Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Striden handlar bara om principer

Kommunen för en principstrid om vem som har rätt till barnomsorg. Men en ny lag gör den obrukbar för framtida bedömningar.

Den fyraårige pojke som blev nekad förskoleplats av kommunen, med hänvisning till att han var folkbokförd i Finland, har fått upprättelse. Förra veckan meddelade länsrätten, för andra gången, att kommunen är skyldig att erbjuda barnomsorg.
Men nyttan av den rättsliga prövningen är oklar, då pojken redan har blivit erbjuden förskoleplats, och lagen har ändrats sedan dess.
Pojken befinner sig hos sin mamma i Båstad två veckor i taget, medan han bor två veckor åt gången hos pappan i Finland. Faktumet att han är folkbokförd i Finland fick kommunen att neka förskoleplats.
NST berättade om situationen den 28 september förra året. Mamman och hennes nuvarande sambo valde att överklaga kommunens nej till länsrätten, som gav dem rätt.
Då berättade vi också att pojken fick en förskoleplats och att han blev lovad att behålla den, vilket han också fick.
Men samtidigt valde kommunen att driva frågan vidare, genom att överklaga länsrättens dom, för att få ett svar på hur liknande situationer ska hanteras i framtiden. Kommunens skolchef, Birgitte Dahlin, menade att domen var "luddig" och ville ha ett svar på vad som verkligen gällde.
I Kammarrätten blev det stopp. De ansåg att länsrätten inte hade bedömt svårighetsgraden på fallet rätt, utan felaktigt behandlat det som ett enklare ärende med bara en domare, när det i själva verket borde ha krävts ytterligare två särskilda ledamöter.
Kammarrätten skickade därför tillbaka fallet till länsrätten, för att fälla en ny dom, med rätt antal ledamöter i rätten.
Den domen kom den 2 februari, och slår återigen fast att pojken har rätt till barnomsorg. Visserligen är han inte folkbokförd i Båstad, men han måste anses vara bosatt i kommunen och därmed berättigad till en förskoleplats.
Det har aldrig varit aktuellt från kommunens sida att ta förskoleplatsen från pojken efter att han väl fått den till följd av länsrättens första dom. Gynnande beslut får myndigheter inte återkalla, oavsett domslut.
Prövandet av kommunens skyldighet att erbjuda barnomsorg för barn som inte är skrivna i kommunen har alltså till stor del varit en principfråga. Men redan den 1 juli 2009 ändrades lagen, vilket gör att nyttan av att driva principfrågan inte kan anses vara särskilt stor.
Före den 1 juli ansvarade kommunen för barnomsorg för de barn som var stadigvarande bosatta i kommunen. Efter den 1 juli är det hemkommunen, alltså där barnet är folkbokfört, som ansvarar för barnomsorg.
Barnet kan dock, om det finns särskilda argument, få barnomsorg i en annan kommun, genom att hemkommunen skickar över barnomsorgspengen.
När det gäller barn som är folkbokförda utomlands är inte det genomförbart. Hur sådana fall ska hanteras i fortsättningen, med den nya lagen som grund, kan länsrätten inte svara på.
Gå till toppen