Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Dödsfall

Kerstin Koistinen, socionom, Bosjökloster, har avlidit i en ålder av 70 år.

Efter utbildning till socionom anställdes hon vid Malmö stad där hon hade olika befattningar innan hon blev stadsdelschef i Heleneholm. Efter pensioneringen engagerade Kerstin Koistinen sig politiskt i Sveriges Pensionärers Intresseparti, SPI, och var partiets ordförande inför valet 2002.

Hennes närmaste är maken Karl samt barnen Maria, Albert och Viktoria med familjer.
Kerstin Koistinen
Gösta Hjort, rörläggare, Klippan, har avlidit i en ålder av 80 år.

Han var född och uppvuxen i Hamburg och i Vedby. Efter skolgången i Hyllstofta lärde han sig till rörläggare och hade bland annat anställning i verkstaden på Klippans Läderfabrik. Från mitten av 1950-talet och fram till pensioneringen 1986 bedrev han plåtslageri, Bröderna Hjorts plåtslageri, som tidigare hade startats av bröderna Sture och Åke.

Gösta Hjort var i unga år aktiv som fotbollspelare i Vedby IF och senare också ledare och styrelseledamot. Fritiden ägnade han åt familjen och släktstugan på Bjäre. Som pensionär cyklade han dagligen långa turer.

Närmast anhöriga är makan Birgit och sönerna Per och Ola med familjer.
Tage Giron, författare, Stockholm, har avlidit i en ålder av 81 år.

Han debuterade 1963 med boken "Maskerad" och tre år och tre böcker senare erhöll han Expressen-priset "Sherlock" för årets bästa svenska roman, "Gift in i döden". När FKIS, Föreningen kriminalförfattare i Stockholm, bildades för 28 år sedan var Tage Giron en självklar medlem.

I yngre år hade han utbildat sig till skeppsmäklare och fick i föreningen god användning för sina ekonomiska kunskaper. Som pojke hade han arbetat som skeppsgosse, ett tema som återkom i flera av hans böcker. Väl genomarbetade människoporträtt är ett av Tage Girons signum.
Olle Dopping, datakonsult och f d byråchef, Stockholm, har avlidit i en ålder av 81 år.

Han var tidigt med och datoriserade Sverige och många minns honom från 1960- och 70-talens föreläsningar om datateknikens möjligheter. Olle Dopping är författare till några av de första böckerna i ämnet, bland annat "Datamaskiner och databehandling", 1966, och "Kort och brett om ADB", 1968.

Han tog civilingenjörsexamen på Kungliga Tekniska högskolan 1948 och hade parallellt med studierna arbetat bland annat på patentverket och flygförvaltningen, samt inom Svenska AB Philips. Senare som byråchef på Statskontoret hade han en viktig roll när det gällde att utbilda och leda utvecklingen inom ADB, datoriseringen. Olle Dopping gjorde betydande insatser inom handikappområdet, inte minst avseende texttolkningen för döva och hörselskadade.

Hans närmaste är hustrun Kerstin, barnen Staffan och Annika med familjer samt syskonen Lil Yunkers och Lars Axel Nilsson.
Ingvar Karlén, före detta landstingsråd, Uppsala, har avlidit i en ålder av 69 år.

Efter fil lic-examen i Uppsala 1965 knöts han till Sida och byggde upp en teknisk högskola i Kenya. Därefter var Ingvar Carlén bland annat svensk biståndsattaché i Etiopien och chef för avdelningen för svenskt internationellt tekniskt bistånd till u-länder innan han 1989 blev moderat landstingsråd i Uppsala. Han var landstingsstyrelsens ordförande 1991-94 och var landstingsråd till 2002.

Närmast anhörig är sonen Peter.
Gösta Kollberg, före detta överläkare, Karlstad, har avlidit i en ålder av 96 år.

Efter studentexamen vid läroverket i Halmstad 1926 fortsatte Gösta Kollberg med medicinska studier vid Lunds universitet, där han blev med kand 1930 och med lic 1936. Den medicinska banan började på kirurgen vid Helsingborgs lasarett 1938 och två år senare blev han underläkare vid dåvarande vanföreanstalten i samma stad. Mellan 1943 och 1946 var Gösta Kollberg knuten till kronprinsessan Victorias sanatorium i Vejbystrand. Han tjänstgjorde därefter i Malmö, Borås och Karlstad. På sistnämnda orten var han överläkare och chef fram till pensioneringen 1973.

Efter hustruns död 2002 flyttade han till Nynäshamn. Närmast anhöriga är barnen Birgitta och Sten med familjer.
Malte Skoog, ingenjör och uppfinnare, Lund, har avlidit i en ålder av 77 år.

Han föddes i Lund och arbetade under större delen av sitt yrkesverksamma liv på Alfa Laval. Under många år var han verksam som uppfinnare och fick patent för flera uppfinningar.

Bland fina utmärkelser belönades han 1985 med ett stipendium från Styrelsen för teknisk utveckling som en av Sveriges främsta uppfinnare.

Malte Skoog författade också thrillernoveller under pseudonymen Michael Moop och skrev i mitten av 1950-talet romanen "Milda makter —mord!", vilken utspelas i lundamiljö.
Gå till toppen