Kultur

Godhetens apostel

Ända sedan Tage Danielsson och Astrid Lindgren gick bort har det funnits en tom plats i svensk samhällsdebatt. För mig var de båda moraliska fyrbåkar som lyckades stå över egna intressen och lät bli att bekänna sig till någon särskild ideologi. I sina ståndpunkter satte de godhet först och tycktes drivna av ett naturligt rättspatos. Sådana personers röster behövs i offentliga samtal, så jag har satt försiktigt hopp till syskonen Stefan och Lena Einhorn, barn till en överlevande från Förintelsen.
Boken är dedikerad till Pinchas Mendel Einhorn, Stefan Einhorns farfar, och innehåller bland annat en historia om hur dennes vishet inverkade vid ett livsavgörande beslut. Det är klarläggande; vishet kan rädda människor undan lidande. Jag beundrar författaren för att han arbetar för det goda i denna ganska räliga värld.
Einhorn hyllar altruismen. Han tycks samla på sådana gärningar och redogör för en man som upprättar sonens tillfälligt stukade självkänsla: Han hade urskiljt en situation där han såg en möjlighet att göra något gott och omedelbart bestämt sig för att agera, trots att han egentligen inte behövde det. Sådant handlande framhåller han som vist. I "Det var inte mitt fel, om konsten att ta ansvar" avfärdar moraldebattören Ann Heberlein altruismen. Hon menar att den antingen är naiv eller hycklande och hon förespråkar reciprocitet – instrumentell godhet. Hon har fel och Einhorn rätt, hans hållning skänker trovärdighet. Det är avgörande för en bra värld att människor förmår handla utifrån sitt medlidande, utan tanke på egen vinning.
Många kommer att ha glädje av Vägar till visdom men varför är nivån på text och resonemang så låg? Boken är inte skarp. Einhorn illustrerar begreppet visdom med en historia från Bibeln; kung Salomos hantering av barnet som två kvinnor hävdar att de är mor till – en berättelse jag ansåg trubbig redan i söndagsskolan. Varför talar han aldrig politik eller går till angrepp? Samhället behöver visdom och idéer på hur sådant kan gestaltas i till exempel statlig verksamhet.
Astrid Lindgren och Tage Danielssons kämpade för samma värden som Einhorn, men hos dem fanns en helig ilska mot sådant och sådana som skadade. Ingen kan begära att Einhorn ska vara likadan men mer kraft, vrede och mod skulle göra "Vägar till visdom" gott.

Vägar till visdom

Stefan Einhorn
Forum
Gå till toppen