar du de senaste artiklarna i din personliga meny, högst upp till höger på sidan. Där kan du också ta bort ämnen du inte längre vill följa. Du måste vara inloggad för att använda funktionen.
  • Opinion
blog comments powered by Disqus
Annons:
Annons:
Fler artiklar från Opinion
Toppnyheterna just nu

Tipsa via e-post