Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ängelholm

Biblioteksfilialer hotas av sparkrav

Lokalerna försvinner och bokbussen ersätter. Diskussioner pågår just nu om framtiden för biblioteksfilialerna i Ausås, Höja och Starby.

Tre av Ängelholms kommuns minsta biblioteksfilialer, Höja, Starby och Ausås, hotas av nedläggning. Anledningen är en förmodad minskning i budgeten för 2009.
– Vi kommer att få ändrade ekonomiska förutsättningar nästa år, säger bibliotekschef Karin Bergendorff.
Hon är noga med att poängtera att det inte finns något skriftligt förslag. Frågan om nedläggning av de tre filialerna är ännu så länge bara på diskussionsplanet.
– Vi har en lång lista med olika budgetaktiviteter, och det finns flera tänkbara objekt där vi kan spara pengar. Jag har i alla fall informerat personalen om de diskussioner som pågår.
På måndagen var budgetförslagen uppe i kulturnämndens arbetsutskott, och därefter går de vidare till nämnden innan de slutligen hamnar i fullmäktige i november.
Kulturnämndens ordförande Birgitta Olsson (m) vill inte använda ordet nedläggning, eftersom hon är en av dem som alltid har värnat om filialerna.
– Om det här går igenom sätter vi in bokbussen på de aktuella orterna, så servicen blir exakt densamma och kunderna får samma möjligheter att låna böcker som nu. Mobil bokutlåning blir allt vanligare, säger hon.
Hon menar också att de krav om tillgänglighet till offentliga lokaler som införs 2010 skulle innebära dyra ombyggnader. Bokbussen är redan handikappanpassad.
– Vissa filialer har bara öppet några timmar per vecka, så här blir bokbussen en fullgod ersättare.
Ängelholm har i dag tolv biblioteksfilialer, om man räknar in bokbussen, vilket ger kommunen en särställning om man ser till landet som helhet.
Även när det gäller utlåningen visar Ängelholm positiva siffror och ökar när andra kommuner minskar. Filialerna är också något som både kulturnämnd och förvaltning alltid har slagit vakt om. Biblioteken är något av kommunens stolthet, och filialerna är ofta en naturlig samlingspunkt ute i byarna.
Ausås har haft bibliotek ända sedan 1871 och det är sedan 1952 inrymt i gamla sparbankshuset. Starby bibliotek, som är kommunens minsta, finns på bygdegårdens ovanvåning, och har så gjort sedan 1919, då byggnaden var folkskola.
Det näst minsta biblioteket finns i Höja, från tidigt 1900-tal inrymt i skolan, men sedan 1952 i bygdegården.
Gå till toppen