Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Miljardprojektet H+ på skakig grund

Det var en mycket nöjd Peter Danielsson (M) som i egenskap av kommunstyrelsens ordförande för några månader sedan skrev under ett avtal med Banverket som innebär att Södertunneln kan börja byggas.

Det var en mycket nöjd Peter Danielsson (M) som i egenskap av kommunstyrelsens ordförande för några månader sedan skrev under ett avtal med Banverket som innebär att Södertunneln kan börja byggas.
Prislappen: 2,3 miljarder kronor.
Det allra mesta ska kommunen själv betala. Banverket skjuter bara till 100 miljoner kronor.
Tunneln ska betalas på två sätt: 60 procent ska komma från vinster från de kommunala bolagen. Resten, omkring en miljard kronor, ska betalas med intäkter från den nya stadsdelen H+ som planeras i södra delen av innerstaden. Kommunen ska ställa i ordning marken och sedan sälja den till olika byggbolag.
Men tidningens granskning visar att det finns stora osäkerhetsfaktorer i kalkylerna. Det gäller framförallt den beräknade kostnaden för saneringen, en åtgärd som måste genomföras innan marken kan säljas. Det är en stor utgiftspost, som påverkar hur mycket pengar som kommunen sedan kan tjäna på utbyggnaden.
Visserligen vet Helsingborgs stad redan en del om vilka gifter som finns och som kan förväntas finnas i marken. Föroreningarna finns bland annat i utfyllnadsmassor eftersom området är gammal sjöbotten. På marken har tidigare legat olika industrier och deponier, och genom åren har en del undersökningar gjorts i olika sammanhang.
Men ännu finns stora delar där ingen vet vad som finns i jorden, och det är först nu under våren som miljöundersökningar av H+-området ska komma igång på riktigt.
Stadens egna erfarenheter borde också ge skäl till eftertänksamhet. När gamla Sockerbruket, som ligger inom området för den planerade nya stadsdelen, sanerades inför Ikeas flytt av Sverigekontoret rakade kostnaderna i höjden. Kommunen avsatte 25 miljoner kronor. Slutnotan landade på närmare 40 miljoner. En väntad vinst på markförsäljningen vändes därmed till en stor förlust.
Tidningen har pratat med flera experter på marksanering, som alla vittnar om att man måste göra noggranna undersökningar innan man kan göra en rimlig beräkning av kostnaderna.
Enligt Lars Rosén, konsult och forskare på Chalmers i Göteborg finns också många kostsamma fallgropar när man väl har börjat gräva i marken. Det kan till exempel handla om att den teknik man valt för att sanera inte fungerar. Det är heller inte ovanligt att det visar sig att man har missbedömt omfattningen av saneringen.
— Man måste ta höjd för osäkerheterna, säger Lars Rosén.
Kommunens exploateringschef Karin Sterte slår själv fast att saneringskostnaderna för H+ är osäkra.
— Det är ingen i dag som kan veta någonting om hur stora saneringskostnaderna kommer att bli, säger hon och poängterar att kalkylerna gjordes när man inte visste så mycket om hur området skulle ta form.
Men trots dessa stora osäkerheter kan man i den senaste statusrapporten om Södertunneln läsa att det för närvarande inte finns någon anledning att ifrågasätta det överskott som utbyggnaden av H+ ska ge och som ska finansiera 40 procent av Södertunneln.
Förutom marksanering finns dessutom andra miljöproblem som kan komma att kosta stora pengar. Det handlar bland annat om att eventuellt bygga in avloppsreningsverket.
Andra möjliga problem handlar om buller, odör, olycksrisker och andra störningar från de omkringliggande industrierna, Kombiterminalen, Västhamnsverket, färjetrafiken och den övriga hamnverksamheten.
Även Kemiras placering kan bli ett problem. Tidningen rapporterade för ett par veckor sedan om de potentiellt förödande effekterna av en olycka på Kemira, något som fått Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att ifrågasätta stadens utbyggnad.

Fakta Södertunneln

Södertunneln innebär att järnvägsspåret söder om Knutpunkten sänks ner i marken. Tunneln blir ca 1,3 kilometer lång. När den är klar blir det möjligt att exploatera området runt omkring. Den nya stadsdelen som planeras omfattar omkring en miljon kvadratmeter i Södra hamnen, Söder och Gåsebäck.
Tunneln ska börja byggas 2012 och vara klar för trafik sex år senare.
Gå till toppen