Landskrona

Hårt jobb för alla i VKRK

Hur står det egentligen till med Viarps Kör- och ridklubbs ekonomi? Och vilka är de bakomliggande orsakerna till de svårigheter som funnits och delvis finns kvar?
VKRK:s ridhuschef Susanne Johannesson är en av många i föreningen som jobbar hårt för klubbens existens. Både med ekonomin och det sportsliga.Bild: Thommy Nyhlén HD/NST
VKRK är i en annan situation än föreningar där kommunen äger lokalerna och föreningen har i princip nolltaxa. Ordförande i VKRK, Leif Lindvall, får nu möjligheten att rätta ut en del av de frågetecken som uppstått i samband med senaste tidens spekulationer kring klubbens ekonomi.
— VKRK har haft ett kämpigt år ekonomiskt, med ett stort behov att låna för att hålla likviditeten under kontroll. Dock har vi klarat det och har nu i januari återbetalt den extra checkkredit om 100 000 kr som vi haft sedan oktober, säger han.
VKRK avslutade också året med ett väldigt gott resultat, därmed kunde man genomföra planenliga avskrivningar på närmre 200 000 kronor. Resultat därefter blev ett plus på 298 kronor, vilket är väldigt bra med tanke på att man 2008 gjorde en förlust med närmre 60 000 utan att ha gjort några avskrivningar.
— 2006-2007 utökade kommunen våra lånemöjligheter med 1,2 miljoner för reparation av fastigheten. Det handlar om att byta ut el, säkra upp elen, renovera stall, uppfylla arbetslagar och förbättra säkerhet med mera. I samband med detta förhandlade vår dåvarande ordförande vidare med kommunen om ett årligt underhållsbidrag på fastigheterna, som uppgår till 250 000 kronor. Det skulle täcka amortering, ränta och en del underhåll, och vaktmästartjänst. Förra året amorterade vi totalt 192 000 kronor på våra totala lån.
Under årens lopp har det naggats på likvida medel och under 2008 var det ett faktum att åtgärder måste vidtas för att få det hela att gå runt.
Antalet hästar har minskats med två, vilket genererade en vinst. Några hästar har bytts ut mot yngre och tåligare individer. Därmed sänker man hovslagar-, försäkrings och foderkostnader.
— Kostnaderna analyserades minutiöst och flera tunga bitar såsom personalbeläggning effektiviserades, vilket vi kan börja se resultatet av idag. Den som skött administrationen har sagts upp och det sköts nu ideellt igen, några ridlärare har gått ner i tid, säger Leif Lindvall.
— All personal som arbetar vid ridskolan oavsett timanställda, fast anställda, domare eller mockare får kontrolluppgift och sociala avgifter och pensionsavgifter till Fora betalas. Vi avlönar själv personal för att sköta och underhålla anläggningen vilket inte kan jämställas med de flesta andra idrottsanläggningar som har kommunalt underhåll med till exempel el, snö röjning, underlag, reparationer.
Flera avtal med leverantörer är omförhandlade och man har fått bättre priser med samma goda innehåll. Det är därmed inte slutanalyserat, utan klubben fortsätter nagelfara kostnaderna.
— Elförbrukningen på anläggningen uppgår till drygt 100 000 per år, vilket vi med hjälp av kommunens energirådgivare försöker sänka. Vi har ett bra elavtal med ett bundet pris, som omförhandlas varje år. Räntan för banklånen är omförhandlade och den sänks med 0,5 procent.
Man pratar mycket om att sänka kostnader, men varför diskuterar man inte om att öka intäkterna?
— Tro mig, det gör vi. Dock hamnar vi tillbaks till utgångsläget vad vårt huvudsyfte med föreningen är; att lära i första hand barn och ungdomar att rida, sköta hästar och erbjuda en rolig meningsfull fritid, i andra hand erbjuda vuxna en undervisning i ridning och ge en kul fysisk aktivitet.
Han fortsätter;
— I dagsläget har vi cirka 320 ridande, enstaka platser finns lediga. Vi kan ha maximalt 350 ridande per vecka. Vi planerar att göra ett reklamutskick några veckor in på terminen.
— Det vi gör för att vi öka intäkterna är att vi ideella försöker planera in fler tävlingar, delta i Landskrona karnevalen och sälja vår fina kalender, allt med ideella krafter. Något som gått upp och ner under de senaste åren är intäkter i form av sponsring. Där har vi mycket mer att göra!
Under alla skollov erbjuder man olika sorters kurser. Under hela året kan man anordna barnkalas och förskolor får väldigt gärna komma och hälsa på.
— Med vetskapen om att vi har nio månader amorteringsfrihet framför oss ser vi med tillförsikt på framtiden. Budgeten följs upp med nya prognoser och likviditetsplanen följs noggrant för att undvika liknande situationer som föregående år, säger Leif Lindvall.
Gå till toppen