Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Pastor Fossmos förvillelser

Sociologen Eva Lundgren hjälper den morddömde pastorn Helge Fossmo att föra fram sin syn på Knutbyfallet. Det bisarra upplägget till trots, Lotta Wendel tycker att det är en bok med ett visst värde.

Det har gått fem år sedan vi först fick höra talas om Barnflickan, Kristi Brud, pastor Helge Fossmo och de andra medlemmarna i Knutby Filadelfiaförsamling. Många har sedan dess känt sig manade att skildra och uttolka händelserna som ledde fram till ett tragiskt mord och mordförsök. Senast i raden är Eva Lundgren, kontroversiell professor i sociologi i Uppsala. Under de senaste åren har hon tillbringat hundratals timmar i samtal med Helge Fossmo, intervjuer som nu resulterat i boken Knutby-koden.
Alliansen Lundgren – Fossmo – stridbar feministisk forskare kontra konservativ pingspastor – är inte så avig som det först kan verka. Lundgren är religionssociolog och har tidigare stor erfarenhet av att intervjua män som Helge. Resultatet är tillgängligt i bland annat "Gud och alla andra karlar från 1992". Här förklarar flera av kyrkans män på vilket sätt deras misshandel av hustru och barn är av Gud påbjuden. Lundgren låter dem tala till punkt och döljer sin stridbarhet i intervjuerna, men i analysen av männens utsagor visar hon mycket tydligt på de patriarkala uttrycken och sambanden med sex och våld.
I "Knutby-koden" har detta gått förlorat. Här vill Lundgren istället säga något om värderingarna och livet inom hela Filadelfia Knutby. Och det ger onekligen ett mycket högt läsvärde. Boken är välskriven och spännande. Många ögonblicksbilder inifrån församlingen är häpnadsväckande och förfärande. I församlingen finns allt som utmärker en sekt – sträng hierarki med olika normsystem uppe och nere, krav på total lydnad, kraftfull uppdelning mellan gott och ont och isolering från världen utanför. Allra bäst i boken är textanalyserna av de sms, brev och profetior som producerats inom församlingen. Församlingsmedlemmarnas texter är ömsom gammaldags höviska kärleksbetygelser till treenigheten och till varandra, ömsom vädjande instruktioner med hotfulla underströmmar. Påfallande är uttrycken för längtan efter hemgång, att helt enkelt få dö och återuppstå tillsammans med Jesus och varandra. Talet om hemgången blir ett uttryck för närhet till Gud när det sätts i samband med ledaren, men gör det samtidigt möjligt att spekulera i en misshaglig församlingsmedlems frånfälle. Steget från allmänt tal om hemgång till en församlingsmedlems faktiska hjälp därtill förefaller minimalt.
Det framstår alltså som mycket troligt att Barnflickan helt dominerades av församlingens obskyra hemgångstal och verkligen trodde sig handla i enlighet med Guds plan när hon genomförde sina brott. Detta trots att Lundgren okritiskt förmedlar Fossmos bild av Barnflickan som en självständig och handlingskraftig person.
Lundgren har inte tagit tillräcklig hänsyn till att Fossmo har en alldeles för stark egen agenda för att kunna förmedla en rättvisande bild av församlingen. Man undrar om det stora intresset för medlemmarnas inbördes sexuella relationer speglar riktiga förhållanden eller bara är uttryck för Fossmos fixering eller projektion. Annat som kan ha med Fossmos motiv stökas också över rätt snabbt – det gäller exempelvis relationen till kvinnan som Fossmo planerade en framtid med om Barnflickans mord och mordförsök gått som planerat. Syftet med att okritiskt återge Fossmos beskrivning av sina antagonister – ett par av många exempel är hans beskrivning av Kristi Bruds könsbehåring – är också oklart. Det säger väl knappast något om församlingens ideologi? Att ta med det tacksamma efterordet från Fossmo framstår också som en omdömeslöshet från Lundgrens sida.
"Knutby-kodens" brist ligger alltså i bokens ambivalenta fokus. Läsaren lämnas ofta i osäkerhet över vad som är Fossmos slutsatser och vad som är Lundgrens. Boken tillhandahåller knappast någon analys av Fossmo, hans moraliska hållning och motiv och håller inte heller som en självständig analys av Knutby Filadelfia eftersom den så helt tycks domineras av Fossmos utsagor. En unik och skrämmande läsupplevelse är det likväl.

Knutby-koden

Eva Lundgren
Modernista
Gå till toppen