Ängelholm

Pyttebron sätter fart på känslorna

Så fort kommunen skickat trafikutredningen på remiss och NST-skrivit om planerna börjar protesterna droppa in. Kommentarerna kommer både till kommunens stadsarkitektkontor och till tidningens kommentarfält på internet. På torsdagen stämplades fem officiella yttranden in hos kommunen från privatpersoner. Fyra tyckte att en bilbro istället för dagens Pyttebro är ungefär det sämsta man kan tänka sig, medan en annan ropar hurra.
— Vi hade ju helst sett att det här inte blir en valfråga, men det är väl svårt att undvika. Samtidigt förstår jag att en sådan här sak engagerar ängelholmarna, och det är ju jättebra, säger stadsarkitekt Sverker Tingdal.
Än så länge finns inga färdiga förslag på hur en ny bilväg som förlänger Klippanvågen över Rönne å och mot Havsbaden ser ut. Inte mer än att det inte ska bli någon flerfiklig autostrada.
— Vi har lagt in ett par illustrationer för att ge idéer. Det handlar om något som liknar en vanlig villagata med avskilda cykelvägar vid sidan om. Själv tycker jag också att det ska vara en låg bro som inte syns för mycket, säger stadsarkitekten.
I en av de första skrivelserna hoppas en granne att hon ska kunna fortsätta njuta av den bilfria Pyttebron och naturen på Havsbadensidan. En annan talar om brons kulturhistoriska värde och en man anser att det är förlegat tänkande och bryter mot idén om "den goda staden" att bygga fler bilvägar nära ån. Det skulle enligt brevskrivaren vara "ett brott mot kommande generationer".
Fast det finns också de som tycker precis tvärtom. Redan på annandag jul mejlade en ängelholmare till planarkitekten som stod som kontaktperson för trafikplanen. Rubriken var Hurraaa! och först bland det positiva kom en ny förbindelse vid Pyttebron mot reningsverket.
Gå till toppen