Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Dödsfall: Elsa Bolin

Elsa Bolin, författare och medicine hedersdoktor, Stockholm, har avlidit i en ålder av 80 år. Efter utbildning till socionom har hon undervisat vid socialhögskolan i Umeå och varit biträdande socialchef i Järfälla. Hon var med och startade en av Sveriges första kvinnojourer i Stockholm och var ordförande när riksorganisationen ROKS bildades 1984.

Hon skrev böckerna "Kampen mot kvinnomisshandel", "Porträtt utan guldram" och "Porträtt med guldram". Elsa Bolin engagerade sig för kvinnor som arbetar längst ner i hierarkin och utsågs till medicine hedersdoktor vid Umeå universitet 1995.
Närmast anhöriga är döttrarna Lotte och Tove.
Arne Helldén, universitetslektor, Linköping, har avlidit i en ålder av 88 år.
Som skribent var han mycket produktiv och har bland annat skrivit biografier över s-politikern och finansministern Ernst Wigforss samt franske författaren och filosofen Denis Diderot.
Sin yrkesgärning avslutade Arne Helldén som lektor vid Linköpings universitet 1970–86.
Hans närmaste är hustrun Anna-Karin samt barnen Håkan, Kerstin, Johan och Anna med familjer.
Anneli Joneken, förbundsordförande, Sollentuna, har avlidit i en ålder av 63 år.
Hon var sedan 1970-talets början engagerad i olika handikapporganisationer, bland annat som förbundsordförande i Njurförbundet 1983–85 och organisationen Forum Kvinnor och Handikapp 1996–2006.
Anneli Joneken var till sin bortgång anställd vid SHIA, Svenska Handikapporganisationers internationella biståndsförening, och var under de sista åren speciellt engagerad i arbetet med funktionshindrades rättigheter. Hon ingick i den kommitté som förberedde Sveriges ratificering av FN-konventionen.
Närmast anhöriga är maken Bertil och dottern Jorvi.
Gå till toppen