Skåne

Inte längre gratis besöka Ales stenar

Från och med denna vecka är det inte längre gratis att titta på Ales stenar, ett av landets mest besökta fornminnen.

Riksantikvarieämbetet har beslutat att ta ut en avgift för de som vill besöka fornlämningen i Kåseberga på den skånska sydkusten.

? Det är tråkigt att vi behöver hägna in området. Men vårt uppdrag är att vårda och bevara fornminnen för kommande generationer, säger Robert Danielsson på Riksantikvarieämbetet till Ystads Allehandas nätupplaga.

Ales stenar besöks varje år av minst 400 000 personer. Slitaget på marken är hårt och det har gjorts försök att reparera skadorna, utan framgång.
Gå till toppen