Annons

Annons

Annons

Landskrona

Privatpersoner vill hyra värn

Två av de tolv försvarsvärn som står på kommunens mark föreslås rivas. Till tre finns det intressenter som gärna vill arrendera.

Text

Bevara, plombera eller riva. Det är de tre alternativ Landskrona kommun har att välja mellan när det gäller tolv försvarsvärn från andra världskriget som står på kommunal mark. De ägs av Fortifikationsverket (FFV) som nu förhört sig om hur kommunen resonerar inför fortsatta förhandlingar om avveckling. Tekniska nämnden ska inom kort ta ställning till det underlag som teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen arbetat fram och som godkänts av tekniska utskottet. — Värnen ingår i det gamla kustförsvarets Per Albin-linje och har ett historiskt värde, säger Claes Göran Jagenroth som handlägger ärendet på teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen. Det kan vara viktigt för uppväxande generationer att bli påminda om 1900-talets världspolitik, något som de i dag mest får en bild av genom underhållningsindustrin. Enligt det förslag som ska presenteras för tekniska nämnden bevaras tio av de tolv värnen i större eller mindre utsträckning. Två föreslås rivas helt, nämligen de två runda som finns vid korsningen Artillerigatan-Vengatan och Citadellvägen-Selma Lagerlöfs väg. De värn som ska stå kvar behöver inte kommunen betala för att överta och kostnaderna som uppstår vid plombering eller rivning står FFV för. — Tre av värnen längs gång- och cykelvägen nedanför Strandvägen ut mot Borstahusen är privatpersoner intresserade av att arrendera, så de kan i så fall stå kvar i ursprungligt skick, fortsätter Claes-Göran Jagenroth. Det värnet som ligger vid Nordkap utanför Citadellet har också ett värde och det kan kommunen förvalta om det plomberas. Med plombering menas att värnens ingångar och skottgluggar gjuts igen och att allt som finns uppe på värnet tas bort så att det i sådana fall blir en ren betongyta. Samma öde föreslås för två skyddsrum under kullar i anslutning till Landskrona golfklubbs bana, tre värn vid Lill-Olas och ett värn i nordliga Borstahusen mellan stranden och gång- och cykelvägen. I stadskärnan finns också två värn intill före detta Flickskolans gymnastiksal. Marken tillhör Landskronahem, vars vd Göran Jingborg räknar med att båda värnen rivs helt. Vissa problem kan dock uppstå eftersom ett närliggande träd och en ledning kan försvåra arbetet. — I och med att kustförsvarsförbanden försvunnit har värnen tjänat ut, säger konsulten Tomas Nordkvist som sköter avvecklingen för FFV som hyrt ut anläggningarna till försvaret. I vår räknar han med att de åtgärder som föreslås för värnen i Landskrona ska genomföras. Två av de tre värn som föreslås bli utarrenderade ligger grannar med fastigheter vars ägare är intresserade av att arrendera. — Dels tycker jag att det ska bevaras som minnesmärke och dels planerar jag att använda det för visst umgänge, säger Ulf Jarlestam som har ett värn strax utanför tomtgränsen på Strandvägen. Han är uppvuxen i huset som morfar Carl Philip Nilsson lät bygga 1917. — De äldre har berättat för mig om tiden när värnet var bemannat och en paviljong på vår tomt också användes som förläggning, berättar han. Nu står det vatten inne i värnet och innan det kan tas i bruk måste det nog dräneras.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan