Nyheter

Historiska nystarter

Världen är full av tappade sugar sägs det. Den är också full av nystarter. Här är några av historiens ryktbaraste.

Bibliska nystart - Noas ark
Alla tiders nystart: Big Bang

Big Bang-teorin berättar onekligen om en spektakulär start på universum, men var det en nystart? Jodå, det är vad många astrofysiker tror. En vanlig variant på teorin är att universum "pulserar" och genomgår upprepade "Big Bangs" varvid materien i universum praktiskt taget nyskapas med jämna mellanrum. Den värld vi har för tillfället

skapades för 14 miljarder år sedan. Men den hade ett antal och kanske oändligt många föregångare — och får i en framtid lika många efterträdare, enligt den cykliska Big Bang-teorin.
Teologisk nystart: Reformationen

Det vimlar av nystarter inom religionernas värld. Det handlar då om att återupprätta den rena lära som ansetts gå förlorad. Här hos oss är kanske reformationen det mest kända exemplet. Martin Luther gick till storms mot avlatshandeln men kritiken kom snart att gälla hela katolska kyrkan. För Luther var Bibeln den enda auktoriteten, som både påvar och kyrkomöten måste underordna sig. 1530 antog ett antal tyska furstar den Augsburgska bekännelsen, och därmed hade den nya läran fått ett rejält politiskt fäste.
Evangelisk nystart: Påskundret

Enligt evangelierna dog Jesus på korset i Jerusalem. Men på tredje dagen var han på benen igen. Åtminstone var hans grav tom.
Biblisk nystart: Noas ark

Enligt Bibeln dränkte syndafloden hela jorden. Som tur var hade Noa fått specialuppdraget att i tid bygga en båt, med vilken han räddade sin familj och ett par av varje art av alla världens djur. På så sätt kunde livet starta om på nytt när vattnet sjönk tillbaka.
Klockren nystart: Revolutionskalendern

Franska revolutionen var i sig ett storslaget försök till nystart. Revolutionskalendern blev ett av dess märkligaste uttryck. Som ett led i uppgörelsen med det förgångna bestämdes att republikens födelsedag den 22 september 1792 skulle vara den första dagen år 1.

Ett år skulle bestå av 12 månader om vardera 30 dagar. Varje månad delades i tre tiodagarsveckor. För att få året att gå jämnt ut lade man till fem eller sex dagar på slutet. En kuriositet var att nyårsdagen alltid skulle sammanfalla med höstdagjämningen, som emellertid inte går att fixera till en viss dag.

Dygnet delades i 10 "timmar" som delades i 100 "minuter" som delades i 100 "sekunder". Detta krävde klockor med nya urtavlor. Idén slog inte an och övergavs redan efter ett par år. Själva kalendern levde längre men drog på sig en hel del kritik, framför allt för att tiodagarsveckorna upplevdes som alltför långa. 1 januari 1806 såg Napoleon till att Frankrike återgick till den gamla ordningen.
Nystarten som var en efterkonstruktion: Renässansen

Efter antikens guldålder följde medeltidens mörker. Sedan kom renässansens ljus. Så här hanterligt har man velat yxa till historien. När medeltidens människor började återupptäcka gamla texter på grekiska och latin som fallit i glömska väcktes åter minnet av guldåldern. Europa fick en intellektuell kick. Vetenskap, teologi, litteratur och konst blommade upp.

Renässans betyder pånyttfödelse, och det var så man såg på utvecklingen när begreppet myntades på allvar i mitten av 1800-talet. Renässansmänniskorna själva hade ingen aning om att de levde i en ny epok. Modern forskning ger dem rätt. Medeltiden anses numera inte som en dyster historisk parentes utan i mångt och mycket som en försmak på renässansen.
Evolutionära nystarter: Bomber från rymden

För cirka 65 miljoner år sedan träffades jorden av en jättemeteorit. Ungefär samtidigt försvann dinosaurierna hastigt efter att ha varit jordens härskare i mer än 100 miljoner år. En annan djurgrupp, däggdjuren, klev i stället fram ur skuggorna och övertog ledarrollen.

Liknande evolutionära språng i samband med nedslag från rymden verkar ha hänt även för 245, 350 och 480 miljoner år sedan. Det gemensamma scenariot är ett massutdöende, som följs av att nya livsformer utvecklas, och mångfalden ökar snabbt.
Nystart som förärade: Röda khmererna

I Kambodja störtade Pol Pots gerilla Lon Nols marionettregim 1975 för att bygga ett kommunistiskt Utopia; den klasslösa, oberoende bondestaten Demokratiska Kampuchea. Städerna tömdes på invånare och skolor, sjukhus och affärer stängdes. Pengar avskaffades och de flesta institutioner utom kommunistpartiet lades ner. Politiska motståndare och människor med utbildning förföljdes systematiskt. Resultat: Cirka en miljon invånare avrättades eller dog av svält. Efter fyra års mardröm kollapsade de röda khmerernas regim sedan vietnamesiska styrkor invaderat delar av landet.
Gå till toppen