Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Släktforskning

Nytt liv i von Kochens journal

Så här såg han ut: Peter Gotthard von Kochen.Denna oljemålning (signerad 1728 J. H. Scheffel) finns på Krapperup.Bild: Roland Bengtsson
En helt ny värld öppar sig när Peter Gotthard von Kochens gamla dagböcker om Krapperup nu ges ut i bokform. Han var på sin tid en stor man i Kullabygden. Som kapten och godsherre styrde han Krapperup med stor energi. I von Kochens journal finns allt om vad folket i Kullabygden gjorde på 1700-talet...
Kaptenen Peter Gotthard von Kochen (1684-1764) var på sin tid Kullabygdens store man. Han var slottsherre på Krapperup, men ägde även många kringliggande gårdar – och blev med sitt sätt att vara en folkets man.
Men han gjorde också något unikt: han skrev dagbok. Han antecknade allt under sina 30 år på Krapperup. Dessa nedteckningar, kallat von Kochens journal, kommer nu ges ut i bokform.
– Förhoppningen är att det blir klart nästa år – om tidsplanen håller. Kanske blir det två böcker. Och kanske även en cd-skiva. Det här är mycket bra för Krapperup, säger Sven Horndahl, Helsingborg, bas för släktforskarna i Skåne under många år.
Peter Gotthard von Kochen antecknade om bröllop, barndop och begravningar, men han skrev även om sådd, skördar och fisket i Öresund. Och här finns även noterat att Carl von Linné besökte Kullabygden den 14/7 1749.
Sven Horndahl.Bild: ANNA BANK

Här finns mycket att hämta för exempelvis släkt- och hembygdsforskare. Sven Horndahl har till och med hittat uppgifter som inte ens finns i de vanliga kyrkböckerna. Men även SMHI har stora möjligheter att få veta mer. Peter Gotthard von Kochen beskrev vädret i Krapperup dag för dag i 30 års tid.
Peter Gotthard von Kochen var mycket religiös och det avspeglar sig också i dagboksanteckningarna.
– Han började alltid med något religiöst och tackade gud, säger Sven Horndahl.
Peter Gotthard von Kochen hade ett spännande levnadsöde och han hade säkert mycket att berätta för dem som ville lyssna. Han hade varit officer i Karl XII:s armé, blev sårad i högra axeln och i huvudet under ryska fälttåget och var under många år krigsfånge i Ryssland. Han var efter frigivningen 1722 kapten vid Kungliga Livgardet i Stockholm.
Christopher von Kochen (1726-1809), brorson till Peter Gotthard von Kochen.
Peter Gotthard von Kochen köpte Krapperup 1734 tillsammans med sin bror Johan Henrich von Kochen (1681-1758), som var kansliråd och bosatt i Stockholm. Släkten von Kochen härstammar från staden Narva i Livland (historisk region i Baltikum). Fadern hette Christoffer von Kochen (1637-1711), adlad 1683 och död i Stockholm. Moderns namn var Anna Hassenia.
När Peter Gotthard von Kochen kom till Kullabygden var Krapperup i stort behov av upprustning. Han köpte ut sin äldre bror 1755 och gjorde samtidigt Krapperup till fideikommiss. Det var den tidens sätt att säkra godset inom släkten.
Peter Gotthard von Kochen ägde 100-talet underlydande gårdar och torp i bland annat Lerhamn, Mölle och Arild, men även vid Tinkarp, norr om Helsingborg. Han hade stor areal av skog i Kullabygden och på Bjärehalvön – men även i Halland.
– Han fick Kullabygden att växa och blomstra, säger Sven Horndahl. Till och med kyrkan fick byggas till under hans tid.
Peter Gotthard von Kochen hade många anställda som skötte sysslorna på godset. Det fanns även trädgårdsmästare, timmermän och jägare. Och efter att ha beskrivit en dags alla sysslor på Krapperup kunde han avsluta med: ”tack och lov till den barmhertige Guden, som låtit detta ske i en välsignad tid”.
Bild: niklas gustavsson

Margareta Ramsay, kulturintendent.
Nu är det Margareta Ramsay, kulturintendent, som visar oss runt i det välbevarade slottet, som hyser en förnämlig porträttsamling.
Vi har kommit för att ta en bild på Peter Gotthard von Kochen. Målningen finns på andra våningen i ett stort rum, kallat Salen. Oljemålningen på Peter Gotthard von Kochen hänger högt upp, nära taket. Han tittar på oss med bestämd blick, ser lite märkvärdig ut och undrar kanske varför hans journal helt plötsligt blivit så intressant.
– Det här rummet har sett ut så här sedan det byggdes på 1500-talet, säger Margareta Ramsay. Här har han säkert varit många gånger. Peter Gotthard von Kochen bodde i den södra flygelbyggnaden.
Hans dagböcker i original finns i Krapperups godsarkiv. En kopia förvaras i Lunds universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen.
Margareta Ramsay säger:
– De är skrivna med gåspenna i brunt bläck, och det är mycket tättskrivet. De är svåra att tyda och läsa. Så det är värdefullt att detta arbete nu görs. Det är bra för bygden.
Christoffer Gyllenstierna (1748-1811)
Friherre och överste Carl Christoffer Gyllenstierna af Lundholm.
Antoinette von Kochen (1768-1841)
Antoinette von Kochen (1768-1841), friherrinna,
gift med Carl Christoffer Gyllenstierna.
SÅ SKER FÖRVANDLINGEN
Hur har von Kochens journal kunnat förvandlats till en bok? Ja, det är en lång, omständig och tidskrävande process. Många har under de senaste åren gjort ett stort jobb för att få detta förverkligat.
Det är Hans Arlock (1911-1993), tandläkare och släktforskare, som från början transkriberat journalen (13 små häften i A5-format) till läslig text. Totalt blev det 1 631 maskinskrivna sidor, som nu finns i sju A4-pärmar.
Skånes Genealogiska Förbund fick 2003 tillstånd av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen att digitalisera journalen. Skanningen, utförd av Sven Horndahl, blev klar förra året. Därefter har Carin Olofsson, Kullabygdens Släktforskare, korrigerat texten via speciellt datorprogram.
Det som nu återstår är att göra namn- och ortsregister samt att få fram pengar till tryckningen.
Läs mer:
Nytt liv i von Kochens journal (2006)
von Kochens gravplats ett mysterium (2006)
Mysteriet på Krapperup löst (2006)
Ny bild av Krapperups godsherre (2006)
Peter Ullgren – historiker soms gärna berättar (2006)
Brunnby församling
Kullabygdens släktforskare, von Kochen
Höganäs kommun, Krapperup
Krapperup
Fakta

Krapperup slott

Krapperup, slott i Brunnby socken, Höganäs kommun.DE STYRDE PÅ KRAPPERUPDessa tio personer har satt prägel på Krapperup sedan Peter von Kochens dagar för ungefär 300 år sedan:Peter Gotthard von Kochen (1684-1764). Kapten. Ogift, hade inga barn.Christopher von Kochen (1726-1809). Brorson till Peter von Kochen. Tog över Krapperup 1764. Var gift med Lovisa Amalia von Düben.Antoinette von Kochen (1768-1841). Friherinna. Dotter till Christopher von Kochen, gift 1787 med friherre och överste Carl Christoffer Gyllenstierna af Lundholm.Nils Christoffer Gyllenstierna (1789-1865). Ärvde Krapperup efter sin mor, stamfar för de nu levande grenarna av den gyllenstiernska familjen.Carl Gyllenstierna (1819-1866)Nils Gyllenstierna (1855-1926)Eric Gyllenstierna (1882-1940)Carl Gyllenstierna (1883-1951)Gustaf Gyllenstierna (1891-1976)Vanda Gyllenstierna (1917-1982). Första ordföranden i Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen.• Krapperup drivs sedan 1967 som en stiftelse; Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, vars ändamål bland annat är är att stödja vetenskaplig forskning.• Krapperup gods är en av Skånes äldsta sätesgårdar och är känt sedan medeltiden. Det ligger i Brunnby socken, Höganäs kommun.

Gå till toppen