Höganäs

"Omoraliskt och olagligt beslut"

– Kommunens agerande är inte bara omoraliskt utan även olagligt.
Det säger Fredrik Bergman, jurist vid Centrum för rättvisa. Den ideella stiftelsen, som driver rättsfall gratis åt sina klienter, läste om det aktuella förköpsärendet i Höganäs och hörde av sig till Anna och Claes Ljustander och Barbro Lindau. Nu företräder organisationen familjen i den pågående rättsprocessen mot Höganäs kommun.
I dagarna lämnade de in sitt yttrande till länsstyrelsen, som bereder frågan och senast den 12 augusti ska yttra sig till regeringen som fattar beslutet.
Fredrik Bergmans uppfattning är att kommunen gjorde fel som använde sig av förköpslagen i det här fallet. Något som dessutom skedde bara fem månader innan lagen upphävdes den 1 maj.
– Förköpslagen var tänkt att användas vid fastighetsförsäljning på den öppna marknaden under marknadsmässiga förhållanden, men här fanns ingen vilja att sälja. Det är också tydligt att den inte var tänkt att användas i generationsskiften inom familjen, förklarar han.
Vad gäller köpesumman 1,2 miljoner kronor anser Höganäs kommun att det "ligger inom latituden för ett skäligt försäljningspris". Deras motpart håller inte med.
– Vi har låtit en mäklare värdera fastigheten, och kommit fram till att den är värd två miljoner kronor, alltså nästa det dubbla, säger Fredrik Bergman.
Han hänvisar också till andra jämförbara rättsfall med kommunala förköpsärenden som har underkänts i högre instans.
Dessutom, menar han, så skyddar grundlagen människors hem. Och att tvångsinlösen för att tillgodose allmänna intressen bara ska vara en sista utväg om inga andra alternativ finns.
Höganäs kommun hänvisar till det växande industriområdet på Tjörröd och avståndet på 24 meter till tomtgränsen som en risk för framtida konflikter mellan boende och industri. Men det väger inte tillräckligt tungt anser Fredrik Bergman.
– I det här fallet är det också oklart vad man vill med fastigheten, säger han.
Att kommuner utnyttjar sin förköpsrätt har på senare år varit väldigt ovanligt, endast 15 fall om året har lett till att lagen nu har ansetts spela ut sin roll. Det här gör också att det finns en liten kunskap i kommunerna om hur den får användas enligt Fredrik Bergman.
– De borde ha läst på bättre, då skulle de inte ha satt familjen i den här situationen, säger han.
Om regeringen ändå ger kommunen rätt så har de möjlighet att överklaga det beslutet till regeringsrätten, och då lär det dröja ytterligare något år innan frågan är avgjord.
Gå till toppen