Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Dödsfall i Sverige

Karin Ek, musiklärare och före detta lektor, Stockholm, har avlidit i en ålder av 87 år.

Som lärarutbildare arbetade hon för att utveckla och anpassa fortbildningen inom musik för blivande pedagoger på gamla folkskoleseminariet och senare lärarhögskolan i Stockholm. Karin Ek anlitades också som föreläsare runt om i landet och medverkade som expert när skolöverstyrelsen utformade nya läroplaner.

De sista sex åren före pensioneringen var hon biträdande utbildningsledare vid Kungliga musikhögskolans musiklärarlinje. Som pensionär knöts hon till ett forskningsprojekt som bland annat utmynnade i en brett upplagd rapport kallad "Musikens livsrum i skola och lärarutbildning".

Hennes närmaste är dottern Brita.
Aller Johansson, teaterproducent, Täby, har avlidit i en ålder av 77 år.

Han utbildade sig till civilekonom och började tidigt i artistbranschen. Tillsammans med Lill Lindfors, Magnus Härenstam och Brasse Brännström drev han genom produktionsbolaget Limabrall Maximteatern i Stockholm 1979-88. Därefter bildades ett nytt bolag, Maximteatern AB, som Aller Johansson ägde tillsammans med Brasse Brännström och Lars Amble.
Anna Jönsson, Killeberg, har avlidit i en ålder av 106 år.

Hon var född i Stora Stockhult, Killeberg, och blev hemorten trogen genom livet. Efter utbildning till sömmerska arbetade hon som sådan fram till 1920 då hon gifte sig med Leonard Jönsson, fabrikör vid Killebergs Kättingfabrik.

Anna Jönsson tog hand om hemmet och de tre döttrarna men passade också en del andra barn i trakten. Hon blev änka redan 1957 men fick själv uppleva två sekelskiften och var vid sin bortgång Skånes nästäldsta person. Äldst är John Mikus i Helsingborg, född 13 augusti 1896.
Gå till toppen