Annons

Annons

Annons

Annons

Nyheter

Upphovsrätt

Allt material - texter, bilder, grafik, teckningar o s v - som publiceras på hd.se är skyddat av lagen om upphovsrätt.

Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - är förbjuden och förutsätter tillstånd av Helsingborgs Dagblad.

Detta betyder att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbplats. Däremot får du länka till material på hd.se, förutsatt att du gör fullständiga länkar. Det är alltså inte tillåtet att länka in vårt material i ett så kallat framesystem.

Annons

Annons

Du får inte heller ta kopior av vårt material och sprida dem. Observera att för skolor gäller inte det så kallade Bonusavtalet i fråga om elektronisk kopiering utan endast fotokopiering. Även skolor måste alltså ha tillstånd när det gäller material från hd.se.

Även om du fått tillstånd att använda material från hd.se får du inte använda materialet så att medarbetarens ideella rätt enligt upphovsrättslagen kränks. Det betyder att medarbetarens namn ska anges i enlighet med god sed samt att du inte får ändra eller återge materialet på ett sätt eller i ett sammanhang som är kränkande för denne. Citatet måste vara korrekt återgivet och det ska tydligt framgå varifrån citatet är hämtat. Dessutom skall omfattningen av citatet kunna motiveras av ändamålet och du får till exempel aldrig citera en hel text.

Annons

Annons

Till toppen av sidan