Landskrona

Kommunen ger VKRK andrum

Viarps Kör- och ridklubb kämpar på med ekonomin. Föreningen har, till skillnad från de flesta andra idrottsföreningar i kommunen, en egen anläggning. Man hyr med andra ord inte i någon kommunal lokal.
Redan den 20 januari beslöt kommunstyrelsen att bevilja VKRK amorteringsfrihet på föreningens lån i bank, detta till och med september i år. Fritidsnämnden fick i samband med detta beslut då i uppdrag att begära in en ekonomisk redovisning från klubben.
Redovisningen skulle möjliggöra en bedömning av klubbens möjligheter att hålla ekonomin stabil. Dessutom skulle nämnden göra en bedömning om det krävdes en godkänd eller auktoriserad revisor i föreningen.
På fritidsnämndens senaste möte konstaterades det att VKRK gjort en rad åtgärder för att reducera det svåra kostnadsläget och öka intäkterna. Dessa grepp har gett resultat och man ser en klar positiv effekt.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att medverka med råd angående externa bidrag och åtgärder för underhåll och säkerhet på anläggningen i Viarp.
En extern revisor har engagerats för att bistå föreningsrevisorerna med den ekonomiska uppföljningen under innevarande år. Dessutom föreslår nämnden i sitt svar till kommunstyrelsen att amorteringsfriheten för VKRK ska utsträckas att gälla hela 2010.
Gå till toppen