Klippan

Ny förening ska stärka gode män

Gode män och förvaltare från Klippan, Perstorp och Örkelljunga gör nu gemensam sak och bildar en förening för att ge stöd åt varandra.

– Vi vill styrka vår egen position. Det är viktigt med en förening för att föra en bra dialog med kommunerna, säger Ralf Larsson, kassör i styrelsen för föreningen som heter Åsbo förvaltar- och godmansförening, Åsbo FGF.
En sak de reagerat på är att det inte finns någon utbildning för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden i kommunerna har ingen skyldighet att anordna några kurser.
– En god man ska tillvarata sin huvudmans rättigheter. Det behövs en ganska gedigen utbildning för det, säger Ralf Larsson.
Han förklarar med en liknelse. Tänk om en kommun skulle säga: "Vi behöver en brandman. Här är en bok du kan läsa. Förresten, det är en utryckning nu – kan du åka med?".
– Sedan riskerar man skadestånd för att man inte skött sig.
Föreningen vill också arbeta för att ändra arvodesreglerna eftersom många av deras huvudmän har dålig ekonomi. Den som har en god man eller förvaltare måste själv betala arvodet om han eller hon har en inkomst över 2,65 gånger prisbasbeloppet . I år är det beloppet 42400 kronor, nästa år höjs det till 42800 kronor. Åsbo FGF vill att gränsen höjs till 3,0 gånger prisbasbeloppet, vilket vissa kommuner i landet redan infört.
Föreningen planerar vidare föredrag och träffar med bland andra Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten.
En annan sak de vill påverka är utbetalningen av arvodet. Det kan enligt föreningen dröja upp till två år från att man gjorde sin första insats för sin huvudman tills man får sitt arvode.
– Politikerna säger att vårt uppdrag är frivilligt så det är helt ok att vänta så länge. De som verkar inom politiken är också frivilliga, men trots det accepterar de inte att vänta två år på arvode från olika nämndsuppdrag.
Åsbo FGF ska ansluta sig till RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, bland annat för att medlemmarna då kan bli olycksfallsförsäkrade.
– Vi kan ju bli misshandlade av våra huvudmän.
Gå till toppen