Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Tidningens journalistiska uppdrag

Tidningen ska trovärdigt förmedla nyheter, fördjupad läsning och annan information som våra läsare har behov av. En stark lokal journalistik är självklar och prioriterad. Det är i den lokala och regionala journalistiken som tidningen har sin grund.

Arbetet styrs från nyhetsbordet
Tidningen ska också vara heltäckande vad avser nyheter och debatt inom bl a områdena inrikes, utrikes, kultur, nöjen, sport och ekonomi.
Den publicistiska inriktningen i hela tidningen ska ha en otvetydig demokratisk profil. Åsikter som uppenbart strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska inte återfinnas okommenterade eller ej ifrågasatta i tidningen.
Tidningens läsare är våra redaktionella uppdragsgivare. Kunskap, journalistisk kompetens och en tydlig pressetik ska känneteckna redaktionens gemensamma arbete. Vi ska aldrig klandras av Pressombudsmannen eller Pressens opinionsnämnd på grund av en ogenomtänkt publicering. Alla pressetiskt tveksamma fall ska diskuteras igenom i förväg.
Trovärdighet
Tidningen är politiskt oavhängig . Detta ger oss trovärdighet i nyhetsarbetet och står också för en ambition att låta olika röster komma till tals. Tidningen ska på så sätt utgöra en samlingspunkt för det offentliga samtalet i utgivningsområdet.
Det finns ingen anledning för oss att förneka tidningens dominans i nordvästra Skåne, men vi måste såväl i ord som handling visa att vi tar det ansvar som därmed krävs. Samtidigt måste vi för läsarna kunna förklara vad det journalistiska uppdraget innebär, t ex att vi inte kan plottra bort våra resurser hur som helst, att inte kvantiteten får försteg framför kvaliteten, att journalistik innebär att göra ett urval. Vårt ansvar mot olika intressenter innebär att de inte ensidigt ska missgynnas i denna urvalsprocess.
Journalistiken är till sin natur problemorienterad. Välkänt är att det mesta som händer i samhället inte lockar till skratt. Inte desto mindre är det en vanlig kritik från morgontidningsläsarna att tidningarna är för dystra, att redaktionerna vällustigt vältrar sig i elände. Därför måste vi ständigt förklara det journalistiska uppdraget. Samtidigt ska vi acceptera att läsarens krav på underhållning och nytta är legitima.
Nyheter
Nyheten är grunden för all tidningens journalistik. Vi ska i stor utsträckning sätta dagordningen för journalistiken själva genom en ständig och aktiv nyhetsjakt. När det gäller ambitioner och kvalitet finns i grunden ingen skillnad mellan stora och små nyheter. Vi ska använda alla våra journalistiska instrument för att dagligen ge läsarna en bra och varierad tidning.
Läsarna ska också få samma goda journalistik var de än finns. Därför ska vi ständigt eftersträva och vårda en gemensam grundsyn på journalistik och nyhetsvärdering.
Men det är också ett faktum att orter har olika förutsättningar. Därför är en likriktning i bevakningen ingen "lag" eller alltid ens i alla lägen eftersträvansvärd. Det är nödvändigt att göra olika nyhetsvärderingar på olika orter i spridningsområdet.
Det ska finnas många öppningar till tidningen - människor ska känna sig välkomna att kontakta oss.
Så mycket material som möjligt i hela tidningen ska vara egenproducerat för att på så sätt betona tidningens lokala prägel.
Våra etiska regler
Varför kan man köpa en annons i tidningen, men inte en artikel?
Journalister och annonssäljare har olika uppgifter även om de jobbar i samma tidningshus. Många läsare och annonsörer har ibland svårt att skilja de olika medarbetarnas arbetsuppgifter åt.
Den som köper en annons köper en vara eller en tjänst som han eller hon naturligtvis ska ha stort inflytande över.
När det handlar om tidningens redaktionella innehåll gäller helt andra spelregler. Ska tidningen vara trovärdig i läsarnas ögon ska ingen utomstående kunna styra innehållet eller informationen. I så fall hade tidningen bedragit läsaren. Journalistiken ska präglas av öppenhet för olika åsikter. Så långt som möjligt ska alla parter komma till tals. Nyhetsförmedlingen ska vara korrekt och allsidig. Den personliga integriteten ska respekteras. Allt enligt de spelregler för press, radio och tv som branschens organisationer står bakom.
Gå till toppen