Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Dödsfall i Sverige

Olle Lindvall, före detta bankdirektör, Uppsala, har avlidit i en ålder av 84 år.

Han var född i Tierp, tog studenten i Uppsala 1941 och avlade civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm 1945. Därefter var Olle Lindvall under större delen av sitt yrkesliv verksam inom sparbanksrörelsen.

Han började som kamrer i Sparfrämjandet, blev ekonomidirektör 1956 och verkställande direktör 1961.

1970 lämnade Olle Lindvall Sparfrämjandet för att istället bli chef för Sparbanken i Helsingborg. Efter sammanslagningen med ett 40-tal sparbanker i distriktet var Olle Lindvall vd för Sparbanken Västra Skåne 1980-84. Vid sin avgång blev han hedrad med sparbanksrörelsens högsta utmärkelse, Svenska Sparbanksföreningens stora guldmedalj.

Bland övriga engagemang kan nämnas att Olle Lindvall var ordförande i Helsingborgsavdelningen av Föreningen Norden i 13 år. Några år efter hustrun Britas bortgång lämnade han Helsingborg 1995 och flyttade till Uppsala.

Närmast anhöriga är barnen Björn och Marianne med familjer.
Gunnar Lidén, professor, Sparsör, Borås, har avlidit i en ålder av 86 år.

Han var uppvuxen i Borås. Efter med lic-examen i Stockholm 1944 hade Gunnar Lidén olika läkarförordnanden men forskade också kring hörselproblematiken och disputerade 1954 med en avhandling om svensk talaudiometri. Därefter var han överläkare vid audiologiska avdelningen på öronkliniken vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg fram till 1983.

Under ett par perioder var Gunnar Lidén gästprofessor vid universitet i USA. Han fick professors namn 1977 och drev som pensionär privatpraktik till 1994.

Närmast anhörig är dottern Marianne.
Åke Lindemalm, före detta marinchef, Stockholm, har avlidit i en ålder av 94 år.

Han växte upp i Lima i Dalarna. Efter studentexamen i Uppsala 1948 sökte Åke Lindemalm till örlogsflottan och blev fänrik 1931. Han var utbildningsofficer för Skeppsgossarna i fullriggaren af Chapman 1936-37 och var därefter kadettofficer vid sjökrigsskolan.

Han utnämndes till kapten 1941, kommendörkapten 1949, konteramiral 1961 och amiral 1970. Mellan 1961 och 1970 var Åke Lindemalm chef för marinen.

Efter avgången ur tjänst anlitades han för styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i Svenska Philips och British Scandinavian Aviation. .

Hans närmaste är sönerna Per, Gunnar och Mats med familjer.
Hans-Inge Tillgren, före detta lärare och rektor, Eslöv, har avlidit i en ålder av 70 år.

Han växte upp i Helsingborg och tog 1953 studenten vid Gossläroverket, nuvarande Nicolaiskolan. Efter vidare utbildning var Hans-Inge Tillgren lärare i fysik och matematik vid läroverket i Eslöv. Därefter blev han rektor vid Ekenässkolan och Komvux.

Hans närmaste är makan Mary samt sönerna Martin och Gunnar.
Gå till toppen