Höganäs

En värld av toner i Viken

"En värld av toner", melodin ur Sound of Music är titeln på lördagens musikkafé i Vikens kyrkstuga. Klockan 15 börjar det och seniorkören Old Singers står bakom arrangemanget tillsammans med sin ledare Leif Ahlberg. Det blir sånger från olika länder med anknytning till våren, kaffeservering och många tillfällen till allsång.
Gå till toppen