Ängelholm

Parkens dag vid växthusen

Mycket av det som dagligen ses i parker och planteringar tar vi för givet. Gräsmattor klipps, rabatter rensas, gamla träd fälls och nya planteras. Vilka som gör allt detta reflekterar vi kanske inte alltid över, något som parkavdelningen vid tekniska kontoret vill ändra på.

På onsdagen gjordes ett första försök, när "Parkens dag" under några eftermiddagstimmar arrangerades i och invid de kommunala växthusen vid Sportstigen.
— Vi vill marknadsföra vår verksamhet och visa vad vi gör, säger parkingenjör Birger Ekenstierna. De här växthusen, till exempel, är en undangömd del, men det är här som mycket av det odlas fram som sedan planteras ut i parkerna.
Den här dagen är det bara kommunens folk som har bjudits in, men tanken är att det ska bli en fortsättning i större skala.
— Nästa år hoppas jag att vi ska kunna öppna för allmänheten också, säger Birger Ekenstierna.
Framtiden för växthusen är oviss och hänger samman med hur kommande vägdragningar ska göras, men ännu flyter verksamheten på som vanligt, om än i något annorlunda form denna onsdag.
På planen utanför hittar vi olika redskap och maskiner som används i det dagliga arbetet. Claes Assarsson är där med sin gräsklippare, som normalt kan ses på olika håll i kommunen. Han visar också hur kniven på klipparen ser ut efter hundra timmars körning.
— Det är full av hack efter glas och metallbitar och måste bytas ut, säger han.
Lars Rosenkvist, kommunens odlingsansvarige, har mycket av sin dagliga gärning förlagd till växthusen, och den här dagen har han fått ikläda sig rollen som guide.
— Många tyckte nog det var i varmaste laget att gå omkring där inne.
En hel del kommunanställda använde lunchen till att göra ett besök vid växthusen, där det både bjöds på tipspromenad, fika och information om växter och trädgård. Parkavdelningens personal delade med sig av sina kunskaper, och besökarna tog till sig alla tips.
De flesta var också överens om odlandets betydelse, vilket Gunni Larsson fångade i en enda mening.
— Det är både mentalt stimulerande och hälsofrämjande med en trädgård.
Gå till toppen